Ședința Consiliului Local Bacău din 31 martie 2021 (rezumatul proiectelor)

Marti, 30 Martie 2021 | Bacau | 1 comentariu

Ședință maraton a Consiliului Local Bacău programată mâine, 31 martie, începând cu ora 10:00, la Centrul de Afaceri și Expoziții “Mircea Cancicov”. 46 de proiecte sunt propuse de executiv și supuse votului celor 23 de consilieri, acestea vizând, printre altele, planuri urbanistice, investiții publice demarate, exproprieri de terenuri, regulamente, asocieri cu structuri sportive, reduceri de taxe în contextul stării de alertă etc.

Am rezumat proiectele și puteți citi esența fiecăruia în rândurile de mai jos, așa cum v-am obișnuit încă din 2016, de la prima ședință trăită de mine în calitate de consilier local.

1. actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Bacău;

2. dezlipirea terenului situat în str. Tolstoi nr.18, în suprafață de 87785 mp, în două loturi si atribuirea în folosință gratuită a suprafeței de 5432 mp către Parohia Ortodoxă “Izvorul Tămăduirii”;

3. darea în folosinţă gratuită către Parohia Ortodoxă “Sfinții Voievozi Mihail și Gavril” C.F.R. Bacău a unei suprafețe de teren de 1454 mp aflate în domeniul privat al municipiului Bacău;

4. aprobarea unor facilități fiscale pentru organizarea de spectacole sau evenimente ce se desfășoară la Teatrul de Vară “Radu Beligan” din Bacău, în sensul reducerii cu 50% a tarifului pentru organizarea de spectacole sau evenimente pe perioada stării de alertă;

5. transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în unele contracte de concesionare;

6. aprobarea prelungirii duratei prevăzută în contractul de concesionare nr. 20.000/177/18.08.1995 privind suprafața de 800 mp din str. Teiului nr. 13, beneficiar Nestian & Co SRL;

7. modificarea HCL nr. 142/19.04.2019 prin care s-a aprobat organigrama Poliției Locale ca urmare a definitivării a două posturi de debutanți ca urmare a finalizării perioadei de stagiu;

8. aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) pentru construirea unui centru comercial LIDL pe str. Ștefan cel Mare nr. 98 și nr. 32, beneficiar Euroline SRL;

puz stefan cel mare lidl

9. aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) pentru construirea unui centru comercial în str. Milcov 3-5, beneficiar Subex Industries SA;

puz milcov

10. aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) pentru schimbarea funcțiunii în ceea ce privește suprafața de 452 mp din str. Mihail Kogălniceanu nr. 2 și realizarea lucrărilor de construire a unui imobil de spații comerciale, birouri și parcare S+P+2, beneficiar Central Design Development SRL;

Screenshot 2021-03-30 at 15.37.59

11. aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) pentru construirea unui ansamblu rezidențial pe str. Ștefan cel Mare nr. 22B (actualul Fan Courier), beneficiar Simba Invest SRL;

Așa cum am declarat și astăzi pentru Ziarul de Bacău, descongestionarea zonei, mai ales în contextul ridicării de noi blocuri de locuințe sau alte proiecte generatoare de trafic, trebuie să se facă prin construirea unei străzi paralele cu Râul Bârnat (Ștefan cel Mare-Valea Roșie-Vadul Bistriței), așa cum prevede și Planul Urbanistic General (PUG). Acesta a fost de altfel obiectul discuției pe care am avut-o săptămânile trecute cu dezvoltatorii din zona Ștefan cel Mare. Din punctul meu de vedere, aprobarea unor proiecte generatoare de trafic fără măsuri de descongestionare a întregului cartier Ștefan cel Mare ar fi o greșeală și ar bloca întreaga zonă

Screenshot 2021-03-30 at 16.38.03

12aprobarea Planului urbanistic zonal pentru construirea unui imobil S+P+3 pe str. Alecu Russo nr. 15A, beneficiar Milibuz SRL;

milibuz proiect

13. modificarea HCL 3/2011 privind dispensarele medicale din Municipiul Bacau preluate de la Consiliul Judetean Bacau in baza Protocolului nr. 12590/28.12.2010;

14. acordarea unor facilităţi fiscale la plata chiriilor lunare stabilite prin contractele de închiriere pentru amplasamentele situate în incinta Târgului Auto-Obor Șerbănești, pe durata stării de alertă, prin reducerea cu 50%;

15. acordarea „Diplomei de Onoare” şi plata unui premiu în valoare de 500 lei,celor 56 de familii din Municipiul Bacău care au împlinit 50 de ani de căsătorie şi care au depus cerere până la data de 10.03.2021;

16. modificarea denumirii Serviciului Gestionare a Câinilor Comunitari în Serviciul pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân, conform legii;

17. scutirea de la plata chiriei pentru sala mare din complexul imobiliar Centrul de Afaceri și Expoziții Bacău pentru Consiliul Județean Bacău în vederea desfășurării ședințelor de interes public județean;

18. asocierea dintre Municipiul Bacău și Asociația Județeană de Fotbal Bacău, precum și punerea la dispoziție cu titlu gratuit a spațiului situat în incinta PT nr. 5 din Aleea Ghioceilor nr. 3-5 Bacău;

19. înfiinţarea Comisiei de Circulatie și aprobarea regulamentului de organizare și funcţionare a acesteia precum și componenţa acesteia;

20. aprobarea cuantumului chiriei lunare aferentă locuințelor pentru tineri destinate închirierii, realizate de Agenția Națională pentru Locuințe în municipiul Bacău și respectiv a sumelor reprezentând recuperarea investiției ce se vor vira în contul A.N.L. pentru anul 2021;

21. aprobarea listei nominale cu repartizarea efectivă pe locații a solicitanților de locuințe sociale și din fondul locativ de stat;

22. demararea procedurilor legale pentru achiziționarea pachetului de acțiuni la S.C. Transport Public S.A. Bacău în vederea dobândirii calității de acționar unic;

23. aprobarea dreptului de uz şi de servitute către Delgaz Grid SA asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău;

24. acordarea unui sprijin material constând în tichete valorice pensionarilor din Municipiului Bacău în valoare de 150 lei semestrial;

25. plata cotizaţiei de membru către Asociația “Grup Inovare si Dezvoltare Durabila Bacău” (GAL IDD) pentru anul 2021, în valoare de 145.000 lei;

26. asocierea Municipiului Bacău cu Federația Română de Natație și Pentatlon Modern în vederea organizării în comun a unor evenimente sportive prin punerea la dispoziție a Bazinului de Înot și alocarea sumei de 3.780 lei;

27. aprobarea listei nominale cu solicitanții care au acces la locuințele pentru tineri destinate închirierii în anul 2021, urmare a contestațiilor primite;

28. demararea procedurilor legale în vederea exproprierii unor imobile-terenuri aflate pe coridorul pentru realizarea lucrărilor de interes public local pentru conservarea și amenajarea unor spații verzi în municipiul Bacău, terenuri situate în zona Parcului Catedralei;

29. demararea procedurilor legale, în vederea exproprierii imobilului monument istoric “Hotel Athenee Palace”, în prezent ”Hotel Central” (Teatrul Municipal Bacovia);

Clădirea Hotelului Central este lipită de cea a Teatrului Municipal Bacovia și, după preluare și reabilitare, ar putea fi locul ideal pentru cazarea artiștilor care au spectacole în municipiul Bacău, pe bani publici, pentru care deseori municipalitatea decontează sume deloc de neglijat. Imobilul însă are nevoie de reparații capitale, de modernizarea spațiilor existente, dar și de reabilitarea fațadei, în conformitate cu proiectul inițial. Pentru acestea, în bugetul de anul acesta a fost prevăzută suma de 1,8 milioane lei.

30. modificarea și completarea HCL 10/2021 prin care a fost aprobat numărul și cuantumul burselor aferente semestrului I al anului școlar 2020-2021 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Bacău, ca urmare a completărilor transmise de instituțiile de învățământ și de ISJ Bacău;

31. demararea tuturor procedurilor legale de realizare a proiectului de modernizare a zonei Podului Narcisa;

32. demararea procedurilor legale în vederea preluării unor săli de spectacol cinematografic din municipiul Bacău, aflate în domeniul privat al statului și în administrarea Regiei Autonome de Distribuție și exploatare a filmelor ”România-Film”, în domeniul public al municipiului Bacău și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău;

33. aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza SF) pentru reabilitarea rețelelor primare din sistemul de termoficare al municipiului Bacău;

34. aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza documentație de avizare) pentru modernizarea grupului de cogenerare de 14 MWe din cadrul SACET Bacău;

35. acordarea unui drept de servitute de trecere auto și pietonal, pentru suprafața de 59,00 mp, din terenul proprietate privată a Municipiului Bacău în favoarea KAPPA INVEST SRL pentru terenul identificat cu nr. cadastral 85596 (Mărășești 100);

36. aprobarea cotizaţiei pentru anul 2021 la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău (ADIS), aferentă Municipiului Bacău, în valoare de 600.000 lei;

37. stabilirea programului de audiente și a modului de desfășurare a acestora pentru consilierii locali ai municipiului Bacău;

38. aprobarea modelului de Ccntract de management administrativ-financiar, ce se va încheia între Primarul Municipiului Bacău și directorii unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Bacău, precum și aprobarea indicatorilor de performanță, anexă la Contractul de management administrativ-financiar;

39A. mandatarea împuterniciților municipiului Bacău în AGA a Societății de Servicii Publice Municipale (SSPM) pentru modificarea actului constitutiv astfel încât consiliul de administrație să fie format din 7 membri;

39B. convocarea AGA a Societății de Servicii Publice Municipale (SSPM) pentru numirea membrilor provizorii în consiliul de administrație până la finalizarea procedurii de selecție;

39C. modificarea HCL 7/2021 pentru declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societăţii de Servicii Publice Municipale (SSPM) Bacău, în sensul înlocuirii unui membru al comisiei de selecție;

39D. aprobarea profilului Consiliului de Administrație al Societăţii de Servicii Publice Municipale (SSPM) Bacău și a profilului candidatului pentru poziția de membru al CA;

39E. modificarea contractului de delegare încheiat cu Societatea de Servicii Publice Municipale (SSPM) astfel încât administrarea drumurilor și a străzilor să se întoarcă la municipalitate;

Ca urmare a demisiei Consiliului de Administrație și a conducerii executive a societății, s-a creat un blocaj în activitatea acesteia, astfel încât nu au mai putut fi onorate comenzile lansate de către Primăria Municipiului Bacău, iar societatea nu a executat plățile către terți, deși municipiul a achitat cu prioritate contravaloarea situațiilor de plată pentru lucrările executate.

Având în vedere că o gamă largă de lucrări Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA le subcontractează deoarece nu dispune de dotarea și expertiza necesară, se impune ca Municipiul Bacău să le contracteze prin achiziție publică (balastari – completat cu terasamente, sapaturi), aduceri la cota, covoare asfaltice strazi si curti scoli, reparatii si intretinere retele AA si C, tratamente bituminoase subtiri (inclusiv reparatia si pregatirea stratului suport) pentru asfalt, beton si balast. Acest lucru nu este posibil în acest moment, deoarece prin atribuirea contractului de delegare prin concesiune au fost delegate către societate toate aceste activități din sfera administrării drumurilor și străzilor.

În condițiile date, contractul de delegare încheiat cu Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA nu și-a produs efectele urmărite, iar pentru acces la piața liberă, a fost inițiat acest proiect de hotărâre.

39F. schimbarea destinației imobilului în care funcționează Școala nr. 9 (structură a Școlii Mihai Drăgan) din Calea Moldovei nr. 136 în spațiu cu destinație de creșă;

39G. modificarea HCL 285/2020 prin care s-au stabilit impozitele și taxele locale pentru anul 2021, în sensul diminuării cu 50% a taxei pentru eliberarea autorizațiilor HoReCa.

Vă reamintesc că întâlnirile Consiliului Local sunt publice și au loc la Centrul de Afaceri și Expoziții. Mai precis, în a doua clădire de la dreapta la stânga, la etajul 1. Prin urmare, absolut toate ședințele sunt publice și deschise cetățenilor, deci vă aștept la Centrul de Afaceri și Expoziții!

Ne vedem la ședință!

1 comentariu la “Ședința Consiliului Local Bacău din 31 martie 2021 (rezumatul proiectelor)”

  1. George 31 Martie 2021 at 14:37 Permalink

    Buuuun, n-ati aprobat PUZ-ul pentru ridicarea unui magazin Lidl pe terenul EUROLINE, care includea si construirea a doua sensuri giratorii pe banii lor, parcare mare unde ziua se mai puteau duce si masinile alea care stau pe strada si mai scapam si de molozul care este lasat pe acele suprafete din jurul Mall-ului, dar s-a aprobat construirea unui bloc de catre SIMBA intr-o zona deja aglomerata, cu masini care abia reusesc sa patrunda stanga pe str. Stefan cel Mare…
    Face PSD-ul ce vrea in CL, au format o majoritate construita cu cei cativa consilieri pe care puteati voi sa-i aduceti de partea voastra, dar nu ati fost in stare.
    Sunteti deja penibili desi n-aveti niciun an de cand ati fost alesi.
    Luptati-va, negociati politic, faceti majoritati in CL, nu dati din gura doar pe facebook si blog-uri. Lasati prostiile si apucati-va de treaba pe bune, fiti mai aplicati, caci deja rade lumea de voi.


Lasa un comentariu