Ședința Consiliului Local Bacău din 27 mai 2022 (rezumatul proiectelor)

Vineri, 27 Mai 2022 | Bacau | Comenteaza

31 de proiecte de hotărâre urmează să fie dezbătute și supuse aprobării la ședința de astăzi a Consiliului Local al municipiului Bacău, care este pe cale să înceapă la Centrul de Afaceri și Expoziții începând cu ora 10:00.

Pe ordinea de zi avem multe operațiuni referitoare la patrimoniul municipiului, dar și subvenții la transportul public, lansarea programului finanțărilor nerambursabile pentru ONG-uri, aprobarea unor situații financiare aferente anului 2021, asocieri, dar și o reorganizare cu cântec la Direcția de Asistență Socială (DAS).

Rezumatul complet al tuturor proiectelor, așa cum v-am obișnuit:

 • 01. acordarea titlului de cetățean de onoare domnului profesor Ștefan Antohe;
 • 02. acordarea diplomei de onoare și plata unui premiu de 1.000 de lei celor 50 de familii care au împlinit 50 de ani de căsătorie și care au depus cerere până la 17 mai 2022;
 • 03. aprobarea actelor procedurale pentru aplicarea Legii 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile;
 • 04. aprobarea contribuției în cuantum de 390.940 lei către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană (ADIZM) pentru anul 2022;
 • 05. mandatarea împuterniciților în AGA SC Thermoenergy Group SA în vederea aprobării situațiilor financiare aferente anului 2021:

– cifră de afaceri de 138 milioane lei;
– profit de 4,46 milioane lei.

 • 06. mandatarea SC Thermoenergy Group SA pentru îndeplinirea HCL 125/2004 privind valorificarea deșeurilor rezultate;
 • 07. prelungirea mandatului consiliului de administrație al SC Thermoenergy Group SA pe o perioadă de două luni, dar nu mai mult de data finalizării procedurii de selecție a noilor administratori;
 • 08. declararea unor terenuri ca bunuri de uz și de interes public local în vederea demolării garajelor și resistematizarea următoarelor zone:

– zona situată între blocurile 13-15 (str. Bicaz) și bloc nr. 14 din str. Aleea Metalurgiei (509,59 mp);
– Calea Mărășești nr. 185 (111,32 mp).

 • 09. scoaterea unor construcții din domeniul public ca urmare a radierii acestora: două șopronuri de la Colegiul Economic Ion Ghica și Colegiul Tehnic “Anghel Saligny”;
 • 10. darea în administrare către Poliția Locală a unor sisteme de supraveghere în vederea exploatării în sistemul integrat de monitorizare video;
 • 11. aprobarea dreptului de uz și servitute către Delgaz Grid SA asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău pentru extinderea unor rețele de gaz și electricitate;
 • 12. închirierea prin licitație publică a unor imobile (parcele și amplasament) situate în mun. Bacău pentru desfășurarea unor activități comerciale:

– 7 parcele de teren în incinta Oborului Șerbănești;
– un amplasament de 23 de metri pătrați pe latura Sanitas din Piața Centrală.

 • 13. aprobarea închirierii prin licitație publică a unui teren de 12 mp din Parcul Nord (Hatman Berescu) pentru amplasarea unui modul (construcție provizorie) pentru activitate comercială;
 • 14. închirierea prin licitație publică a unui spațiu de 141 mp, pe o perioadă de 5 ani, din incinta Punctului Termic nr. 10 (str. Milcov nr. 128E);
 • 15. aprobarea listei cu blocurile de locuințe care urmează să fie înscrise în programul local multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Bacău;
 • 16. aprobarea schimbului de locuințe ANL de către Dura Florin, Coșuleanu Alina Mihaela, Munteanu Ioana, Tucanu Nicolae Marius, Petrea Mioara Elena, Lăcătușu Mariana Daniela, Lupan Ioan, Buliga Dragoș, Tepeș Oana și Verman Elena Beatrice;
 • 17. aprobarea listei nominale de repartizare pe locații a locuințelor ANL – 21 de repartizări;
 • 18. aprobarea contului de execuție pe anul 2021:

– încasări de 460,4 milioane față de cele 448 preconizate inițial;
– plăți efectuate în valoare de 417 milioane față de cele 471 estimate inițial;
– 47,8 milioane plătite pentru dezvoltare (investiții);
– excedent final de 61,7 milioane lei.

 • 19. aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al fondului forestier de 325 din Tamași-Ungureni, cu o valoare totală de 98.169 lei;
 • 20. trecerea unor terenuri din domeniul privat în domeniul public, ocupate anterior de garaje și care vor fi transformate în parcări: din străzile Slănicului, Costache Negri, Neagoe Vodă, Gării, Mioriței, Ștefan cel Mare.
 • 21. includerea în domeniul privat al municipiului Bacău a unui teren de 105,6 mp din str. Gheorghe Donici și aprobarea închirierii prin licitație publică a acestuia;
 • 22. includerea în domeniul privat a 10 terenuri din Triumfului 5, Vasile Alecsandri 53, Traian 27, Lupeni 48, George Bacovia 30, Oituz 48, respectiv Aleea Metalurgiei 6/C/3, aferente unor case naționalizate și unui balcon;

Comunicate peste ordinea de zi:

 • 23A. asocierea de principiu cu UAT Județul Bacău pentru închiderea Celulei 1 din cadrul Depozitului conform de deșeuri, astfel încât municipalitatea să acopere procentul din costuri egal cu procentul de deșeuri depozitat în Celula 1 și provenit de pe raza municipiului Bacău.
 • 23B. asigurarea resurselor financiare din bugetul local pentru susținerea costurilor transportului urban cu mijloace de transport în comun unor categorii de persoane defavorizate din mun. Bacău și încheierea în acest sens a unor convenții cu SC Transport Public SA și DGASPC Bacău.

Astfel, începând cu 1 iunie vor beneficia de transport gratuit următoarele categorii de persoane:
– persoanele cu handicap grav și accentuat + asistenții personali (legitimații valabile pe toate traseele în valoare de 140 de lei/lună cu TVA);
– veteranii și văduvele de război, luptători pentru victoria Revoluției, urmașii eroilor martiri și toți pensionarii din municipiul Bacău (prin carduri de călătorie valabile pe un traseu).

De asemenea, donatorii de sânge vor beneficia de un card de călătorie lunar valabil pe un traseu cu o reducere de 50% din valoarea de 54 lei/lună (cu TVA).

 •  23C. aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) pentru construirea unui spațiu comercial P+1E în Calea Romanului nr. 5, beneficiar ILBA Grup SA;

puz ilba grup calea romanului 5

 • 23D. aprobarea programului anual al finanțărilor nerambursabile pentru activități nonprofit de interes general în baza Legii 350/2005:

– tineret: 250.000 lei;
– cultură: 100.000 lei.

 • 23E. punerea la dispoziție către Fundația Teatrală Neghiniță a sălii Teatrului Municipal Bacovia în vederea organizării Festivalului Internațional de Teatru, Muzică și Dans pentru Copii în zilele de 11, 17 și 18 iunie 2022;
 • 23F. desființarea Centrului Bugetar Creșe ca urmare a arondării creșelor la unitățile de învățământ;
 • 23G. reorganizarea Direcției de Asistență Socială (DAS) a municipiului Bacău;

Ca să înființeze încă un post de director la Direcția de Asistență Socială (DAS) -vă las pe voi să ghiciți pentru ce doamnă- pe lângă cele două existente deja, primarul ne propune o reorganizare a acestei structuri.

Astfel, DAS ar urma să devină o instituție struțocămilă unică în România, care să includă nu doar rețeaua dedicată asistenței sociale, ci și întreaga rețea de medicină școlară și dentară municipală. Ciorbă administrativă, nu alta! Detalii aici.

 • 23H. modificarea HCL 147/2022 privind asocierea cu CN de Artă “Goerge Apostu” pentru organizarea evenimentului Music Box (1 iunie 2022-31 iulie 2022) în Parcul Catedralei, în sensul că suma de 223.000 de lei va fi atrasă din fonduri private (fără ca acestea să fie în vreun fel precizate);
 • 23I. mandatarea împuterniciților în AGA Societății de Servicii Publice Municipale (SSPM) în vederea aprobării situațiilor financiare aferente anului 2021.

Astfel, după primul an cu Necula Cosmin la conducerea SSPM, observăm cum situația financiară a societății primăriei se înrăutățește:
– venituri de 16,2 milioane;
– cheltuieli de 19,7 milioane;
– pierdere totală de peste 3,5 milioane lei.

Documentația completă pentru toate proiectele de hotărâre o găsiți aici, în Monitorul Oficial Local. Începând cu octombrie 2020, proiectele de hotărâre sunt publicate nu doar în format scanat, ci și în format pdf indexabil.

Vă reamintesc că întâlnirile Consiliului Local sunt publice și au loc la Centrul de Afaceri și Expoziții. Mai precis, în a doua clădire de la dreapta la stânga, la etajul 1. Prin urmare, absolut toate ședințele sunt publice și deschise cetățenilor, deci vă aștept la Centrul de Afaceri și Expoziții. De altfel, acestea sunt transmise live pe pagina de Facebook a municipiului.

Ne vedem la ședință!

Lasa un comentariu