Ședința Consiliului Local Bacău din 26 iunie 2023 (rezumatul proiectelor)

Luni, 26 Iunie 2023 | Bacau | Comenteaza

Astăzi, începând cu ora 10:00, Consiliul Local al municipiului Bacău se întrunește în ședința ordinară aferentă lunii iunie, cu 33 de proiecte pe ordinea de zi.

Le-am analizat și rezumat mai jos, așa cum v-am obișnuit la fiecare ședință încă din 2016, când am intrat ca ales independent în forul deliberativ local.

01. acordarea post-mortem a titlului de cetățean de onoare domnului arhitect George Sterian;

02. aprobarea gestiunii directe pentru administrarea, întreținerea și exploatarea toaletelor publice, astfel încât să fie administrare de către Serviciul Municipal de Utilități Publice (SMUP) Bacău cu următoarele tarife:
– 1. igienizare toalete zidite sau tip “containere” – 30,11 lei /oră, preț fără T.V.A.;
– 2. igienizare toalete ecologice-vidanjabile – 149,08 lei/prestație, preț fără T.V.A.;
– 3. reparații toalete – 135,4 lei/oră, preț fără T.V.A.

03. modificarea HCL 149/2023 privind aprobarea documentației DALI pentru reabilitarea și modernizarea Parcului Cancicov în sensul în care obiectivul de investiții va include și sintagma “desființare construcții existente”;

04. reaprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) pentru realibitarea și modernizarea Parcului Gherăiești. Valoare actualizată: 41,6 milioane lei cu TVA;

05. aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) pentru construirea unui sediu de firmă în mun. Bacău, Tarla 43 (lângă sensul giratoriu de la Centrul de Afaceri și Expoziții), beneficiar Energo-Instalatii SRL;

06. aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) pentru construirea unei spălătorii self auto, spații de joacă pentru copii, birouri, showroom în str. Izvoare nr. 52, beneficiari Daco Grup SRL și Eco Trading SRL;

07. aprobarea regulamentului de organizare și funcționare, a organigramei și stalui de funcții ale Căminului pentru persoane vârstnice Bacău;

08. acordarea diplomei și plata unui premiu de 1.000 de lei celor 40 de familii care au împlinit 50 de ani de căsătorie și care au depus cerere până la 22 mai 2023;

09. acordarea unui ajutor de urgență doamnei Borcea Floarea în valoare de 30.000 lei întrucât aceasta se găsește într-o situație deosebită cauzată de un incediu;

10. aprobarea studiului de oportunitate pentru administrarea și exploatarea toaletelor publice, a caietului de sarcini și a regulamentului de organizare și funcționare a acestora;

Primarul Viziteu propune înființarea unui serviciu specializat pentru gestionarea toaletelor publice, cu buget propriu de 2,2 milioane lei/an și peste 35 de angajați.

11. completarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare cu o serie de bunuri de retur finanțate din sursele proprii ale CRAB;

12. aprobarea contribuției de 385.904 lei la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău pentru anul 2023;

13. aprobarea vânzării cu plata în rate pentru locuința ANL din str. Bucegi nr. 138A/B/15 către doamna Toderiță Florentina Cristina, cu prețul de 128.987 lei;

14. aprobarea vânzării cu plata integrală și a prețului de vânzare a locuinței ANL din str. Bucegi nr. 136A/A/14 către dl. Popa Sorin Ion, cu prețul de 105.201 lei;

15. aprobarea vânzării cu plata integrală și a prețului de vânzare a locuinței ANL din str. Bucegi nr. 140/A/13 către dl. Constantin Iosif Corneliu, cu prețul de 133.148 lei;

16. aprobarea listei nominale cu repartizarea efectivă pe locații a solicitanților de locuințe sociale sau din fondul locativ de stat – 11 persoane;

17. aprobarea componenței Comisiei sociale de analiză a solicitărilor de locuințe sociale, fondul locativ de stat și de necesitate:

– Preşedinte – Liviu Alexandru Miroșeanu – Viceprimar al Municipiului BACĂU
– Ana Manuela Groza – Consilier Local – Consiliul Local Bacău;
– Violeta Urban – Consilier Local – Consiliul Local Bacău;
– Laurențiu Nicolae Chiciu – Consilier Local – Consiliul Local Bacău
– Ghiorghe Huluță – Consilier Local – Consiliul Local Bacău;
– Carmen Mihaela Vasluianu – Director Adjunct D.A.S Bacău;
– Roxana Sonia Pavelescu – Consilier Juridic – Serviciul Juridic;
– Ionel Iulian Stan – Consilier Asistent – Compartiment Planificare si Mobilitate Urbana, Monumente;
– Roxana Stăncicu – Consilier Superior – Compartiment Exploatare Fond Locativ și Gestionare Spații/Terenuri și alte Bunuri.
– Cristina Bardașu – Director Executiv – Patrimoniu;
Secretar: Elena Babiuc – referent superior – Compartiment Exploatare Fond Locativ și Gestionare Spații/Terenuri și alte Bunuri.

18. declararea unor terenuri ca bunuri de uz și de interes public local și introducerea în domeniul public a unor bunuri, mijloace fixe și terenuri, rezultate ca urmare a lucrărilor: sens giratoriu Abatorului, Street Workout de pe Insula de Agrement și locurile de joacă ANL 50 bis și Letea 32;

19. modificarea organigramei Primăriei Bacău, ca urmare a promovării unor muncitori calificați;

20. modificarea organigramei Primăriei Bacău în sensul mutării a două posturi:
– dl. Antucă Iosif (sudor) de la Serviciul Administrare Clădiri la Compartimentul Tehnic al Structurii Intervenții Auto și Utilaje – Direcția Patrimoniu;
– dl. Negru Adrian Nicolaei de la Inspecție Zonală la Compartimentul Tehnic al Structurii Intervenții Auto și Utilaje – Direcția Patrimoniu.

21. actualizarea inventarului domeniului privat al mun. Bacău;

22. transmiterea dreptului de concesiune din unele contracte de concesionare;

23. trecerea din domeniul public în domeniul privat a unor bunuri-mijloace fixe în scopul scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, la propunerea SC Thermoenergy Group SA;

24. dezlipirea unui teren de 1202 din str. Aviatorilor nr. 28 în două loturi: 769 mp aferent unui spațiu comercial al CenterCom SRL, respectiv 433 mp fără construcții;

25. îndreptarea unei erori materiale din HCL 177/2023 privind modificarea listeu taxelor locale aferente anului 2023, în sensul în care utilizarea camerei de frig din Piața Centrală costă 9 lei/mp/zi, nu 9 lei/zi;

26. aprobarea dreptului de uz și servitute către Delgaz Grid SA asupra unor suprafețe de teren necesare lucrărilor la rețeaua electrică de distribuție;

27. Diverse

27A. convocarea Adunării generale extraordinare a acționarilor SC CRAB SA pentru preluarea forțată a Rezervei de apă a municipiului Bacău, o propunere a primarului Stanciu-Viziteu în ciuda neconformităților constatate atât de CRAB, dar mai ales la nivelul Direcției de Sănătate Publică;

27B. aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru renovarea energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale din municipiul Bacău: I.S. Sturza nr. 28. Valoare: 2,81 milioane lei cu TVA;

27C. aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru renovarea energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale din municipiul Bacău: str. Nicolae Titulescu nr. 22. Valoare: 1,39 milioane lei cu TVA;

27D. aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru renovarea integrată a clădirilor rezidențiale multifamiliale din municipiul Bacău: str. Aviatorilor nr. 28. Valoare: 3,9 milioane lei cu TVA;

27E. aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru renovarea integrată a clădirilor rezidențiale multifamiliale din municipiul Bacău: str. Aviatorilor nr. 3o. Valoare: 3,88 milioane lei cu TVA;

27F. aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru renovarea integrată a clădirilor rezidențiale multifamiliale din municipiul Bacău: str. Aviatorilor nr. 17. Valoare: 3,9 milioane lei cu TVA;

27G. aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru renovarea integrată a clădirilor rezidențiale multifamiliale din municipiul Bacău: str. Aviatorilor nr. 26. Valoare: 3,85 milioane lei cu TVA.

Documentațiile pentru toate proiectele de hotărâre o găsiți aici, în Monitorul Oficial Local.

Vă reamintesc că întâlnirile Consiliului Local sunt publice și au loc la Centrul de Afaceri și Expoziții. Mai precis, în a doua clădire de la dreapta la stânga, la etajul 1. Prin urmare, absolut toate ședințele sunt publice și deschise cetățenilor, deci vă aștept la Centrul de Afaceri și Expoziții. De altfel, acestea sunt transmise live pe pagina de Facebook a municipiului.

Lasa un comentariu