Ședința Consiliului Local Bacău din 29 septembrie 2022 (rezumatul proiectelor)

Miercuri, 28 Septembrie 2022 | Bacau | 1 comentariu

Circa 50 de proiecte vor fi prezentate și supuse aprobării la ședința de mâine, 29 septembrie, a Consiliului Local a municipiului Bacău. Aceasta va avea loc începând cu ora 10:00, la Centrul de Afaceri și Expoziții, și cuprinde proiecte de investiții, o rectificare bugetară complexă, operațiuni de patrimoniu, plângeri prealabile propuse spre soluționare, planuri urbanistice reîncălzite, dar și câteva asocieri pentru desfășurarea unor evenimente culturale, sociale sau sportive.

Ca de obicei, mai jos aveți rezumatul complet al proiectelor de pe ordinea de zi, cu explicațiile și datele necesare astfel încât să vă faceți o idee despre deciziile pe care le va lua deliberativul local pentru orașul nostru.

 • 01. aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) pentru amenajarea unui sistem giratoriu în intersecția Dr. Alexandru Șafran-str. Poligonului-str. Alexei Tolstoi (zona RAR, varianta mică, spre Sărata). Valoarea totală: 12,3 milioane lei;

geometrie sens giratoriu rar bacau

 • 02. aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) pentru dezvoltarea pieței de energie termică – racordarea la sistemul de termoficare a Bisericii Trei Ierarhi – lot 3. Valoarea totală: 582 mii lei;
 • 03. aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) pentru alimentarea cu gaze naturale din magistrala Transgaz a surselor de producere a energiei termice de pe platforma din str. Chimiei nr. 6. Valoarea totală: 13,6 milioane lei;
 • 04. aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) pentru realizarea de noi sisteme de alimentare cu energie termică a consumatorilor racordați la 6 CT existente și racordarea CT2 Miorița și CT3 Miorița la sistemul de termoficare. Valoarea totală: 38 milioane lei;
 • 05. actualizarea devizului general (faza proiect tehnic) pentru proiectul cu fonduri europene de modernizare a stațiilor de transport public, astfel încât valoarea lucrărilor se ridică la 12,7 milioane lei;

proiect statii autobuz

 • 06. aprobarea indicatorilor tehnico-economici (faza SF) și aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru cauza de utilitate publică în vederea realizării proiectului integrat de amenajare de parcări în locul bateriilor de garaje în zona Logofăt Tăutu 1 – Neagoe Vodă 14 – Banca Națională 44. Valoarea estimată: 5,5 milioane lei;

macheta parcare logofat tautu

 • 07. aprobarea indicatorilor tehnico-economici (faza SF) și aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru cauza de utilitate publică în vederea realizării proiectului integrat de amenajare de parcări în locul bateriilor de garaje în zona Slănicului – Logofăt Tăutu – Neagoe Vodă. Valoarea estimată: 4,25 milioane lei;

macheta parcare slanicului

 • 08. aprobarea indicatorilor tehnico-economici (faza SF) și aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru cauza de utilitate publică în vederea realizării proiectului integrat de amenajare de parcări în locul bateriilor de garaje în zona Ștefan cel Mare – Iosif Cocea – 22 Decembrie. Valoarea estimată: 11,4 milioane lei;

macheta parcare logofat tautu

 • 09. rectificarea bugetului local pe anul 2022:

+ 39.066.860 lei primite din sumele defalcate din TVA care vor fi repartizate pentru energia termică;
+ 100.000 lei pentru promovarea online și offline a instituției;
+ 334.000 lei pentru evenimentul “Gimnaști mici” și premierea sportivilor și antrenorilor care au obținut rezultate la competițiile naționale și internaționale;
+ 1.485.740 lei pentru sărbătorile de iarnă (spectacole și iluminat festival + patinoar);
+ 254.630 lei pentru reparații la instituțiile de învățământ
+ 13.000 lei pentru proiectul POCU Pași spre evoluție + 14.550 lei pentru proiectul POCU Pași spre evoluție rapidă;
+ 100.000 lei pentru reabilitarea și modernizarea Hotel Central și Teatrul Municipal Bacovia;
+ 213.490 lei și 73.880 lei pentru două bannere LED flash;
+ 15.500 lei și 40.000 lei pentru barieră la Serviciul adm. spații verzi și pompe submersibile;
+ 200.000 lei pentru PUZ Stadionul Municipal;
+ 45.000 lei pentru diverse expertize tehnice la Centrul de resurse pentru adolescenți DAS, Centrul de zi pentru copilul aflat în dificultate DAS, respectiv la Ștrandul Letea;
+ 1.892.550 lei pentru proiectul POCU Servicii integrate pentru o comunitate mai bună;
+ 15.000 lei pentru reconfigurarea și reamenajarea spațiilor la Centrul de zi pentru copilul aflat în dificultate;
+ 18.200 lei pentru redimensionarea rețelei de canalizare din Calea Republicii nr. 76;
+ 14.000 lei pentru racordarea la SACET a Bisericii Trei Ierarhi;
+ 165.000 lei pentru realizarea de noi sisteme de alimentare cu energie temircă la 6 CT existente;
+ 220.000 lei pentru alimentarea cu gaze naturale din magistrala Transgaz;
+ 27.600 lei pentru montarea panourilor fonoabsorbante la Pasajul Letea;
+ 687.000 lei pentru parcarea Logofăt Tăutu-Neagoe Vodă-Banca Națională;
+ 954.000 lei pentru parcarea Ștefan cel Mare-Iosif Cocea-22 Decembrie;
+ 1.138.000 lei pentru parcarea Slănicului-Logofăt Tăutu-Neagoe Vodă;
+ 1.935.300 lei pentru parcarea 9 Mai-Bulevardul Unirii.

– 1.000.000 lei de la ordine publică și siguranță națională;
– 1.174.370 lei de la întreținere și funcționare a capitolului Protecția mediului;
– 2.773.730 lei de la reabilitarea dispensarelor medicale;
– 269.000 lei de la amenajarea parcului de agrement din zona Bicaz-Chimiei-Izvoare
– 838.130 lei de la construirea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, respectiv de la redimensionarea canalizării din Calea Republicii nr. 76;
– 27.600 lei de la montarea panourilor foboabsorbante pe Pasajul Letea;
– 1.935.300 lei de la parcarea Unirii – 9 Mai;

consiliul local bacau 2022

 • 10. aprobarea noii organigrame de la Teatrul Municipal Bacovia;
 • 11. modificarea organigramei Primăriei Bacău pentru promovarea a două posturi;
 • 12. modificarea HCL 156/2022 pentru completarea numărului de burse aferente sem. II al anului școlar 2021-2022;
 • 13. dezlipirea terenului de la Evidența Populației în două loturi pentru stabilirea părților municipalității și statului;
 • 14. emiterea acordului de vecinătate pentru dl. Irimia Traian pentru modernizarea și supraetajarea locuinței P+1 din str. I.S. Sturza nr. 55A;
 • 15. emiterea acordului de vecinătate pentru intrarea în legalitate a unor construcții din str. Miron Costin nr. 77 în sensul schimbării destinației din locuință individuală în spațiu prestări servicii. Beneficiar: Davland SRL;

colt miron costin 77 intrare legalitate

 • 16. atribuirea prin procedură a unui număr de 7 autorizații taxi pentru desfășurarea activității de transport persoane în regim de taxi;
 • 17. aprobarea cotizației pentru anul 2022 la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare (ADIS) Bacău: 600.000 lei;
 • 18. plata contribuției de membru către Societatea Națională de Cruce Roșie – Filiala Bacău: 197.155 lei;
 • 19. transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în unele contracte de concesionare;
 • 20. închirierea prin licitație publică a unui spațiu situat în incinta PT 82 (CT Grivița Roșie);
 • 21. închirierea prin licitație publică a unui spațiu situat în incinta PT 115 (Nicu Enea 40B);
 • 22. aprobarea dreptului de uz și servitute către Delgaz Grid SA asupra unor suprafețe de teren pentru extinderea rețelelor utilităților publice;
 • 23. aprobarea programului multianual “La 7 ani învățăm să înotăm”;
 • 24. prelungirea duratei prevăzute în contractul de concesionare 33149/2001 încheiat cu dl. Paolini Pier Vittorio pentru suprața de 10 mp din Bulevardul Unirii nr. 15;
 • 25. acordarea diplomei de onoare și plata unui premiu de 1.000 de lei celor 56 de familii care au împlinit 50 de ani de căsătorie și care au depus cerere până la data de 31 iulie 2022;
 • 26, 27, 28, 29, 30 și 31. acordarea unor ajutoare de urgență;
 • 32. soluționarea plângerii prealabile formulate de dl. Ciprian Gabriel Fantază împotriva HCL 35/2022 privind acordarea unui stimulent pentru nou-născuți, care solicită revocarea acestui act administrativ, iar primarul propune admiterea acestei propuneri;
 • 33. declanșarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică a unor imobile (terenuri proprietate privată) din zona Grigoreni – comuna Scorțeni în vederea reabilitării aducțiunii de la Stejaru la Bacău și extinderea rețelelor de distribuiție a apei și a rețelelor de canalizare în Mărgineni în cadrul proiectului regional de dezvoltare a infrastucturii de apă și apă uzată;
 • 34. aprobarea listei nominale cu repartizarea efectivă pe locații a solicitanților de locuințe pentru tineri: două anulări, 5 repartizări;
 • 35. aprobarea componenței structurii consultative a copiilor “Consiliul Local al Copiilor”;
 • 36. soluționarea plângerii prealabile formulate de dl. Albu Cristian Gheorghe împotriva HCL 56/2022 privind declararea unor terenuri din mun. Bacău ca bunuri de uz și de interes public local și a HCL 291/2021 privind aprobarea preluării garajelor edificate pe terenurile aparținând mun. Bacău;
 • 37. finanțarea evenimentului sportiv cu caracter național “Bacău 2022 – Gimnaști mici. Mari campioni”, organizat de Federația Română de Gimnastică în perioada 18-27 noiembrie 2022, cu suma de 196.320 lei;
 • 38. desemnarea reprezentanților Consiliului Local în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul școlar 2022-2023;
 • 39A. aprobarea devizului general actualizat (faza proiect tehnic) pentru modernizarea și reabilitarea Colegiului Tehnic de Comunicații N.V. Karpen. Valoarea totală: 12,6 milioane lei;
 • 39B. acceptarea donației terenului de 331 mp din str. Ștefan cel Mare nr. 22-24E și aprobarea protocolului cu SC Trutzi Real Estate SRL în vederea amenajării de trotuare în suprafață de 373 mp;

plansa reglementari urbanistice trutzi

 • 39C. stabilirea salariilor personalului contractual de execuție din cadrul Serviciului Gestionare Câini fără Stăpân;
 • 39D. acordarea mandatului special reprezentantului legal al UATM pentru ședința Adunării Generale a Acționarilor (AGA) a SC CRAB SA din 19 octombrie 2022. Este propus vot împotrivă privind raportul semestrial al Consiliului de administrație, dar primarul nu detaliază motivul;
 • 39E. aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) pentru construirea unei locuințe individuale S+P+1 în str. Cuza Vodă, beneficiari Gavriliu Ciprian Gheorghe și Gavriliu Oana-Cristina;

O nenorocire natural-culturală este pe cale să se întâmple la ședința de joi a Consiliului Local al mun. Bacău, unde pe ordinea de zi primarul Stanciu-Viziteu a aruncat, în ciuda spuselor din campanie, și un Plan Urbanistic Zonal (PUZ) pentru un imobil propus de un privat la baza stejarului istoric de pe str. Cuza Vodă. Detalii aici.

Ideea că orice PUZ cerut de un privat trebuie supus votului, cum susține primarul prin drepturi la replică trimise către presa locală, este o aberație. PUZ-urile de parcelă sunt nimic altceva decât derogări de la indicatorii stabiliți în Planul Urbanistic General (PUG) și, conform Legii 350/2001 a urbanismului (art. 32, alin. 1, lit a), autoritatea locală are dreptul “să respingă în mod justificat cererea de modificare a prevederilor documentațiilor de urbanism aprobate.”

Categoric, votul meu va fi împotriva PUZ-ului propus de primar și va fi exprimat, ca de obicei, la vedere. Este a treia încercare, a treia oară când primarul pune acest proiect pe ordinea de zi.

puz cuza voda bacau

 • 39F. încheierea acordului de colaborare cu STS pentru realizarea de activități, servicii și proiecte care să conducă la asigurarea de servicii de tehnologia informației și de comunicații în cadrul proiectelor de sistem de management al traficului, respectiv de modernizare a unei mari părți a sistemului de iluminat public stradal;
 • 39G. punerea la dispoziție către Teatrul Municipal Bacovia a sălii Teatrului de Vară în vederea organizării Festivalului Internațional al Recitalurilor Dramatice – Monodrame 2022 în perioada 17-23 octombrie 2022;
 • 39H. modificarea HCL 266/2021 privind aprobarea tarifelor serviciilor prestate de SMUP;
 • 39I. îndreptarea unei erori materiale din HCL 101/2022 privind contractele de închiriere a cabinetelor medicale;
 • 39J. aprobarea devizului general actualizat (faza proiect tehnic) pentru realizarea Coridorului pentru deplasări nemotorizate Centru-Șerbănești. Valoarea actualizată: 56,29 milioane lei;
 • 39K. darea în administrare către Direcția de Asistență Socială a unui spațiu (internat P+3 din str. Letea) ce aparține domeniului public în vederea relocării Centrului de zi pentru copilul aflat în dificultate.
 • Diverse: informare privind Raportul Curții de Conturi.

Documentația completă pentru toate proiectele de hotărâre o găsiți aici, în Monitorul Oficial Local.

Vă reamintesc că întâlnirile Consiliului Local sunt publice și au loc la Centrul de Afaceri și Expoziții. Mai precis, în a doua clădire de la dreapta la stânga, la etajul 1. Prin urmare, absolut toate ședințele sunt publice și deschise cetățenilor, deci vă aștept la Centrul de Afaceri și Expoziții. De altfel, acestea sunt transmise live pe pagina de Facebook a municipiului.

1 comentariu la “Ședința Consiliului Local Bacău din 29 septembrie 2022 (rezumatul proiectelor)”

 1. Horia 28 Septembrie 2022 at 23:58 Permalink

  12 milioane sensul giratoriu?!!! Voi nu sunteti normali!


Lasa un comentariu