Ședința online a Consiliului Local Bacău din 30 aprilie 2020 (rezumatul proiectelor)

Joi, 30 Aprilie 2020 | Bacau | Comenteaza

Astăzi, începând cu ora 10:00, pe Skype are loc cea de-a doua ședință online a Consiliului Local Bacău pe luna aprilie, ordinea de zi incluzând 16 proiecte. Le-am analizat pe toate și rezumat, ca de obicei, în rândurile următoare, astfel încât să fiți informați în ceea ce privește treburile publice care au loc la nivelul municipalității locale.

 • 01. rectificarea bugetului local pe anul 2020

+ 593.000 pentru ordine publică și siguranță națională – situații de urgență: 573 mii pentru cheltuieli urgente, 20.000 pentru 4 tuneluri de dezinfectare cu pulverizator și UV;
+ 1.192.000 pentru subvenția pentru încălzire cu lemne (bani virați de la AJPIS);
+ 90.000 lei la Spitalul TBC ca urmare a sponsorizărilor în vederea achiziționării de echipamente medicale.

 • 02. aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru amenajarea de urgență a etajelor 4 și 5 aferente clădirii Spitalului Municipal în scopul asigurării asistenței medicale în contextul Covid-19, valoarea investiției fiind de 10,3 milioane lei;
 • 03. aprobarea participării la Programul Termoficare și a eșalonării multianuale a implementării proiectului “Dezvoltarea pieței de energie termică – etapa a III a – Racordare la SACET Bacău a Spitalului Județean și a Colegiului Economic Ion Ghica”, cu peste 3,6 milioane care vor veni de la Ministerul Dezvoltării + 635.000 din bugetul local;
 • 04. aprobarea contului de execuție bugetară pe primul trimestru al anului 2020;

La capitolul venituri, încasările municipalității băcăuane se situează la doar 94 de milioane de lei față de 126 de milioane prognozate până la 31 martie și sigur că și noul Coronavirus a contat în neîndeplinirea țintei. Semestrul al doilea va fi și mai nefericit la capitolul colectare, așa cum deja se văd efectele și în bugetul național, unde încasările au scăzut cu 25% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Ce se poate face, mai ales că multe sectoare de activitate sunt afectate de starea de urgență declarată în contextul pandemiei, astfel încât să existe suficient cash în “casă”, iar asigurarea serviciilor publice de bază să nu fie afectată și investițiile deja începute să fie continuate? Am scris aici.

La capitolul cheltuieli, plățile efectuate până la 31 martie vizează funcționarea municipalității în mare parte, dezvoltarea fiind nesemnificativă: 7 milioane dintre cele 86 de milioane cheltuite.

 • 05. aprobarea bugetului Thermonergy Group SA Bacău și mandatarea reprezentanților AGA în vederea aprobării acestuia;

Venituri: 117 milioane lei (+22 milioane față de 2019);
Cheltuieli: 123 milioane lei (+20 milioane față de 2019);
= pierdere prognozată la finalul anului de 5,8 milioane, mai mică cu 2,1 milioane față de 2019.

 • 06. aprobarea bugetului Societății de Servicii Publice Municipale (SSPM) Bacău pe anul 2020 și mandatarea reprezentanților AGA în vederea aprobării acestuia;

Venituri: 34 milioane (+5 milioane față de 2019);
Cheltuieli: 32,7 milioane (4,5 milioane față de 2019)
Profit prognozat: 1,28 milioane lei.

 • 07. modificarea actului constitutiv al SSPM astfel încât, la solicitarea Societății de Servicii Publice Municipale, pragul de 10% din capitalul social să fie înlocuit cu limita de 1 milion de lei pentru încheierea de tranzacții prin dobândirea, închirierea, schimbarea sau constituirea în garanții a bunurilor aflate în patrimoniul propriu;

sspm bacau

 • 08. adoptarea unor măsuri de protecție a mediului privat precum și a persoanelor fizice din municipiul Bacău odată cu instituirea stării de urgență pe teritoriul României cauzată de apariția virusului SARS- COV2, fiind vorba de proiectul de scutiri de taxe propus de consilierii locali ai PNL;
 • 09. aprobarea dreptului de uz și servitute către UAT comuna Mărgineni asupra unei suprafețe de teren situată în Bacău, cartierul Gherăiești, pentru amplasarea unui sistem automat de măsurare a emanațiilor de gaz metan și alte gaze toxice;
 • 10. modificarea organigramei Primăriei Bacău după promovarea pe post a două persoane angajate: Bucur Gabriela (Evidență și cheltuieli bugetare din cadrul Direcției Economice) și Cristea Mihai Cristian (compartimentul Cadastru din cadrul Direcției Arhitect Șef);
 • 11. completarea organigramei Centrului Bugetar Creșe prin specificarea trepte/gradului pentru 3 funcții, omisă anterior;
 • 12. stabilirea costului mediu lunar de întreținere si a contribuției lunare de întreținere datorata de beneficiarii si/ sau de susținătorii legali ai acestora din Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacău pentru anul 2020;

cost camin varstinici bacau

 • 13. stabilirea cuantumului chiriei lunare aferent locuințelor ANL din municipiul Bacău. Valorile rămân la același nivel ca anul trecut, fiind doar indexate cu rata inflației;
 • 14. actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău, prin introducerea parcării de la intersecția străzilor Castanilor-Mărășești, 439 mp, omisă anterior;
 • 15. aprobarea Raportului aferent trimestrului I 2020 privind stadiul realizării măsurilor cuprinse in ʺPlanul de calitate a aerului in municipiului Bacău pentru indicatorii de dioxid de azot si oxizi de azot (NO2/NOₓ ) pentru perioada 2019-2023ʺ;

Peste ordinea de zi:

 • 16. aderarea municipiului Bacău la Societatea Națională de Cruce Roșie – Filiala Bacău și implicit stabilirea unui sprijin de 197.155 lei anual din bugetul local.

Documentația completă pentru toate proiectele de hotărâre o găsiți aici, în Monitorul Oficial Local.

Lasa un comentariu