Ședința Consiliului Local Bacău din 29 noiembrie 2022 (rezumatul proiectelor)

Cu aproape 40 de proiecte pe agendă, Consiliul Local se întrunește astăzi în ședința ordinară aferentă lunii noiembrie, convocată de primar pentru ora 10:00, la Centrul de Afaceri și Expoziții „Mircea Cancicov”.

Ca de obicei, am analizat fiecare proiect și l-am rezumat în câteva rânduri pentru a face cunoscut ce urmează să discutăm și să decidem în organul deliberativ al municipiului.

 • 01. aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) pentru realizarea de noi sisteme de alimentare cu energie termică a consumatorilor racordați la 6 CT existente și racordarea CT Anghel Saligny, CT 1 Parc și 1 CT Prefectură (lot 2) la SACET Bacău.

Valoarea totală: 38,5 milioane lei cu TVA (85% urmând a fi suportați din Programul Termoficare al MDLPA, iar 15% de la bugetul local).

 • 02. aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) pentru realizarea de noi sisteme de alimentare cu energie termică a consumatorilor racordați la 6 CT existente și racordarea CT 3/5 Dr. Aroneanu la SACET Bacău (lot 1).

Valoarea totală: 7,34 milioane lei cu TVA (85% urmând a fi suportați din Programul Termoficare al MDLPA, iar 15% de la bugetul local).

 • 03 și 04. aprobarea proiectului și a devizului general actualizat (faza proiect tehnic) pentru modernizarea și reabilitarea Colegiului Tehnic de Comunicații N.V. Karpen.

Valoarea actualizată: 14,08 milioane lei cu TVA (față de devizul de 12,6 milioane, aprobat în luna septembrie);

 • 05. aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) pentru reabilitarea Bazei sportive Letea (Constantin Anghelache).

Valoarea totală: 23,6 milioane lei fără TVA, conform devizului întocmit de SC Rugby Construct SRL.

Screenshot 2022-11-29 at 11.52.03

 • 06. aprobarea indicatorilor tehnico-economici (faza SF) și aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru cauza de utilitate publică în vederea realizării proiectului integrat de amenajare de parcări în locul bateriilor de garaje în zona Logofăt Tăutu 1 – Neagoe Vodă 14 – Banca Națională 44. Valoarea estimată: 5,5 milioane lei;

macheta parcare logofat tautu

 • 07. aprobarea indicatorilor tehnico-economici (faza SF) și aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru cauza de utilitate publică în vederea realizării proiectului integrat de amenajare de parcări în locul bateriilor de garaje în zona Slănicului – Logofăt Tăutu – Neagoe Vodă. Valoarea estimată: 4,25 milioane lei;

macheta parcare slanicului

 • 08. aprobarea indicatorilor tehnico-economici (faza SF) și aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru cauza de utilitate publică în vederea realizării proiectului integrat de amenajare de parcări în locul bateriilor de garaje în zona Ștefan cel Mare – Iosif Cocea – 22 Decembrie. Valoarea estimată: 11,4 milioane lei;

macheta parcare stefan cel mare

 • 09, 10, 11 și 12. punerea la dispoziție a unor săli pentru organizarea unor evenimente în asociere directă cu alte entități juridice:

– Teatrul de vară Radu Beligan către Școala gimnazială nr. 10 pentru organizarea Festivalului de folclor „Muguri de dor” pe 6 decembrie;
– Teatrul de vară Radu Beligan către Școala gimnazială „Nicolae Iorga” pentru organizarea unui eveniment cu scop caritabil pe 16 decembrie;
– Teatrul de vară Radu Beligan către Fundația Sf. Ioan Bosco pentru organizarea unui concert caritabil „O lumină pentru viitor” pe 13 decembrie;
– Foaierul Teatrului Municipal Bacovia către C.N. Pedagogic Ștefan cel Mare pentru expoziția „Dascăli și tineri talente” în perioada 1-7 decembrie.

 • 13. mandatarea împuterniciților în AGA Thermoenergy Group SA pentru aprobarea contractării/prelungirii pe 12 luni a scrisorii de garanție bancară de 50.000 lei;
 • 14. mandatarea împuterniciților în Societatea de Servicii Publice Municipale (SSPM) Bacău în vederea numirii a 2 membri provizorii în Consiliul de Administrație al societății pentru o perioadă de 4 luni, dar nu mai târziu de finalizarea procedurii de selecție;
 • 15. mandatarea împuterniciților în AGA Thermoenergy Group SA pentru prelungirea mandatelor provizorii ale membrilor Consiliului de Administrație până la numirea noii componențe;
 • 16. prelungirea duratei de concesionare din contractul încheiat de CMI Dr. Costin Lucia pentru cabinetul medical din str. Mihai Eminescu nr. 28A;
 • 17. aprobarea dreptului de uz și servitute către Delgaz Grid SA asupra unor suprafețe de teren din municipiul Bacău în vederea extinderii și modernizării unor rețele de gaz și electricitate;
 • 18. aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și privat din municipiul Bacău pentru anul școlar 2022-2023;
 • 19. declararea a trei terenuri publice ca fiind bunuri de uz și de interes public local în vederea dărâmării garajelor:

– 1416,49 mp în Călugăreni 14 și Digul Bârnat 17;
– 645,42 mp în str. Mioriței bl. 68 și str. Bradului nr. 48;
– 629.68 mp în str. Mioriței 74 și Nordului nr. 10.

 • 20. declararea ca bun de uz și de interes public local a unui teren de 2542 mp din str. Chimiei în vederea realizării unui drum de acces pentru Depozitul de deșeuri din vecinătate.
 • 21. apartamentarea imobilului din str. Henri Coandă nr. 2 în vederea stabilirii proprietății exclusive și a părților comune asupra clădirii administrative a Direcției de Evidență a Populației între municipalitate și stat;
 • 22. rectificarea bugetului Societății de Servicii Publice Municipale (SSPM) și mandatarea împuterniciților pentru aprobarea rectificării BVC și a negocierii indicatorilor financiari: 18,8 milioane lei față de cele 23 de milioane previzionate la începutul anului.
 • 23. neexercitarea dreptului de preemțiune asupra imobilului de 360 mp de patrimoniu din I.S. Sturza nr. 96, propus la prețul de 55.000 de euro.

Mie mi se pare un chilipir la banii ăștia, motiv pentru care am propus deja la comisii un amendament pe care îl voi susține și în Consiliul Local astfel încât să achiziționăm acest imobil de patrimoniu.

 • 24. actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat;
 • 25. aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al structurii consultative Consiliul Local al Copiilor;
 • 26. atestarea persoanelor fizice, 28 la număr, care au obținut certificate de calificare profesională în vederea desfășurării activității de administrator de condominii la asociațiile de proprietari din municipiul Bacău;
 • 27. stabilirea datei de 28 februarie 2023 ca dată limită pentru realizarea inventarierii anuale a bunurilor care aparțin domeniului privat și implicit pentru publicarea pe pagina de internet a rezultatului acestei operațiuni;
 • 28. rectificarea bugetului local pe anul 2022, astfel:

+ 4,9 milioane de la bugetul de stat pentru bursele elevilor;
+ 1,2 milioane din bugetul local pentru asigurarea utilităților unităților de învățământ;
+ 704.000 lei pentru proiectul integrat de amenajare parcări în locul bateriilor de garaje din zona Logofăt Tăutu 1 – Neagoe Vodă 14 – Banca Națională 44;
+ 963.000 lei pentru proiectul integrat de amenajare parcări în locul bateriilor de garaje din zona Ștefan cel Mare – Iosif Cocea – 22 Decembrie;
+ 1.146.000 lei pentru proiectul integrat de amenajare parcări în locul bateriilor de garaje din zona Slănicului – Logofăt Tăutu – Neagoe Vodă;
+ 16.000 lei pentru sistem video la CN Pedagogic;
+ 35.000 lei pentru tablă interactivă la CN V. Alecsandri;
+ 110.000 lei pentru continuarea lucrărilor la Insula de Agrement;
+ 10.000 lei pentru reabilitarea Bazei Letea;
+ 120.000 lei pentru o autoutilitară cu instalație de frig;
+ 3.500 lei pentru compresor aer;
+ 35.000 lei pentru expertiză Ștrandul Letea;
+ 250.000 lei pentru reabilitarea Creșei nr. 3;
+ 100.000 lei pentru reabilitarea și modernizarea Căsuței Armonia, str. Livezilor 1B;
+ 180.000 lei pentru semaforizare intersecția Chimiei-Bicaz;
+ 250.000 lei pentru semaforizare Calea Republicii;

– 1,2 milioane de la bunuri și servicii din capitolul Locuințe și servicii de dezvoltare;
– 350.000 lei de la soft contabil DITL;
– 29.700 lei de la serviciul de management de proiect cap. Învățământ;
– 2.463.000 lei de la reabilitarea dispensarelor medicale din municipiul Bacău;
– 80.000 lei de la achiziționarea unei autoutilitare pentru transport persoane;
– 101.000 lei de la consultanță și asistență tehnică pentru parcări;
– 519.800 lei de la construirea depoului pentru transport public;
– 149.000 lei de la parcarea de pe str. Bogdan Voievod;
– 205.000 lei de la pasajul subteran cale ferată;
– 220.000 lei de la semaforizarea de pe Calea Republicii 205.

 • 29. acordarea unui premiu în valoare de 1.000 de lei celor 102 familii care au împlinit 50 de ani de căsătorie și care au depus cerere până la data de 31 octombrie 2022;
 • 30. aprobarea prețurilor reglementate pentru energia termică în perioada noiembrie 2022-martie 2023;
 • 31. aprobarea contractului cadru de asociere cu UAT Comuna Hemeiuș pentru realizarea coridorului pentru deplasări nemotorizate pe traseul Centru-Gherăiești-Lilieci-Hemeiuș;
 • 32. aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) pentru construirea imobilului de spații comerciale și locuințe colective S+P+9E în str. Teiului nr. 11A, între Parcul Făgăraș și baza SOMA, beneficiari fiind Mocanu Vasile și Mocanu Maria;

PUD Teiului Mocanu

 • 33. aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) pentru construirea a 5 garaje, a unei săli de sport și a unui container-birou în Calea Dr. Alexandru Șafran nr. 67E. Beneficiari: Baciu Cristina și Vătăjiță Diana-Ioana;

Screenshot 2022-11-28 at 23.16.48

 • 34. darea în administrare a părților comune din condominii, a centralelor termice și a lifturilor aferente blocurilor ANL către asociațiile de chiriași/locatari;
 • 35, 36 și 36 B. modificarea organigramei Primăriei Bacău, astfel:

Promovarea pe 15 funcții ocupate deja (proiectele 35, 36 și 36B): Cancel Anișoara, Armeanu Lucian, Bozianu Valerica, Potronic Alexandra-Georgiana, Adam Oana-Roxana, Negru Adrian-Nicolae, Cernat Iulia, Patrichi Bogdan Andrei, Tamaș Raluca Elena, Liche Ana, Tomescu Mirela, Călin Andreea-Nicoleta, Stancicu Roxana, Rusu Rareș, Hîrțescu Reta, Mavrichi Tamara-Daniela, Rusu Daniela, Pavăl Adriana Lăcrămioara și Epure Aura-Dumitrița.

Mutarea definitivă a unor posturi ocupate (în proiectul 35):
– Siminiceanu Mariana se mută de la Unitatea municipală pentru monitorizare calitate servicii publice la Compartimentul Asociații de proprietari;
– Roman Ionel se mută de la Structura intervenții auto și utilaje la Structura Administrare baze sportive și de agrement, parcuri;
– Chitic Adrian se mută de la Compartiment inspecție zonală la Structura administrare baze sportive și de agrement, parcuri;
– Cocalea Cerasela Ioana se mută de la Structura intervenții auto și utilaje la Structura administrare baze sportive și de agrement, parcuri.

Transformarea unor posturi neocupate (în proiectul 35):
– referent III grad superior la Serviciul Financiar Contabil se transformă în consilier clasa I grad superior;
– muncitor necalificat de la Administrare baze sportive și de agrement, parcuri se transformă în muncitor calificat;
– muncitor calificat-floricultor de la Secția parcuri, spații verzi se transformă în inspector de specialitate I A S;
– inspector de specialitate I A S de la Serviciul administrare piețe se transformă în inspector de specialitate grad debutant S;
– lucrător comercial de la Serviciul administrare piețe se transformă în inspector de specialitate grad debutant S;
– referent clasa III asistent de la Serviciul de Evidența a Persoanelor se transformă în consilier clasa I asistent;
– referent clasa III grad superior de la Serviciul de stare civilă se transformă în consilier grad profesional asistent.

 • 36A. modificarea HCL 347/2022 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici (faza SF) în vederea realizării Parking Unirii (9 Mai-Unirii-Nicu Enea), astfel încât valoarea totală a investiției ajunge la suma de 59,37 milioane lei (12 milioane de euro).

Documentația completă pentru toate proiectele de hotărâre o găsiți aici, în Monitorul Oficial Local.

Vă reamintesc că întâlnirile Consiliului Local sunt publice și au loc la Centrul de Afaceri și Expoziții. Mai precis, în a doua clădire de la dreapta la stânga, la etajul 1. Prin urmare, absolut toate ședințele sunt publice și deschise cetățenilor, deci vă aștept la Centrul de Afaceri și Expoziții. De altfel, acestea sunt transmise live pe pagina de Facebook a municipiului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *