Ședința Consiliului Local Bacău din 31 octombrie 2023 (rezumatul proiectelor)

O ședință a Consiliului Local Bacău ce are 57 de puncte pe ordinea de zi este programată pentru marți, 31 octombrie 2023, la Centrul de Afaceri și Expoziții, începând cu ora 9:00.

Se vor discuta și vor fi supuse aprobării multe chestiuni municipale printre care se numără mai multe documentații tehnice, studiul pentru trenul metropolitan, concesionări, vânzări de terenuri și multe alte operațiuni care vizează patrimoniul orașului.

Rezumatul tuturor proiectelor, așa cum v-am obișnuit:

01. solicitarea către Guvernul României de trecere a terenului fostei Secții de Poliție nr. 2 din str. Oituz nr. 29-31 din domeniul public al statului în domeniul public al mun. Bacău. Imobilul are o suprafață de 914 mp și este necesar amenajării unei parcări.

02. aprobarea indicatorilor tehnico-economici (faza DALI) și declanșarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică în vederea amenajării sistemului giratoriu în intersecția străzilor Dr. Al. Șafran, Poligonului și Alexei Tolstoi. Valoarea investiției: 12,3 milioane lei.

03. aprobarea indicatorilor tehnico-economici (faza SF) și aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru cauza de utilitate publică în vederea realizării proiectului integrat de amenajare de parcări în locul bateriilor de garaje în zona Logofăt Tăutu 1 – Neagoe Vodă 14 – Banca Națională 44. Valoarea estimată: 5,5 milioane lei;

04. aprobarea indicatorilor tehnico-economici (faza SF) și aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru cauza de utilitate publică în vederea realizării proiectului integrat de amenajare de parcări în locul bateriilor de garaje în zona Slănicului – Logofăt Tăutu – Neagoe Vodă. Valoarea estimată: 4,25 milioane lei;

05. aprobarea indicatorilor tehnico-economici (faza SF) și aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică în vederea realizării proiectului integrat de amenajare de parcări în locul bateriilor de garaje în zona Ștefan cel Mare – Iosif Cocea – 22 Decembrie. Valoarea estimată: 11,4 milioane lei;

06. aprobarea indicatorilor tehnico-economici (faza SF) și aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică în vederea realizării proiectului integrat de amenajare de parcări în locul bateriilor de garaje în zona Garofiței – Castanilor – Mărășești. Valoarea investiției: 14,4 milioane lei;

07. aprobarea indicatorilor tehnico-economici (faza SF) și aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică în vederea realizării proiectului integrat de amenajare de parcări în locul bateriilor de garaje în zona Carpați nr. 10. Valoarea investiției: 10,9 milioane lei;

08. aprobarea contului de execuție al bugetului local pe trimestrul III al anului 2023:
– venituri încasate de doar 465,9 milioane lei față de cele 751 milioane previzionate până la 30 septembrie;
– plăți de 395,7 milioane efectuate față de cele 858 milioane previzionate până la 30 septembrie, ceea ce înseamnă sub jumătate față de ceea ce primarul a planificat la începutul anului;
– din cele 395 de milioane cheltuite până acum anul acesta, 316 milioane s-au dus pe funcționare și doar 79 milioane în dezvoltare (investiții), adică doar 20%. Exact ca pe vremea fostului primar Necula, parcă am un deja-vu și nu e prima oară!

09. rectificarea bugetului local pe anul 2023, conform expunerii de motive de aici;

10. aprobarea studiului de trafic pentru realizarea Trenului Metropolitan Bacău;

11. mandatarea împuterniciților AGA de la SC Thermoenergy Group SA în vederea aprobării pe 12 luni a unei scrisori de garanție de bună plată;

12. declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al SC Thermoenergy Group SA;

13. stabilirea mandatului reprezentantului în AGA ADIB din 6 noiembrie 2023;

14, 15, 16, 17 și 18. aprobarea vânzării cu drept de preemțiune către constructorii de bună credință a mai multor terenuri aflate în proprietatea municipiului Bacău:
– 43 mp în str. Mioriței nr. 80 (spațiu comercial);
– 11 mp în str. Mioriței nr. 19 (cabinet stomatologic);
– 11 mp în str. Progresului nr. 12 (balcon locuință);
– 51 mp în str. 9 Mai nr. 36 (spațiu comercial);
– 129 mp în str. Ștefan cel Mare nr. 6 (sediu firmă).

19. declararea ca bun de uz și de interes public local a podețului pietonal metalic dezafectat peste Râul Bârnat în vederea reabilitării acestuia;

20.alocarea 50.000 de lei pentru achiziționarea unor servicii de asistență juridică pentru procesele municipalității cu CRAB SA, precum și cu alte entități, cauze ce au ca obiect Rezerva de apă a municipiului Bacău;

21. stabilirea mandatului reprezentantului legal în AGA CRAB SA din 6 noiembrie 2023 în sensul de a vota negativ pentru achiziționarea de servicii de consultanță juridică la nivelul CRAB pentru procesele care vizează Rezerva de Apă;

22. atestarea persoanelor fizice, 19 la număr, care au obținut certificate de calificare profesională în vederea desfășurării activității de administrator de condominii la asociațiile de proprietari;

23. completarea HCL 441/2010 prin care s-a aprobat înființarea CSM Bacău în sensul adăugării unei noi ramuri sportive: Sambo;

24. punerea la dispoziție către Filarmonica „Mihail Jora” a mai multor spații din incinta Centrului de Afaceri și Expoziții, în perioada 1 noiembrie 2023 – 15 mai 2025, în vederea organizării concertelor simfonice pe parcursul desfășurării lucrărilor la Ateneul Bacău:
– sala mare de conferințe de la parter (348 mp);
– 4 birouri de aproape 90 mp;
– sala de întâlniri și terasa de la etajul 1 (60 mp).

25. punerea la dispoziție către Fundația Comunitară Bacău a Bazinului de înot în data de 24 noiembrie 2023 pentru desfășurarea Swimathon – ediția a XI-a;

26 și 27. punerea la dispoziție a Teatrului de Vară către Școala Gimnazială nr. 10 pentru realizarea Festivalului de folclor „Muguri de dor” în data de 13 noiembrie 2023, respectiv către CN Catolic „Sf. Iosif” pentru organizarea Festivalului Talanților în data de 20 noiembrie 2023;

28 și 29. prelungirea duratei prevăzute în anumite contracte de concesionare;

30. transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în unele contracte de concesionare;

31. concesionarea către SCM Prod Lux SRL, fără licitație publică, a unui teren de 60 de mp din str. Aviatorilor nr. 3 pentru intrarea în legalitate a unei extinderi realizate fără autorizație de construire;

32. modificarea organigramei Direcției de Asistență Socială ca urmare a promovării profesionale;

33. modificarea HCL 571/2022 privind implementarea proiectului Hub de Servicii MMSS – SII MMSS în vederea îmbunătățirii activității Direcției de Asistență Socială;

34. modificarea HCL 93/2021 privind tichetele valorice semestriale pentru pensionari în sensul acordării acestora doar pe suport electronic (card);

35. încheierea unui protocol cu Simba Invest SRL pentru amplasarea în subteran a rețelei de agent termic din zona ansamblului imobilier pe care îl construiește pe str. Valea Roșie pe cheltuiala beneficiarului;

36. trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului a unor mijloace fixe în vederea casării; 

37. modificarea listei privind reprezentanții Consiliului Local în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul școlar 2023-2024, în sensul adăugării Palatului Copiilor Bacău;

38. desemnarea reprezentanților în consiliile de administrație ale unităților de învățământ private pentru anul școlar 2023-2024;

39. achiziția serviciilor de evaluare a 53 de bunuri imobile-terenuri pe care sunt ridicate construcții în vederea vânzării;

40. alipirea unor terenuri din zona 9 Mai-Unirii-Nicu Enea în vederea realizării parcării supratejate;

41, 42, 43 și 44. vânzarea prin licitație a 4 terenuri din str. Erou Ciprian Pintea (lângă Stadionul Municipal) pentru amenajarea unor parcări private. Suprafața cumulată a acestor terenuri este de 1.079 mp, iar valoarea de vânzare cumulată este de 211.096 euro.

O fi mult, o fi puțin, vă las pe voi să spuneți. Dar ce vă pot spune eu este că aceste terenuri apar în registrul spațiilor verzi, iar conform legii destinația lor nu poate fi schimbată. Grupul de inițiativă Protejați spațiile verzi Bacău ridică o serie de întrebări pertinente în privința vânzării acestor terenuri publice.

45. modificarea organigramei Primăriei Bacău prin mutarea și transformarea mai multor posturi ocupate și vacante:
– funcția publică vacantă de referent clasa III de la Compartimentul Evidență și Relații Consiliul Local din cadrul Serv. Adm. Publică Locală se transformă în funcția publică de consilier clasa I;
– funcția contractuală vacantă de inspector specialitate grad IS de la Compartimentul GIS (Serviciul Urbanism) se mută definitiv la Compartimentul Evidență și Inventar Domeniul Public și Privat din cadrul Serviciului Evidență Patrimoniu (Direcția Patrimoniu);
– se mută doamna Năstase Daniela (inspector IA S) de la Compartimentul Evidență și Inventar Domeniul Public și Privat (Direcția Patrimoniu) la Compartimentul Planificare și Mobilitate Urbană, Monumente (Direcția Urbanism);
– se mută dl. Păduraru Andrei (funcționar consilier I asistent) de la Biroul autorizații în construcții (Direcția Urbanism) la Compartimentul urmărire lucrări (Direcția Patrimoniu);
– funcția publică vacantă de consilier I debutant se mută de la Compartimentul urmărire lucrări (Direcția Patrimoniu) la Structura întreținere patrimoniu (Direcția Patrimoniu);
– funcția contractuală vacantă de inspector debutant de la Compartimentul cadastru (Direcția Patrimoniu) se mută la Compartimentul evidență patrimoniu (Direcția Patrimoniu) și se transformă în inspector II S;
– funcția contractuală vacantă de inspector debutant de la Compartimentul cadastru (Direcția Patrimoniu) se mută la Compartimentul exploatare fond locativ și gestonare spații/terenuri (Direcția Patrimoniu) și se transformă în inspector II S.
– mutarea definitivă, cu repartizarea posturilor, a doamnelor Jicu Niculina și Farcaș Maria de la Secția parcuri spații verzi la Serviciului administrare clădiri din cadrul Direcției Patrimoniu.

46. aprobarea dreptului de uz și servitute către Delgaz Grid SA pentru extinderea rețelelor de gaze și energie electrică;

47. apartamentarea PT 14 din str. Alecu Russo;

48. actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat;

49. îndreptarea unei erori materiale din HCL 399/2023 privind inventarul bunurilor domeniului privat;

50. modificarea statului de funcții de la Căminul pentru persoane vârstnice ca urmare a promovării personalului contractual;

51. aprobarea raportului privind stadiul realizării măsurilor din Planului de calitate a aerului;

52. înșurirea întâmpinării formulate în dosarul nr. 2483/110/2023 de pe rolul Tribunalului Bacău în care două persoane solicită anularea întregului Plan Urbanistic General ca urmare a încadrării ca spații verzi a terenurilor din Calea Mărășești nr. 59 și nr. 63.

53. alegerea președintelului de ședință pentru lunile noiembrie 2023 – ianuarie 2024;

54. modificarea și completarea HCL 161/2021 privind Regulamentul activităților comerciale ce se desfășoară pe raza municipiului Bacău;

55A. aprobarea dreptului de uz și servitute către Delgaz Grid asupra unor suprafețe pentru lucrări la rețeaua de gaze naturale pe străzile Martir Horia, Plaiului, Teiului;

55B. punerea la dispoziție către Federația Română de Box a pavilionului 1 al Centrului de Afaceri și Expoziții în perioada 27 noiembrie – 2 decembrie 2023 pentru desfășurarea Campionatului Național de Box pentru tineret masculin.

Documentația completă pentru toate proiectele de hotărâre o găsiți aici, în Monitorul Oficial Local.

Vă reamintesc că întâlnirile Consiliului Local sunt publice și au loc la Centrul de Afaceri și Expoziții. Mai precis, în a doua clădire de la dreapta la stânga, la etajul 1. Prin urmare, absolut toate ședințele sunt publice și deschise cetățenilor, deci vă aștept la Centrul de Afaceri și Expoziții. De altfel, acestea sunt transmise live pe pagina de Facebook a municipiului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *