Ședința Consiliului Local Bacău din 29 noiembrie 2019 (rezumatul proiectelor)

Joi, 28 Noiembrie 2019 | Bacau | 1 comentariu

Cea de-a patra și ultima ședință de luna aceasta a Consiliului Local Bacău urmează să aibă loc mâine, pe 29 noiembrie 2019, începând cu ora 10:00, locul de desfășurare fiind cel obișnuit, și anume Centrul de Afaceri și Expoziții.

Pe ordinea de zi sunt 19 proiecte, printre cele mai importante numărându-se rectificarea bugetară, modificarea necesară a contractului cu SOMA pentru colectarea selectivă a deșeurilor, o modificare ușoară a organigramei primăriei, 4 planuri urbanistice aferente unor investiții private importante în oraș, dar și o exercitare de preemțiune pentru o casă istorică pe str. Cuza Vodă nr. 6 pe care primarul propune să nu o achiziționăm, chiar dacă ne-ar costa doar 200.000 de euro.

Mai jos găsiți toate proiectele de la ședința de mâine, rezumate și explicate astfel încât să cunoașteți ce urmează să se decidă în numele și mai ales pe banii dumneavoastră.

 • 01. rectificarea bugetului local pe anul 2019:

+ 850.000 lei pentru finanțarea indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav;
+ 79.400 lei pentru finanțarea Centrului Bugetar Creșe;
+ 34.400 lei pentru cheltuielile curente de la Serviciul de Asistență Socială;
+ 7.000 lei pentru asigurarea drepturilor salariale la ADL Bacău;
+ 700.000 lei pentru CSM Bacău;
+ 130.000 lei către Colegiul Național “Ferdinand I”;
+ 21.150 lei către Școala gimnazială “Mihail Sadoveanu”;
+ 1.650 lei către Liceul Tehnologic “Petru Rareș”;
+ 7.140 lei către Școala gimnazială M. Drăgan;
+ 14.100 lei către Școala gimnazială “George Bacovia”;
+ 8.380 lei către Colegiul Economic “Ion Ghica”;
+ 7.700 lei către C.N. “Gheorghe Vrănceanu”;
+ 16.700 lei către Școala gimnazială “Alexandru cel Bun”;
+ 20.000 lei către LPS Bacău.
+ 20.000 lei pentru fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția Consiliului Local pentru cheltuieli urgente sau neprevăzute;
+ 43.000 lei pentru proiectul WiFi4EU;
+ 15.000 lei pentru șarpanta Colegiului Economic “Ion Ghica”;
+ 20.000 lei pentru achiziționarea unei unități dentare la Universitatea “Vasile Alecsandri”;
+ 1.500 lei la Centrul Bugetar Creșe pentru licențe software (800 lei Windows, 700 lei antivirus);
+ 28.000 lei pentru o centrală termică la Centru de zi pentru copiii cu nevoi speciale;

– 288.000 lei de la Poliția Locală;
– 200.000 lei de la Teatrul Municipal Bacovia;
– 377.000 lei de la Spitalul TBC;
– 203.000 lei de la Căminul pentru persoane vârstnice;
– 500.000 lei de la alte servicii publice generale;
– 249.620 lei de la protecția mediului;
– 104.500 lei de la protecția mediului;
– 40.000 lei de la combustibil și energie;
– 100.000 lei de la transporturi.

 • 2. aprobarea actului adițional nr. 10 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a Municipiului Bacau, incheiat cu SC Soma SRL, în vederea aplicării principiilor și condițiilor de colectare selectivă;

pubele gunoi bacau

 • 3. aprobarea unor măsuri de modificare a organigramei Primăriei Bacău:

– secretarul municipiului devine secretar general al UAT;
– Serviciul achiziții din cadrul Direcției tehnice devine Serviciul achiziții publice și contractare servicii sociale;
– stabilirea unor funcții publice de consilieri de achiziții publice prin schimbarea denumirii pentru 4 posturi ocupate de consilier și un post vacant (clasa I, grad profesional superior);
– instituirea Compartimentului proceduri administrative și organizări alegeri prin modificarea Compartimentului informații publice și organizări alegeri de la Serviciul juridic și aplicarea legilor proprietății în Compartiment proceduri administrative și organizări alegeri la Serviciul administrație publică locală și registrul agricol din cadrul Direcției juridice și administrație locală, urmând să aibă 4 posturi: 2 vacante, respectiv două mutate (una de la Serviciul drumuri, cealaltă de la Direcția de evidență a persoanelor);
– transformarea unei funcție publice de consilier debutand de la Biroul aprovizionare și IT de la Direcția tehnică în funcție publică de consilier asistent după finalizarea perioade de stagiu de 1 an;
– mutarea unei funcții vacante de la Direcția de evidență a persoanelor la Compartimentul autoritate tutelară din cadrul Direcției juridice și administrație locală;
– transformarea a 27 funcții publice și contractuale ca urmare a promovării.

 • 4. adoptarea unor măsuri ca urmare a aplicării unor modificări legislative și pentru îndeplinirea unor obligații contractuale din cadrul unor proiecte europene:

– înființarea Serviciului tineret și informare cetățeni (15 persoane, 5 funcții publice și 10 contractuale), în subordinea directă a primarului, cu 4 compartimente: informare cetățeni; analiză, întocmire și urmărire documente; tineret, sport, cultură și culte, dispecerat telefonic;
– suplimentarea numărului de personal în cadrul Direcției Salubrizare Agrement și Parcuri prin înființarea a 15 posturi noi contractuale de execuție, muncitori calificați care se vor aloca Secției Spații Verzi și înființarea a 14 posturi noi contractuale de execuție, muncitori calificați care vor fi alocați Secției salubrizare și igienă publică.

 • 5. aprobarea noii organigrame a Direcției de Asistență Socială a mun. Bacău;
 • 6. aprobarea Planului urbanistic de detaliu pentru construirea unui centru de evenimente (activități recreative și distractive) în Calea Moldovei nr. 98, beneficiar SC Rutfood SRL (Arena Events);

plansa arena events

 • 7. aprobarea Planului urbanistic de detaliu (PUD) pentru schimbarea destinației din locuințe cuplate în locuințe colective și spațiu comercial la parter în Calea Moldovei nr. 51, beneficiar SC AdiGab Urban Mobiliare SRL;

locuinte calea moldovei 51 bacau

 • 8. aprobarea Planului urbanistic zonal pentru ridicarea interdicției temporare de construire pentru suprafața de 2.800 mp din str. Izvoare 52 în vederea realizării lucrărilor de extindere a unei hale de producție mobilier, beneficiar SC Elitemob SRL;
 • 9. aprobarea Planului urbanistic zonal pentru schimbarea funcțiunii pentru suprafața de teren de 902 mp din str. Vasile Alecsandri nr. 98 în vederea realizării construirii unei clădiri ce va avea destinația de Arhivă a notarilor din Bacău (S+P+4), beneficiar Gargarea Natalia-Viorica;

arhiva notarilor bacau

 • 10. alocarea a 22.100 lei către Asociația Județeană de Judo Bacău pentru realizarea Turneului Internațional “Cupa 1 Decembrie” (7 decembrie 2019);
 • 11. concensionarea directă a unor suprafețe de teren ce reprezintă cota indiviză aferentă imobilelor din str. Izvoare, proprietatea persoanelor fizice, cu redevența de 2 lei/mp/an;
 • 12. neexercitarea de către Consiliul Local a dreptului de preemțiune asupra imobilului “Casa Poltzer” din str. Cuza Vodă nr. 6, monument istoric, în favoarea Magirus Trans SRL (200.000 euro);

casa poltzer bacau zdbc

 • 13. transmiterea dreptului de concesiune de la Boghiu Constantin-Eugen și Boghiu Irina-Nicoleta la Petrov-Liutienco Bogdan și Petrov-Liutienco Ligia-Nicoleta (teren de 22 mp din str. Serei nr. 9);
 • 14. reabilitarea străzii Arinilor de către SC Agricola Internațional Sa Bacău în baza unui protocol de colaborare cu municipalitatea;

strada arinilor bacau

 • 15. aprobarea dreptului de uz, de servitute și de servitute legală către Delgaz Grid SA asupra unor suprafețe de teren pentru extinderea ori racordarea unor rețele de gaz și electricitate;
 • 16. modificarea organigramei Poliției Locale a mun. Bacău:

– Feiszeș Alexandra devine polițist local clasa I grad asistent (după stagiul de 1 an) la Compartimentul resurse umane și pregătire profesională;
– Gologan Gheorghe Adrian devine polițist local clasa I grad asistent (după stagiul de 1 an) la Compartimentul protecția mediului.

 • 17. aprobarea listei cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească o locuință socială sau din fondul locativ de stat în anul 2020: 56 de persoane.
 • 18. alegerea președintelui de ședință pentru lunile decembrie 2019 și ianuarie 2020;
 • 19A. mandatarea primarului să desemneze o persoană care să reprezinte municipiul Bacău în Adunarea Generală a Asociaților Grup Acțiune Locală “Inovare și Dezvoltare Durabilă” (GAL IDD) Bacău, după demisia lui Lucian Bogdănel.

Documentația completă pentru toate proiectele de hotărâre o găsiți aici. Vă reamintesc că întâlnirile Consiliului Local sunt publice și au loc la Centrul de Afaceri și Expoziții. Mai precis, în a doua clădire de la dreapta la stânga, la etajul 1. Repet, absolut toate ședințele sunt publice și deschise cetățenilor.

Ne vedem mâine la ședință!

1 comentariu la “Ședința Consiliului Local Bacău din 29 noiembrie 2019 (rezumatul proiectelor)”

 1. PHB 29 Noiembrie 2019 at 15:57 Permalink

  De curiozitate intreb, ce face Ferdinand cu 130k? dar CSM cu 700k?


Lasa un comentariu