Ședința Consiliului Local Bacău din 28 mai 2021 (rezumatul proiectelor)

Vineri, 28 Mai 2021 | Bacau | Comenteaza

Astăzi, începând cu ora 14:00, la Centrul de Afaceri și Expoziții “Mircea Cancicov” va avea loc ședința ordinară a Consiliului Local Bacău aferentă lunii mai. 40 de proiecte de hotărâre sunt înscrise pe ordinea de zi, printre acestea numărându-se obiective de investiții, demararea resistematizărilor în cartierul Mioriței, planuri urbanistice pentru o serie de investiții imobiliare, regulamente noi etc.

Mai jos aveți rezumatul proiectelor, așa cum v-am obișnuit la fiecare ședință de când am intrat în Consiliul Local:

 • 01. aprobarea contului de execuție bugetară pentru anul 2020:

– încasări de 364 de milioane lei față de cele 337 preconizate inițial;
– plăți de 355 de milioane față de cele 347 planificate la începutul anului;
– 42,5 milioane s-au dus pe investiții (dezvoltare) față de 69 de milioane prevăzute inițial;

 • 02. aprobarea contului de execuție pe trimestrul I al anului 2021:

– încasări de 118,8 milioane lei;
– plăți de 74 milioane lei dintre care 5,2 pentru dezvoltare.
(funcționându-se pe 1/12 față de anul trecut în lipsa noului buget local)

 • 03. aprobarea noului regulament privind eliberarea avizelor de execuție și a intervențiilor în regim de urgență la rețelele edilitare executate pe domeniul public sau privat;
 • 04. aprobarea procedurii pentru atribuirea a 3 autorizații de taxi;
 • 05. aprobarea devizului pentru lansarea licitației pentru restul de executat la strada Corbului: 893 mii lei;
 • 06. asocierea cu Consiliul Județean pentru realizarea în comun a străpungerii între strada Aeroportului și Calea Dr. Alexandru Șafran: 95% CJ, respectiv 5% municipiul Bacău. Noi ne vom ocupa de contractare, avize, autorizații, desfășurarea proiectului;
 • 07. concesionarea directă a unei suprafețe de 7 mp către Cherciu Gabriela, Cerbu Valentina și dl. Colăcel Costel, ocupată de un balcon construit cu mai mult timp în urmă;
 • 08. închirierea prin licitație publică a 15 suprafețe de teren de 15 mp și 10 mp, situate în domeniul public al municipiului, pentru amplasarea trotinetelor electrice de către operatorii de flote de trotinete electrice: 40 lei/mp/lună (total preț de pornire: 8.000 lei/lună);
 • 09. aprobarea Planului urbanistic zonal pentru construirea unui imobil S+P+3 pe str. Alecu Russo nr. 15A, beneficiar Milibuz SRL;

milibuz proiect

 • 10. aprobarea Planului urbanistic zonal (PUZ) pentru construirea unui bloc de locuințe colective (S+P+3+4E+5R+6R) în str. Martir Horia, nr. 20, beneficiar NEVCO Invest;

puz nevco bacau

 • 11. arobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) pentru construirea unui centru comercial LIDL în str. Milcov 3-5, beneficiar LIDL România;

puz milcov

 • 12. aprobarea Planului urbanistic zonal (PUZ) pentru construirea unui bloc de locuințe colective și spații comerciale S+P+10 pe str. Pictor Theodor Aman nr. 33 (în spatele Universității George Bacovia);

proiect bloc urban building theodor aman

 • 13. aprobarea Planului urbanistic zonal (PUZ) pentru realizarea lucrărilor de schimbare de destinație din locuințe cuplate în locuințe colective și spațiu comercial la parter – intrare în legalitate, Calea Moldovei nr. 51, beneficiar AdiGab Urban Imobiliare;

adigab intrare legalitate calea moldovei

 • 14. aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) pentru construirea unui centru comercial LIDL pe str. Ștefan cel Mare nr. 98 și nr. 32, beneficiar Euroline SRL;

puz stefan cel mare lidl

 • 15. modificarea HCL 171/2018 prin care s-a aprobat proiectul de creare a unei infrastructuri suport de incubare a afacerilor (Hub pentru tineret Cinema Orizont), prin actualizarea valorii totale a proiectului: 21,3 milioane (din care 11,8 milioane cofinanțare);

Proiectul este în faza de licitație a lucrărilor de execuție, care va fi lansată imediat după lămurirea problemelor legate de bugetul local.

centru tineret cinema orizont

 • 16. extinderea spațiului de locuit pentru o locuință din fondul locativ de stat – casă naționalizată, situată pe str. Avram Iancu nr. 28, chiriaș Feraru Eugenia, pe spațiul de locuit care a fost deținut de Cizmaru Laurențiu;
 • 17. aprobarea schimbului de locuințe sociale între doamna Simion Corina-Ecaterina și Cojocaru Coca;
 • 18. asocierea cu Teatrul Municipal Bacovia în vederea realizării în comun a unor evenimente la sala Teatrului de Vară “Radu Beligan”: 30 mai și 1 iunie pentru Ziua Copilului, 19 iunie pentru un eveniment dedicat începutului vacanței, respectiv 23 iunie pentru sfârșitul stagiunii teatrului.
 • 19. modificarea organigramei Primăriei Bacău:

– un referent (clasa III, grad profesional superior) de la Serviciul Drumuri Rețele și Iluminat se transformă în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior;
– un referent (clasa III, grad profesional superior) de la Serviciul Financiar Contabil se transformă în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional principal;
– un referent (clasa III, grad profesional superior) de la Serviciul Financiar Contabil se transformă în funcția publică de consilier, clasa I, grad profesional debutant;
– un consilier juridic (debutant, clasa I) din cadrul Compartimentului Proceduri Administrative și Organizare Alegeri se transformă în funcția publică de execuție de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent;
– un consilier (clasa I, grad profesional de asistent) se mută de la Evidență Contracte la Biroul Aprovizionare și IT;
– două funcții de consilier asistent de la Serviciul tehnic investiții se transformă în consilier (grad profesional principal);
– o funcție de inspector de specialitate grad profesional II de la Biroul Aprovizionare și IT se transformă în grad profesional debutant.

 • 20. aprobarea regulamentului de organizare și funcționare, a organigramei și a statului de funcții de la Căminul pentru persoane vârstnice;
 • 21. modificarea denumirii Serviciului Gestionare a Câinilor Comunitari în Serviciul pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân, conform legii;
 • 22. aprobarea devizului general actualizat, conform actului adițional nr. 5, la contractul 69584/15.10.2018 aferent obiectivului de investiții Rezerva de apă a municipiului Bacău;
 • 23. prelungirea unui contract de concesionare pentru un spațiu cu destinația de cabinet medical și pentru terenul aferent din str. Mihai Eminescu 28A, titular Costin Lucia;
 • 24. acordarea unor facilități fiscale în sensul anulării accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la 31 martie 2020 datorate bugetului local;
 • 25. aprobarea prelungirii duratei prevăzute în contractul de concesionare 30256/2007 încheiat între municipiul Bacău și SC Performance Seeker SRL: 70 mp în str. Lucrețiu Pătrășcanu nr. 2, pe o perioadă de încă 12 ani și 6 luni;
 • 26. îndreptarea unei erori materiale strecurate în HCL 116/2021 privind aprobarea listei nominale de repartizare pe locații a locuințelor pentru tineri;

– la poziția 2 din listă, locația repartizată domnului Marchidan Dragoș Andrei este str. Depoului nr. 86/B/20, în loc de locația din str. Depoului nr. 82/B/20.
– la poziția 12 din listă, locația repartizată doamnei Bernevic Mitru Ioana este str.Bucegi nr.138A/B/6 , în loc de locația str. Bucegi nr.138A/B/17.

 • 27. mandatarea împuterniciților în AGA Thermoenergy în vederea aprobării situațiilor financiare aferente anului 2020:

– cifră de afaceri de 81,3 milioane;
– pierdere de doar 6,3 milioane (în scădere);
– creșterea capitalului de la 17 milioane în 2019 la 23,3 milioane în 2020.

 • 28. aprobarea listei nominale cu repartizarea efectivă pe locații a solicitanților de locuințe sociale și din fondul locativ de stat: 22 de familii.
 • 29. aprobarea regulamentului privind activitățile comerciale ce se desfășoară pe raza municipiului Bacău;
 • 30. dezlipirea unui teren situat în municipiul Bacău, str. Tipografilor nr. 10-12, în suprafață de 3000 mp;
 • 31. actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat;
 • 32. modificarea HCL 3/2011 privind dispensarele medicale din municipiul Bacău preluate de la CJ Bacău în sensul modificării și actualizării titularului unui cabinet;
 • 33. actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public;
 • 34. aprobarea dreptului de uz și servitute către Delgaz Grid SA asupra unor suprafețe de teren din Bacău: Izvoare, Lalelelor, Mircea Eliade și Milcov;
 • 35. aprobarea dreptului de uz și servitute către Delgaz Grid SA asupra unei suprafețe din str. Arinilor;
 • 36. declararea unor terenuri din municipiul Bacău, cartierul Mioriței, ca bunuri de uz și de interes public local, pentru resistematizarea acelor două zone;

zona 2

zona 1

 • 37. soluționarea plângerii prealabile formulate de către Tache Nicolae și asociațiile de proprietari Războieni, Trandafirilor, Șoimului și Luceafărul, care solicită anularea HCL prin care a fost aprobat planul urbanistic zonal pentru construirea blocului de pe str. Șoimului nr. 1 (beneficiar Conbac);

Voi vota la vedere pentru admiterea acestei plângeri.

puz conbac

 • 38. respingerea plângerii prealabile formulate de Agrimex SRL, care solicită modificarea parțială a PUG în sensul schimbării funcțiunii terenurilor verzi dintre benzinăria Petrom și Universitatea George Bacovia din spații plantate, agrement și sport în curți-construcții;

plangere agrimex

 • 39. diverse: planul de eficientizare a activității Companiei Regională de Apă (CRAB);
 • 39A. constituirea Comisiei speciale de analiză și verificare a angajamentelor bugetare și cheltuielilor efectuate de către UAT Bacău în intervalul 1 octombrie 2020 și 15 mai 2021;
 • 39B. punerea la dispoziție cu titlu gratuit, pe o perioadă determinată (ore sau zile), a sălii Teatrului de Vară Radu Beligan și a unui spațiu din cadrul Centrului de Marketing (CAEx) unor instituții de învățământ din municipiul Bacău pentru organizarea unor evenimente cu specific didactic.

Documentația completă pentru toate proiectele de hotărâre o găsiți aici, în Monitorul Oficial Local. Începând cu octombrie 2020, proiectele de hotărâre sunt publicate nu doar în format scanat, ci și în format pdf indexabil.

Vă reamintesc că întâlnirile Consiliului Local sunt publice și au loc la Centrul de Afaceri și Expoziții. Mai precis, în a doua clădire de la dreapta la stânga, la etajul 1. Prin urmare, absolut toate ședințele sunt publice și deschise cetățenilor, deci vă aștept la Centrul de Afaceri și Expoziții!

Ne vedem la ședință!

Lasa un comentariu