Ședința Consiliului Local Bacău din 22 septembrie 2020 (rezumatul proiectelor)

Luni, 21 Septembrie 2020 | Bacau | Comenteaza

Mâine, la Centrul de Afaceri și Expoziții “Mircea Cancicov”, are loc ultima ședință ordinară a Consiliului Local din mandatul 2016-2020. Urmând să înceapă la ora 10:00, întrunirea cuprinde 23 de puncte pe ordinea de zi, majoritatea fiind acte individuale pentru care este necesar votul secret al consiliului.

Totuși, dacă aveți timp să veniți, chiar vă recomand să ajungeți la ședință pentru că veți avea ocazia să admirați o mică surpriză pe care am pregătit-o pentru finalul acestui mandat.

 • 01. Rectificarea bugetului local pe anul 2020:

+1.000.000 din Fondul de rezervă al Guvernului pentru echilibrarea bugetului local;
+864.000 pentru amenajarea unui teren în zona Făgăraș;
+154.700 pentru un generator la Teatrul de Vară;

-174.300 lei de la licențe informatice;
-25.000 lei de la reabilitarea monumentului istoric “Casa Rafila” (DAL?I, taxe, acorduri, avize);
-72.000 lei de la achiziție container WC;
-80.000 lei de la racordarea SACET a Spitalului Județean Bacău și a Colegiului Economic;
-178.000 lei de la transporturi.

ghinghes consiliul local

 • 02. darea în folosinţă gratuită către Arhiepiscopia Romanului și Bacăului a unei suprafețe de teren de 3.000 mp, aflată în domeniul privat al Municipiului Bacău pe str. Bujorilor, pentru ridicarea unei biserici;
 • 03. asocierea cu Federația Română de Natație și Pentatlon Modern în vederea organizării unor evenimente sportive la Bazinul de Înot Bacău în lunile octombrie și noiembrie 2020;
 • 04. aprobarea Planului urbanistic de detaliu (PUD) pentru construirea de spații de birouri, spații comercializare produse alimentare și nealimentare pe str. Poligonului nr. 4, beneficiar Simba Invest SRL;
 • 05. completarea obiectivului de activitate din contractul de concesionare încheiat cu Viobomar SRL;
 • 06. transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în unele contracte de concesionare;
 • 07.  aprobarea prelungirii  duratei unui contract de concesiune pentru un cabinet medical (Bicaz 7-9, Păduraru Angela);
 • 08. aprobarea extinderii spațiului de locuit pentru o locuință – fond locativ de stat, casă naționalizată, situată în str. Vasile Alecsandri nr. 61, pentru Curco Mihai;
 • 09. aprobare documentației tehnico-economice (faza proiect tehnic) pentru modernizarea și reabilitarea Creșei nr. 9, proiect pe fonduri europene, valoare totală de 2,23 milioane lei;
 • 10. aprobarea bugetului pentru proiectul european de modernizare și reabilitare a Creșei nr. 9 (1,75 milioane de fonduri europene din valoarea totală de 2,23 milioane a proiectului);
 • 11. aprobarea parteneriatului cu unitățile de învățământ preuniversitare de stat pentru aplicarea OUG 144/2020 pentru alocarea unor fonduri externe nerambursabile necesare desfășurării cursurilor în contextul pandemiei Covid-19;
 • 12. aprobarea Planului de măsuri pentru completarea documentației tehnice de obținere a autorizației de gospodărire a apelor pentru de la depozitul conform de deșeuri în vederea executării contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în județul Bacău;
 • 13. prelungirea mandatelor reprezentanților Consiliului Local în comisiile de evaluare și asigurare a calității învățământului organizate la nivelul unităților de învățământ preuniversitar din mun. Bacău pentru anul școlar 2020-2021, până la constituirea noului Consiliu Local;
 • 14. aprobarea dreptului de uz și de servitute către Delgaz Grid SA asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău;
 • 15. modificarea organigramei ADL Bacău ca urmare a unor concursuri de promovare pe post;
 • 16. actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Bacău;
 • 17. actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Bacău;
 • 18. închirierea a unor amplasamente (spații și construcții) situate pe Insula de Agrement:

– anexă împrumuturi vânzări: 35,2 mp pentru produse alimentare și nealimentare;
– anexă teren sport: 145 mp pentru activități de alimentație publică;
– bibliotecă cu ceainărie: 220 mp pentru desfășurarea activităților de alimentație publică;
– etajul clădirii de acces la aqualand: 253 mp pentru desfășurarea activităților de alimentație publică.

 • 19. aprobarea listei finale proiectelor care vor primi finanțări nerambursabile de la bugetul local pentru activități nonprofit de interes general în baza Legii 350/2005 aferente anului 2020;
 • 20. acordarea unui sprijin financiar de 200.000 lei Clubului Sportiv “Știința” din Bacău în vederea menținerii echipei feminine de volei Știința în primul eșalon valoric;
 • 21. modificarea HCL 378/2008 prin care s-a constituit Consiliul Comunitar Consultativ al municipiului Bacău: secretariatul va fi asigurat de Iuliana Onțanu – inspector de specialitate, Birou Protecția Copilului din cadrul DAS Bacău;
 • 22. soluționarea de către Consiliul Local Bacău a plângerii prealabile formulate de SC Magenta Rezidențial Patru SRL, prin modificarea indicatorilor urbanistici în ceea ce privește parcela de pe str. Pictor Theodor Aman nr. 33;
 • 23. respingerea de către Consiliul Local Bacău a plângerii prealabile formulate de Botomei Vasile, Biroul de Mediator Botomei și SC Smart Ways Turistic.

Documentația completă pentru toate proiectele de hotărâre o găsiți aici, în Monitorul Oficial Local.

Vă reamintesc că întâlnirile Consiliului Local sunt publice și au loc la Centrul de Afaceri și Expoziții. Mai precis, în a doua clădire de la dreapta la stânga, la etajul 1. Prin urmare, absolut toate ședințele sunt publice și deschise cetățenilor, deci vă aștept la Centrul de Afaceri și Expoziții! Altfel se comportă majoritatea aflată la conducere când cetățenii le suflă în ceafă.

Ne vedem la ședință!

Lasa un comentariu