SSPM, Poliția Locală și mai multe compartimente ale Primăriei Bacău vor veni în fața cetățenilor pentru rezolvarea problemelor din cartiere

Joi, 16 Iulie 2020 | Bacau, Initiative personale | 1 comentariu

La ședința de săptămâna trecută, Consiliul Local Bacău a votat înființarea Grupului de Lucru Comunitar pentru rezolvarea problemelor din cartiere, ca urmare a proiectului depus de mine în contextul nenumăratelor sesizări ale cetățenilor cu privire la lipsurile și nevoile lor din diverse colțuri ale orașului.

Nu au trecut multe zile, iar alaltăieri a fost redactată și publicată hotărârea Consiliului Local, aceasta purtând numărul 22/2020, deci prima întâlnire a Grupului de Lucru Comunitar ar trebui să aibă loc în următoarele 3-4 săptămâni, în prezența cetățenilor, a președinților de asociații de proprietari, a reprezentanților ONG-urilor care se ocupă cu dezvoltarea urbană.

glc

Art. 1 – Se aprobă constituirea, pe lângă Primarul municipiului Bacău și Consiliul Local al municipiului Bacău, a Grupului de Lucru Comunitar, ca structură fără personalitate juridică ce funcționează pe baza dialogului structurat în ceea ce privește elaborarea, aplicarea și monitorizarea politicilor publice în domeniul administrării domeniului public la nivel local.

Art. 2 – Grupul de Lucru Comunitar este o structură consultativă, participativă, cu rolul de a culege de la asociațiile de proprietari, asociațiile de chiriași și organizațiile non-guvernamentale care au ca scop declarat dezvoltarea urbană cu sediul în municipiul Bacău nevoile, problemele ori sugestiile membrilor acestora cu privire la administrarea domeniului public în cartierele din municipiul Bacău.

Art. 3 – Grupul de Lucru Comunitar se reunește cel puțin o dată pe lună, ședințele fiind conduse și organizate de personalul din cadrul Compartimentului fond locativ și îndrumare asociații proprietari din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Bacău. Întâlnirile sunt publice și vor fi anunțate cu 3 zile înaintea desfășurării pe website-ul municipalității. Ulterior, rezumatul discuțiilor este consemnat într-un raport care este transmis primarului și membrilor Consiliului Loca, acesta fiind publicat în maximum 14 zile lucrătoare pe website-ul municipalității.

Art. 4 – La ședințele Grupului de Lucru Comunitar participă personal din cadrul Direcției juridice și administrație locală, Direcției drumuri publice, Direcției salubrizare agrement parcuri, Biroului autorizații în construcții și urbanism din subordinea Arhitectului șef, Serviciului implementare proiecte, Poliției Locale a Municipiului Bacău și Societății de Servicii Publice Municipale (SSPM).

Art. 5 – Toate problemele de interes public ridicate în Grupul de Lucru Comunitar de reprezentanții asociațiilor se consemnează în procesul verbal și sunt luate în discuție de către aparatul de specialitate al Primarului și de către structurile din subordinea Consiliului Local, după caz, în termen de 14 zile lucrătoare. Fiecare chestiune de interes local consemnată va fi soluționată într-un termen de 30 de zile prin adrese ce vor fi comunicate asociațiilor adresante prin grija Primarului municipiului Bacău.

Art. 6 – Anual, Compartimentul fond locativ și îndrumare asociații proprietari din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Bacău comunică Primarului și membrilor Consiliului Local un raport privind funcționarea Grupului de Lucru Comunitar, în care vor fi menționate numărul de ședințe, numărul de participanți de la întâlnirile acestuia, numărul și lista de probleme de interes local ridicate, respectiv modalitatea prin care problemele formulate în Grupul Local de Lucru au fost soluționate.

Art. 7 – Primarul municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Arhitect Șef, Direcția juridică și administrație locală, Direcția drumuri publice și Direcția salubrizare agrement parcuri.

Art. 8 – Prezenta hotărâre va fi comunicată către Poliția Locală a Municipiului Bacău și SC Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA, respectiv asociațiilor de proprietari și asociațiilor de chiriași de pe raza municipiului Bacău.

Art. 9 – Prin grija domnului Secretar General al municipiului Bacău, prezenta hotărâre va fi comunicată la Instituția Prefectului – Județul Bacău, în vederea verificării legalității.

Vă țin la curent în ceea ce privește programarea primei întâlniri în care să discutăm deschis problemele din cartierele orașului. Până atunci, continuați să îmi trimiteți sesizările voastre pe care le centralizez și pe care în curând sper să le pot pune și pe o hartă a problemelor locale.

1 comentariu la “SSPM, Poliția Locală și mai multe compartimente ale Primăriei Bacău vor veni în fața cetățenilor pentru rezolvarea problemelor din cartiere”

 1. marcu 18 Iulie 2020 at 08:53 Permalink

  Nu rezulta prea clar, ca modalitate de lucru, dar ar fi de dorit sa se procedeze, printre altele, la :
  1. Inaintea intalnirilor cu locuitorii zonei, baietii din Grup sa ia la pas strada cu strada (sau ulite, ca mai sunt destule in Bacau) zona in discutie si sa observe, proaspat, la zi, despre ce e vorba pe acolo.
  2. Hotararile (desigur rezolvarile :)) ) rezultate in urma analizei pe baza “dialogului structurat” sa fie la indemana “cetatenilor beneficiari” imediat dupa cele 14 zile lucratoare iar apoi, traseul aplicarii solutiilor in practica, de asemenea afisat vizibil pe site-ul municipalitatii.
  3. Nerespectarea etapelor in realizarea proiectelor rezultate sa fie de asemenea la indemana cetatenilor, impreuna cu cei vinovati si cu sanctiunile concrete primite.
  4. Cine si cata spaga ia, in diferite faze, ar fi de asemenea o informatie utila pentru cetateni, ne bazam pe sinceritatea “faptuitorilor” si pe dorinta oficialilor de a fi realesi, perpetuu.


Lasa un comentariu