Ședința Consiliului Local Bacău din 20 septembrie 2021 (rezumatul proiectelor)

Mâine, începând cu ora 9:00, Centrul de Afaceri și Expoziții găzduiește o ședință extraordinară a Consiliului Local ce cuprinde pe ordinea de zi 17 puncte. Ca de obicei, mai jos aveți rezumatul acestor proiecte ce urmează să fie dezbătute și supuse votului.

 • 01. rectificarea bugetului local pe anul 2021:

+1,5 milioane pentru plata personalului angajat în centrele de vaccinare;
+98 mii lei pentru organizarea Oktoberfest Moldovenesc (Zilele Bacăului);
+1,52 milioane pentru sărbătorile de iarnă;
+585 mii lei pentru Poliția Locală (utilități, chirie, uniforme, echipament);
+360 mii lei pentru plata zilierilor de la Spații verzi;
+100 mii lei pentru actualizarea unor documentații cadastrale;
+334 mii lei pentru plata utilităților;
+2 milioane lei pentru reparația străzilor;
-2 milioane lei de la asistență socială (stimulentele pentru nou-născuți propuse de Dorin Chirilescu și aprobate inițial de CL);
+500 mii lei către Teatrul Municipal Bacovia pentru dezvoltarea unor proiecte și producții artistice;
-499 mii lei de la obiectivul „actualizare PUZ”;
-698 mii lei de la învățământ (proiect digitalizare POC, construire creșă și grădiniță Karpen, construire grădiniță și creșă Nicu Enea, construire corp nou îi modernizare Grădinița 18);
-120 mii lei de la sănătate (paturi de cântar Spitalul TBC);
-212 mii de la asistență socială (reabilitare imobil Milcov cu destinația centru de cazare temporară a persoanelor fără adăpst, construire creșă Mihai Drăgan);
-449 mii lei de la digitalizarea serviciilor administrative.

consiliul local bacau 2021

 • 02. modificarea și completarea HCL 61/2018 privind înființarea SMUP (Serviciul Municipal de Utilități Publice): organigramă, patrimoniu suplimentar etc;
 • 03. completarea HCL 266/2021 privind aprobarea tarifelor pentru SMUP;
 • 04. completarea și modificarea Anexei 4 privind regulamentul și caietul de sarcini al concesiunii serviciilor publice de administrare a drumurilor, străzilor și cimitirelor (date în gestiune către SSPM);
 • 05. punerea la dispoziție, cu titlu provizoriu către CRAB, a lucrărilor executate pentru rezerva de apă, în vederea efectuării cuplărilor la rețeaua existentă;
 • 06. predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, prin CNI, a unui teren și asigurarea condițiilor în vederea executării unei creșe cu 110 locuri în Calea Romanului nr. 144;
 • 07. completarea HCL 386/2018 prin care s-a aprobat solicitarea de trecere a pasajului pietonal subteran de la Gara Bacău cu specificarea scopului transmiterii: executarea unor lucrări de reabilitare, consolidare, igienizare și securizare care va asigura în continuare, aceeași utilitate în interesul public feroviar, asigurându-se accesul publicului călător pe toate ieșirile existente la peroanele din stația CF Bacău, precum și a personalului CF de specialitate, în cazul efectuării de lucrări la instalațiile de siguranță a circulației;
 • 08. constatarea datoriei municipiului Bacău către Thermoenergy Group, reprezentând pierderile de pe rețea, aferente lunii iulie 2021: 2,3 milioane lei;
 • 09. constatarea, în conformitate cu Regulamentul european 1370/2007 privind serviciile de transport, a încetării contractului de concesiune nr. 11252/2004 încheiat de municipalitate cu SC Transport Public SA, precum și aprobarea măsurii privind continuitatea serviciului public de transport local de persoane pe o perioadă de maximum 2 ani;
 • 10. clarificarea modalității decontării transportului local pentru elevi: S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Bacău, în baza tabelelor centralizate pe fiecare centru bugetar va emite factura fiscală și o va înainta acestora pentru decontare până la data de 5 a lunii în curs pentru luna precedentă. Factura fiscală va cuprinde datele de identificare și numărul de călătorii efectuate de fiecare beneficiar și va fi însoțită de situația centralizatoare, tabelele nominale primite de la unitățile de învățământ, în format letric și electronic precum și raportul lunar emis de aplicația e-ticheting;
 • 11. aprobarea listei finale a proiectelor care vor primi finanțări nerambursabile în baza Legii 350/2005 pentru secțiunea tineret, singura propusă spre finanțare anul acesta:

– Fundația Sf. Ioan Bosco (Clubul lui Don Bosco);
– Asociația Insula Cercetașilor (Cercetășia, un mod de viață cu implicare în comunitate);
– Asociația Bronx People (Liber la mișcare).

 • 12. organizarea evenimentului Oktoberfest Moldovenesc în perioada 8-10 octombrie 2021, în Parcul Cancicov, ce urmează a fi finanțat cu 98 mii lei;
 • 13. realizarea evenimentului Centenarul Școlii Georgeta Mircea Cancicov împreună cu Școala Gimnazială „Mihai Drăgan” și finanțarea acestuia cu 11.700 lei;
 • 14. aprobarea devizului general actualizat la faza proiect tehnic pentru modernizarea, dotarea și extinderea corpurilor ambulatoriului Spitalului de Pneumoftiziologie (TBC) Bacău: 11,86 milioane cu TVA;
 • 15. modificarea denumirii unei structuri din cadrul noii organigrame a Primăriei Bacău, abia aprobată de către Consiliul Local: „Compartiment Monitorizare Calitate Servicii Publice” va fi denumit „Unitatea Municipală pentru Monitorizare Calitate Servicii Publice”.
 • 16. acceptarea donaţiei făcută de doamna Anca-Maria Macsim în calitate de reprezentant al Grupului de Iniţiativă pentru o Viaţă Educată şi Sănătoasă (GIVES), constând într-un ansamblu sportiv, care va fi amplasat pe proprietatea Municipiului Bacău în Parcul Cancicov, pentru a fi dat în folosinţă publică;
 • 17. însușirea de către Consiliul Local a întâmpinării formulată în dosarul 2163/110/2021: Agrimex SRL, proprietara a 3 terenuri din zona de vizavi de Parcul Cancicov (Calea Mărășești), nemulțumită de prevederile Planului Urbanistic General (PUG).

Documentația completă pentru toate proiectele de hotărâre o găsiți aici, în Monitorul Oficial Local. Începând cu octombrie 2020, proiectele de hotărâre sunt publicate nu doar în format scanat, ci și în format pdf indexabil.

Vă reamintesc că întâlnirile Consiliului Local sunt publice și au loc la Centrul de Afaceri și Expoziții. Mai precis, în a doua clădire de la dreapta la stânga, la etajul 1. Prin urmare, absolut toate ședințele sunt publice și deschise cetățenilor, deci vă aștept la Centrul de Afaceri și Expoziții!

Ne vedem la ședință!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *