Ședința Consiliului Local Bacău din 30 iunie 2022 (rezumatul proiectelor)

Miercuri, 29 Iunie 2022 | Bacau | 1 comentariu

În ton cu ziua caniculară prognozată, mâine este anunțată o ședință fierbinte a Consiliului Local al municipiului Bacău, convocată de primarul Stanciu-Viziteu pentru ora 10:00 la Centrul de Afaceri și Expoziții. Nu mai puțin de 51 de proiecte au fost anunțate inițial pe ordinea de zi, suplimentată între timp cu alte 7 documentații pe care urmează să le discutăm și să le votăm (sau nu, în funcție de dezbateri și lămuririle oferite de primarul inițiator) mâine.

Printre punctele de pe agendă se numără PUZ-ul scandalos care pune în pericol stejarul secular de pe str. Cuza Vodă (sper să vină mulți cetățeni care să ne susțină cauza), mai multe documentații pentru diferite investiții proiectate sau în faza de SF (de la studiu de fezabilitate, nicidecum de la science fiction), regulamente, vânzări de terenuri, asocierea cu Dedeman pentru două sensuri giratorii, concesiuni și închirieri izolate, albiri de terenuri ocupate abuziv (detaliem mâine, deci fiți cu ochii pe transmisiunea live), dar și multe alte chestiuni de interes local pe care le regăsiți în rezumatul de mai jos.

 • 01. aprobarea devizului general actualizat (faza proiect tehnic) pentru realizarea traseului pentru biciclete semicircular Mioriței: 8,49 milioane lei (cu TVA).
 • 02. aprobarea bugetului proiectului cu fonduri europene pentru traseul pentru biciclete semicircular Mioriței: 8,49 milioane lei.
 • 03. aprobarea devizului general actualizat (faza proiect tehnic) pentru construirea corpului de clădire CDI (Centru documentare și informare) și cabinete școlare în cadrul Colegiului N.V. Karpen: valoare totală de 2,52 milioane lei;
 • 04. actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru construirea străzii Corbului și LTE – alimentare cu apă și canalizare: valoare de 2,3 milioane lei;
 • 05. aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) pentru supralărgirea străzii Dr. Victor Babeș: valoare de 4,46 milioane lei;
 • 06. aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) pentru extinderea clădirii Școlii “Octavian Voicu” și înființarea unui spațiu de joacă: valoare de 6,5 milioane lei;
 • 07. aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) pentru realizarea Centrului Comunitar Integrat (social-medical-educațional): valoare de 12,7 milioane lei;
 • 08. aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) pentru amenajarea Piațetei Izvoare: valoare de 2,3 milioane lei;
 • 09. concesionarea serviciului public de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor staționate și parcate neregulamentar pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău;
 • 10. aprobarea programului de măsuri privind gospodărirea, întreținerea și înfrumusețarea localității, precum și obligațiile care revin instituțiilor publice, persoanelor juridice și cetățenilor municipiului Bacău;
 • 11. declararea unor terenuri ca bunuri de uz și de interes public local pentru ridicarea garajelor și resistematizarea acestor zone:

– 499,33 mp din zona situată între blocurile 3 și 6 din str. Aleea Electricienilor;
– 11929,23 mp din zona 9 Mai-Unirii-Nicu Enea.

 • 12. stabilirea unui fond pentru reîntregirea/extinderea patrimoniului municipiului Bacău, constituit din sumele rezultate din vânzarea către persoane fizice sau juridice a imobilelor, clădirilor și terenurilor aflate în proprietatea privată a mun. Bacău;
 • 13-21. vânzarea cu drept de preempțiune către constructorul de bună credință a mai multor terenuri din proprietatea privată a municipiului Bacău:

– 13. 4 mp în str. Republicii nr. 17 către Rediu Hermina și Rediu Petru pentru prețul de 308 euro;
– 14. 30 mp în str. Republicii nr. 31 către Magriful CO SRL (Grigoraș Cristinel administrator) la prețul de 2.190 euro;
– 15. 23 mp în str. Ștefan cel Mare nr. 23 către Coșa Maricica Luminița pentru prețul de 4.899 euro;
– 16. 19 mp în str. Ștefan cel Mare nr. 38 către Alexral Cont Consultiung SRL (Solomon Tatiana administrator) pentru prețul de 4.047 euro;
– 17. 73,72 mp în str. 9 Mai 94 bis către Ceahlăul SRL (Corbu Mircea reprezentant) pentru prețul de 16.071 euro;
– 18. 16,5 mp în str. Miron Costin nr. 47 către Ona Flori Com SRL (Gavrilă Agurița reprezentant);
– 19. 20 mp în str. Primăverii nr. 1 către Lăcătușu Mihaela pentru 4.060 euro.
– 20. 13,18 mp în str. Banatului nr. 18 către Contprest SRL (Grozavu Cornelia administrator) pentru prețul de 2.478 euro;
– 21. 14 mp în Pasajul Revoluției nr. 1 către Comersdan Impex SRL (Coman Vasile reprezentant) la prețul de 3.038 euro.

 • 22. aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) pentru construirea unei locuințe individuale S+P+1 în str. Cuza Vodă, beneficiari Gavriliu Ciprian Gheorghe și Gavriliu Oana-Cristina;

O nenorocire natural-culturală este pe cale să se întâmple la ședința de joi a Consiliului Local al mun. Bacău, unde pe ordinea de zi primarul Stanciu-Viziteu a aruncat, în ciuda spuselor din campanie, și un Plan Urbanistic Zonal (PUZ) pentru un imobil propus de un privat la baza stejarului istoric de pe str. Cuza Vodă. Detalii aici.

Ideea că orice PUZ cerut de un privat trebuie supus votului, cum susține primarul prin drepturi la replică trimise către presa locală, este o aberație. PUZ-urile de parcelă sunt nimic altceva decât derogări de la indicatorii stabiliți în Planul Urbanistic General (PUG) și, conform Legii 350/2001 a urbanismului (art. 32, alin. 1, lit a), autoritatea locală are dreptul “să respingă în mod justificat cererea de modificare a prevederilor documentațiilor de urbanism aprobate.”

Categoric, votul meu va fi împotriva PUZ-ului propus de primar și va fi exprimat, ca de obicei, la vedere.

puz cuza voda bacau

 • 23. aprobarea protocolului de colaborare cu SC Dedeman SRL în vederea construirii unui sens giratoriu pe Calea Republicii nr. 169;
 • 24. aprobarea protocolului de colaborare cu SC Dedeman SRL în vederea construirii unui sens giratoriu pe str. Izvoare nr. 54;
 • 25. aprobarea a 4 finanțări către biserici care vor primi finanțări în baza OG 82/2001:

– 100.000 lei pentru Parohia Ortodoxă Sf. Voievozi din Șerbănești;
– 100.000 lei pentru Parohia Sf. Mare Mucenic Gheorghe;
– 100.000 lei pentru Parohia Sf. Trei Ierarhi;
– 100.000 lei pentru Parohia Romano-Catolică “Sf. Nicolae”.

 • 26. prelungirea unui contract de concesionare pentru un cabinet medical din str. Mihai Eminescu 28A pentru Miron Deliana;
 • 27. acordarea avizului către operatorul economic SC Folitheos Anastios SRL pentru activități de pompe funebre și similare;
 • 28. emiterea acordului de vecinătate pentru Rentkraft SRL, care pe terenul din str. Aeroportului 8C va amplasa containere cu destinația de comerț și servicii (închirieri auto);
 • 29. asistarea în Căminul pentru persoane vârstnice a domnului Ion Marinescu – persoană marginalizată social;
 • 30. acordarea unui ajutor de urgență de 30.000 de lei doamnei H. Brândușa-Ioana pentru fiul Rareș-Andrei, cu scopul decontării cheltuielilor ocazionate de o intervenție chirurgicală;
 • 31. mandatarea împuterniciților AGA la Thermoenergy Group SA pentru aprobarea contractării de angajamente sub forma de scrisoare de garanție de bună plată în valoare de 400.000 lei;
 • 32. modificarea HCL 152/2020 în sensul modificării tarifului pe care Thermoenergy îl percepe pentru exploatarea instalațiilor de hidrofor pentru asigurarea presiunii necesare furnizării apei potabile la blocurile de locuințe cu regim peste P+4 de la 8,13 la 12,42 lei/oră;
 • 33. introducerea în domeniul public a unor bunuri – mijloace fixe și terenuri ca urmare a finalizării unor investiții:

– punct de alimentare cu energie electrică a stației de pompe uzate din str. Siretului;
– reamenajare pentru obținerea autorizației ISU la căminul Colegiului Mihai Eminescu Bacău;
– modernizarea și reabilitarea clădirii fostei stări civile;
– modernizarea sălii de sport LPS Bacău.

 • 34. introducerea în domeniul public a tunelului subteran pietonal de la Gara Bacău, ca urmare a transmiterii de către Guvernul României;
 • 35. includerea în domeniul privat a unor imobile-terenuri:

– terenuri pentru balcoane în Neptun 4C și Gării 70C;
– terenuri pentru extinderea (aș spune albirea) unor construcții/terase deja existente: 54 mp în Nicolae Drăghici fn, 102 mp în str. 9 Mai 56 pentru restaurantul Luca, 53 mp în str. Mihai Viteazul nr. 1 pentru restaurantul Viva, respectiv 60 mp în str. Aviatori nr. 3 (extindere birt). Vom aborda mâine, pe larg, acest proiect cu multe probleme de legalitate.

 • 36. actualizarea inventarului domeniului privat prin corectarea unor valori și măsurători;
 • 37. închirierea prin licitație publică a unui teren din zona Izvoare pentru amenajarea unei căi de acces: 1293 mp pentru 37 lei/mp/an, la solicitarea Steelcorp Distribution;
 • 38, 39, 40. închirierea prin licitație publică a trei spații din incinta unor puncte termice:

– 212 mp în PT 11 (str. Carpați 7) la prețul de pornire de 1 leu/mp/lună;
– 96 mp în PT 17 (str. Milcov 71 bis) la prețul de pornire de 1 leu/mp/lună;
– 72 mp în PT 18 (Aleea Constructorului 4F) la prețul de pornire de 4,1 lei/mp/lună.

 • 41. transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în unele contracte de concesionare;
 • 42. concesionarea directă a suprafeței de 82,01 mp către Albu Ciprian și Albu Angela ce reprezintă cota indiviză aferentă pentru locuința din cartierul Habitat for Humanity din Izvoare;
 • 43. aprobarea dreptului de uz și servitute către Delgaz Grid SA asupra unor suprafețe de teren pentru diverse racorduri și extinderi de rețele de gaze pe străzile Vadu Pomilor, Câmpului și Speranței;
 • 44, 45, 46. alipiri de terenuri în urma eliberării de garaje a unor suprafețe din străzile Ștefan cel Mare, Costache Negri și Mioriței-Gării;
 • 47. completarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare încheiat cu CRAB, în sensul introducerii terenurilor de 16.675 mp expropriate din zona Masotea – Ardeoani, aferentă punerii în siguranță a conductei de aducțiune;
 • 48. aprobarea cotizației de 750.000 pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară – ADIB Bacău;
 • 49. desființarea Centrului Bugetar Creșe Bacău;

Poate a treia oară este cu noroc, după ce primarul a retras acest proiect de pe ordinea de zi în două ședințe consecutive, în ciuda faptului că toate creșele municipale au fost preluate juridic de instituțiile de învățământ ca urmare a modificării legii și a unui HCL din februarie 2022.

 • 50. modificarea organigramei primăriei în sensul actualizării unor posturi ca urmare a examenelor de promovare susținute de diverși funcționari din cadrul instituției: Nechita Delia-Georgiana, Pungă Dorina Dana, Anasie Viorica, Sandu Florinel, Brașoveanu Dan, Buhnilă Elena, Munteanu Gheorghe, Stan Clara, Roșca Maria Gabriela, Cocalea Cerasela Ionela, Solomon Mirela Casandra, Călău Andreea și Huluba Răducu.
 • 51. aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Serviciului administrare spații de agrement și grădini publice, baze sportive: sunt vizate cu noi reglementări Stadionul Municipal Bacău (ce ironie a domnului primar…), Complexul Sportiv Constantin Anghelache, Baza Sportiv Lucrețiu Avram, Ștrandul Letea și a Insulei de Agrement;
 • 52A. actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru realizarea Sistemului de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local și a deplasărilor cu bicicleta, valoarea actualizată ridicându-se acum la 122,46 milioane lei (cu TVA);
 • 52B. completarea asocierii cu Județul Bacău și cu UAT Letea Veche pentru realizarea unui nou pod peste râul Bistrița în sensul explicitării contribuției fiecărui partener: 50% Consiliul Județean, 49% noi, 1% Letea Veche:
 • 52C. aprobarea studiului pentru efectuare Testului investitorului privat prudent și al planului de afaceri privind necesitatea majorării capitalului social de la Thermoenergy Group SA;

Astfel, potrivit proiectului propus de primarul Stanciu-Viziteu, municipalitatea își asumă prelungirea contractului de delegare cu Thermonergy, dar și planul investițional până în anul 2033.

 • 52D. completarea Consiliului Administrativ al Clubului Sportiv Municipal (CSM) Bacău cu 3 persoane pe locurile rămase vacante;
 • 52E. soluționarea prin respingere a plângerii prealabile formulate de dl. Ivanciu Sorin Liviu împotriva HCL 56/2022 prin care au fost declarate ca bunuri de uz și de interes local o serie de terenuri ocupate de garaje și care are urma să fie resistematizate. Acesta susține că are contract de concesionare valabil până în 2023;
 • 52F. modificarea HCL 197/2022 privind aprobarea regulamentului de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager al Spitalului de Pneumoftiziologie (TBC);
 • 52G. asigurarea resurselor financiare din bugetul local pentru susținerea costurilor transportului urban unor categorii de persoane defavorizate și încheierea în acest sens a unor convenții cu SC Transport Public SA și DGASPC, astfel încât toți pensionarii să beneficieze de gratuitate la transportul public, municipalitatea urmând să deconteze 300.000 de bilete de călătorie validate lunar;
 • Diverse (informări, interpelări, anunțuri, declarații).

Documentația completă pentru toate proiectele de hotărâre o găsiți aici, în Monitorul Oficial Local. Începând cu octombrie 2020, proiectele de hotărâre sunt publicate nu doar în format scanat, ci și în format pdf indexabil.

Vă reamintesc că întâlnirile Consiliului Local sunt publice și au loc la Centrul de Afaceri și Expoziții. Mai precis, în a doua clădire de la dreapta la stânga, la etajul 1. Prin urmare, absolut toate ședințele sunt publice și deschise cetățenilor, deci vă aștept la Centrul de Afaceri și Expoziții. De altfel, acestea sunt transmise live pe pagina de Facebook a municipiului.

1 comentariu la “Ședința Consiliului Local Bacău din 30 iunie 2022 (rezumatul proiectelor)”

 1. Ifrim 6 Iulie 2022 at 15:57 Permalink

  Bună ziua, M-am uitat și eu pe citeva dintre proiectele depuse pe site-ul Primăriei. Am impresia ca sunt incomplete. Îmi cer iertare dacă îmi exprim un punct de vedere neîntemeiat, dar nu mi se pare corect, sa afișezi un proiect de hotărâre ( unele proiecte chiar fac trimitere) fără a prezenta și (macar) planul de situație cu propunerea ce se dezbate. Dacă puteți face ceva, va rog propuneți sa se revină la prezentarea în mod complect a proiectului de hotărâre de consiliu local. Va multumesc


Lasa un comentariu