Ședința Consiliului Local Bacău din 27 noiembrie 2020 (rezumatul proiectelor)

Joi, 26 Noiembrie 2020 | Bacau | Comenteaza

Prima ședință ordinară a Consiliului Local din acest mandat 2020-2024 va avea loc mâine, începând cu ora 10:00, la Centrul de Afaceri și Expoziții, cu 20 de proiecte pe ordinea de zi.

Printre acestea regăsiți unul la care sunt coinițiator alături de primarul Lucian Stanciu Viziteu, referitor la stoparea perpetuării deficitului de parcare, ca primă măsură pentru viitoarea politică de parcare din municipiul Bacău.

În rest, agenda cuprinde măsuri de sănătate pentru gestionarea Covid-19 la nivel local, un nou proiect pe fonduri europene inițiat de administrația actuală, câteva planuri urbanistice zonale, constituirea unor noi comisii administrative (urbanism, ordine publică, locuințe sociale etc), chestiuni referitoare la gestionarea patrimoniului și multe alte proiecte de interes local.

consiliul local bacau viziteu ghinghes

Ca de obicei, vă invit să le parcurgeți citind rezumatul de mai jos.

 • 01. aprobarea încheierii unui contract de comodat pentru darea în folosință gratuită către Spitalul Județean de Urgență Bacău a unor echipamente și dotări medicale în vederea utilizării în spațiul Spitalului “Sf. Maria”, pentru asigurarea asistenței medicale în contextul epidemiologic Covid-19;
 • 02. concesionarea directă a unor suprafețe de teren situate în intravilanul mun. Bacău: două balcoane la dimensiunea și finisajele de la etajele superioare;
 • 03. transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în unele contracte de concesionare;
 • 04. modificarea HCL 84/2012 privind Planul Urbanistic General (PUG) Bacău prin revenirea la prevederile inițiale referitoare la locurile de parcare necesare la noile construcții autorizate, pentru stoparea perpetuării deficitului de parcare. Reparăm ce a stricat administrația Necula!

În ședința de vineri, împreună cu primarul Lucian Daniel Stanciu Viziteu propunem tuturor consilierilor locali un proiect de hotărâre pentru revenirea la reglementările inițiale ale Regulamentului Local de Urbanism în ceea ce privește locurile de parcare pentru construcțiile noi de locuințe: 1,5/apartament și spațiu de depozitare pentru 2 biciclete/locuință (față de 1 loc /apartament atât pentru mașini, cât și pentru biciclete, cum anapoda este începând din 2016).

Respectivele modificări din 29 decembrie 2016, realizate fără nicio dezbatere publică sau vreun argument de ordin tehnic (totul a fost pur economic, cu dedicație pentru anumiți rechini imobiliari), au perpetuat deficitul de locuri de parcare din municipiul Bacău, scos în evidență de Politica de parcare din municipiului Bacău, aprobată prin HCL 518/2018. Cel mai mare deficit de locuri de parcare apare în zonele rezidențiale, cu un deficit mediu de 1.000 de locuri de parcare/cartier.

 • 05. aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) pentru construirea unui spațiu comercial S+P pe str. Stadionului 5B – beneficiar Buzduga Cosmin-Dumitru;
 • 06. aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) pentru schimbarea funcțiunii pentru suprafața de 7.347 mp din str. Gheorghe Donici nr. 2 și construirea unei unități turistice cu facilități de cazare, sală de evenimente, depozit materiale, sală evenimente, amenajare peisagistică și împrejmuire teren – beneficiar SC Cristal Construct SRL;
 • 07. aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) pentru ridicarea interdicției de construire pentru suprafața de 1.418 din Bulevardul Vasile Pârvan nr. 29 și realizarea lucrărilor pentru un centru rezidențial pentru persoane vârstnice și extindere cu restaurant, beneficiari fiind Cucoranu Marinel și Cucoranu Paula;
 • 08. darea în folosință gratuită către Arhiepiescopia Romanului și a Bacăului a unui teren de 72 mp situat în str. Bujorilor, pentru amenajarea unei căi de acces către Biserica Ortodoxă “Sf. Mare Mucenițe Ecaterina”;
 • 09. aprobarea dreptului de uz și de servitute către Delgaz Grid SA asupra unor suprafețe de teren situate în municipiul Bacău;
 • 10. dezlipirea terenului de 88.386 mp din str. Alexei Tolstoi în două loturi: 87.785 al municipiului, 601 mp pe dat în folosință Parohiei Ortodoxe “Izvorul Tămăduirii”;
 • 11. dezmbembrarea și ieșirea din indiviziune a terenului situat în str. Răznoieni nr. 14;
 • 12. mandatarea împuterniciților în AGA Thermoenergy Group SA pentru aprobarea contractării/prelungirii pe 12 luni a Scrisorii de Garanție Bancară de Bună Plată cu valoarea de 50.000 de la Garanti Bank (sau alte bănci la care compania deține conturi);
 • 13. constituirea la nivelul municipiului a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism cu Subcomisia de Estetică Urbană și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare, pe care urmează să o prezidez;
 • 14. constituirea Comisiei sociale de analiză a solicitărilor de locuințe sociale sau din fondul locativ de stat, administrate prin grija Consiliului Local al municipiului Bacău;
 • 15. modificarea HCL 128/2015 prin care s-a aprobat Regulamentul privind procedura de vânzare a unor bunuri – terenuri proprietate privată a mun. Bacău ce fac obiectul unor contracte de închiriere/concesionare, în sensul modificării componenței comisiei de analiză și centralizare a cererilor și documentațiilor;
 • 16. aprobarea Raportului pe trim. III 2020 privind stadiul realizării măsurilor cuprinse în Planul de calitate a aerului în mun. Bacău pentru indicatorii de dioxid de azot și oxizi de azot pentru perioada 2019-2023;
 • 17. aprobarea cererii de finanțare europeană POIM pentru proiectul “Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare Covid-19 în municipiul Bacău”. Valoarea totală a proiectului se ridică la 2,56 de milioane și de această sumă vor fi achiziționate pentru unitățile de învățământ echipamente de protecție/dispozitive medicale, în special, dar fără a fi limitate la: măști de protecție, dezinfectanți, combinezoane, aparatură destinată dezinfecției și sterilizării aerului;
 • 18. modificarea HCL 227/2020 prin care s-au constituit comisiile de specialitate ale Consiliului Local al mun. Bacău: Dan Bitire intră în Comisia 4, iar Mocanu Adrian în Comisia 5;
 • 19. constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică;
 • 20A. rectificarea bugetului local pe anul 2020:

+ 99.000 lei pentru 1650 de teste rapide antigen la Spitalul TBC;
+ 154.700 lei pentru efectuarea unui raport de evaluare a sistemului de control intern managerial (servicii de consultanță);
+ 115.430 lei pentru efectuarea unui audit privind regulamentul de parcare, în vederea realizării unei politici de parcare care să răspundă cerințelor cetățenilor
+ 170.000 lei pentru plata apei pluviale;
+ 8.900 lei pentru mijloace electronice noi la Serviciul de administrație publică;
– 539.130 lei de la asistenții personali;
– 8.900 de la sănătate.

 • 20B. completarea HCL privind desemnarea reprezentanților în consiliile de administrație ale unităților de învățământ.

Documentația completă pentru toate proiectele de hotărâre o găsiți aici, în Monitorul Oficial Local. Începând cu octombrie 2020, proiectele de hotărâre sunt publicate nu doar în format scanat, ci și în format pdf indexabil.

Vă reamintesc că întâlnirile Consiliului Local sunt publice și au loc la Centrul de Afaceri și Expoziții. Mai precis, în a doua clădire de la dreapta la stânga, la etajul 1. Prin urmare, absolut toate ședințele sunt publice și deschise cetățenilor, deci vă aștept la Centrul de Afaceri și Expoziții! Altfel se comportă majoritatea aflată la conducere când cetățenii le suflă în ceafă.

Ne vedem la ședință!

Lasa un comentariu