Ședința Consiliului Local Bacău din 31 ianuarie 2020 (rezumatul proiectelor)

Joi, 30 Ianuarie 2020 | Bacau | Comenteaza

Prima ședință a Consiliului Local din anul 2020 are loc mâine, începând la ora 10:00, la Centrul de Afaceri și Expoziții “Mircea Cancicov”, pe ordinea de zi fiind înscrise 30 de proiecte și cel puțin un punct la rubrica diverse care va stârni dezbateri aprinse despre cum este condus CSM Bacău.

Printre subiectele notabile se numără majorarea tarifelor practicate de Eco Sud pentru groapa de gunoi, reaprobarea unor proiecte depuse la ADR pentru atragerea de finanțări europene, câteva concesionări (printre care și balcoanele de la blocuri despre care știți deja cam cât de dragi îmi sunt), trei planuri urbanistice restante de la ședințele anterioare, dar și o lungă serie de chestiuni administrative anuale obligatorii.

Ne vedem mâine la ședință, unde voi lua cuvântul pe marginea unor proiecte de pe ordinea de zi pentru care voi veni cu o serie de întrebări ori adăugiri. Până atunci, vă las cu rezumatul proiectelor, așa cum v-am obișnuit înaintea fiecărei ședințe a Consiliului Local din care fac parte acum din partea PLUS.

 • 1. Modificarea proiectului de modernizare și reabilitare pentru Colegiul “Grigore Antipa”, în sensul actualizării contribuției proprii: 40,35%, adică 2,35 milioane;
 • 2. aprobarea concesionării directe a unui teren de 107,89 mp din str. Izvoare nr. 129 B2 (Cartierul Habitat) ce reprezintă cota indiviză aferente imobilului deținut de Săndulachi Ionel-Ovidiu si Săndulachi Elena;
 • 3. alipirea a două terenuri în suprafață totală de 423.121 mp pentru închipuitul cartier de case pentru tineri de lângă aeroport;
 • 4. concesionarea directă a unor loturi de teren pentru realizarea unor balcoane la parterul unor blocuri din municipiul Bacău;
 • 5. aprobarea valorilor reevaluate ale bunurilor ce aparţin domeniului privat al municipiului Bacău;
 • 6. majorarea tarifelor operatorului Eco Sud SA pentru administrarea gropii de gunoi și aprobarea unui act adițional în acest sens:

– 208 lei/tonă pentru preluarea deșeurilor în vederea transferului
– 347 lei/tonă pentru deșeurile reciclabile nesortate;
– 150 lei/tonă pentru depozitare;
– 121,85 lei/tonă pentru deșeuri voluminioase și deșeuri menajere periculoase;
– 81 lei/tonă pentru deșeurile din construcții și demolări.

bacau sud 4 groapa gunoi bacau

 • 7. aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza SF) pentru construirea sălii de sport de la Școala “Domnița Maria” (valoare totală de 5,84 milioane lei);
 • 8. aprobarea prelungirii duratei prevazută în unele contracte de concesionare încheiate pentru spațiile cu destinația de cabinete medicale și a terenurilor aferente;
 • 9. stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din Primăria Bacău și pentru funcționarii publici și personalul contractual din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru anul 2020;
 • 10. aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru schimbarea funcțiunii pentru suprafața de teren de 10.044 mp din str. Lunca Bistriței nr. 15 (Gherăiești) și realizarea unui complex ce include hotel, sală evenimente, piscină, centru de agrement de către Nevco Invest SRL;

proiect nevco

 • 11. modificarea organigramei Primăriei Bacău, prin mutarea a cinci posturi de muncitor calificat de la Salubrizare și igienă publică la secția Utilaje și servicii tehnice din cadrul Direcției de salubrizare agrement și parcuri: 2 șoferi, 1 post de mecanic agricol, 1 post de tâmplar și 1 post de electrician.
 • 12. aprobarea Planului urbanistic de detaliu (PUD) pentru schimbarea destinației din locuințe cuplate în locuințe colective și spațiu comercial la parter în Calea Moldovei nr. 51, beneficiar SC AdiGab Urban Mobiliare SRL;

locuinte calea moldovei 51 bacau

 • 13. mandatarea împuterniciților în Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) a Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA în vederea negocierii și aprobării indicatorilor financiari și nefinanciari din planul de administrare;
 • 14. modificarea HCL 203/2016 prin care s-au stabilit comisiile Consiliului Local, după retragerea lui Dumitru Irofte (PMP) din Comisia nr. 3 pentru comerț, turism, servicii publice și transport urban, gospodărire comunală și energie termică;
 • 15. abrogarea HCL nr. 400 din 29.10.2018, prin care s-a aprobat Regulamentul de Organizare și Funcționare a Activității Voluntarilor din cadrul Poliției Locale;
 • 16. aprobarea Planului urbanistic de detaliu pentru construirea unui centru de evenimente (activități recreative și distractive) în Calea Moldovei nr. 98, beneficiar SC Rutfood SRL (Arena Events);

plansa arena events

 • 17. reaprobarea proiectului de realizare a Sistemului de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local şi a deplasărilor cu bicicleta, după ce Primăria Bacău a inclus în mod eronat în proiect str. George Bacovia, unde componentele sistemului de management al traficului nu corespund cu traseele de transport public și cu traseele modurilor nemotorizate;
 • 18. aprobarea prelungirii duratei prevazută în contractul de concesionare nr. 5625 din 06.03.1995, încheiat cu Isvoranu Dumitru, pentru terenul de 45 mp din str. Lucrețiu Pătrășcanu nr. 2, unde există un spațiu de prestări servicii (tehnică dentară);
 • 19. aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ pentru anul școlar 2020-2021;
 • 20. transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în unele contracte de concesionare;
 • 21. aprobarea planului de acțiuni și de lucrări de interes local pentru persoanele majore apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2020;
 • 22. aprobarea dreptului de uz, de servitute și de servitute legală către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafeţe de teren situate în Bacău;
 • 23. acordarea diplomei de onoare și plata unui premiu în valoare de 500 lei celor 51 de familii din municipiul Bacă  care au împlinit 50 de ani de căsătorie și care au depus cerere până la data de 01.12.2019;
 • 24. respingerea unei plângeri prealabile, formulată de Sicu Ion și Sicu Persian, care solicită abrogarea HCL 202/2019 privind închirierea a două amplasamente aflate pe terasa de flori a Pieței Centrale;
 • 25. alegerea președintelui de ședință pentru lunile februarie și martie 2020;
 • 26A. modificarea HCL 335/2017 privind asigurarea resurselor financiare din bugetul local pentru susținerea costurilor transportului urban cu mijloace de transport în comun unor categorii de persoane defavorizate din municipiul Bacău începând cu 01.10.2017 și încheierea în acest sens a unor convenții cu Transport Public SA și DGASPC Bacău, prin indexarea indicelui prețului de consum total;
 • 26B. asistarea în Căminul pentru persoane vârstnice a domnului Lascarache Gelu, persoană marginalizată social aflată în situație de risc ce necesită servicii de îngrijire și asistență medicală permanentă;
 • 26C. aprobarea Raportului aferent anului 2019 privind stadiul realizării măsurilir cuprinse în Planul de calitate a aerului în municipiul Bacău pentru dioxid de azot și oxizi de azot pentru perioada 2019-2023;
 • 26D. neexercitarea de către Consiliul Local a dreptului de preemțiune asupra imobilului “Casa Poltzer” din str. Cuza Vodă nr. 6, monument istoric, în favoarea Magirus Trans SRL (200.000 euro);
 • 26E. se ia act de demisia consilierului local Luca Vasile din Consiliul Administrativ al CSM Bacău;
 • Diverse: cererea domnilor Drugă Rareș-Andrei, Drugă Ioan-Ciprian și doamnei Drugă Luminița, care reclamă o serie de nereguli de conduită a organelor de conducere ale Clubului Sportiv Municipal Bacău, dublată de memoriul semnat de Societatea Civilă de Avocați ”Bîrsan, Popescu și Asociații.

Documentația completă pentru toate proiectele de hotărâre o găsiți aici, în Monitorul Oficial Local.
Vă reamintesc că întâlnirile Consiliului Local sunt publice și au loc la Centrul de Afaceri și Expoziții. Mai precis, în a doua clădire de la dreapta la stânga, la etajul 1. Repet, absolut toate ședințele sunt publice și deschise cetățenilor.

Ne vedem la ședință!

Lasa un comentariu