Avancronică pentru ședința ordinară a Consiliului Local Bacău din 28 aprilie 2017

Joi, 27 Aprilie 2017 | Bacau, stiri | 8 comentarii

Mâine, 28 aprilie 2017, începând cu ora 12:00, Consiliul Local al municipiului Bacău din care fac parte ca independent se întrunește într-o nouă ședință ordinară, aș putea spune maraton.

Pe ordinea de zi avem aproape 50 de puncte, iar printre ele se regăsesc investiții, parteneriate importante, susținerea unor evenimente locale, concesionări mai mult sau mai puțin controversate (și repetate), planuri urbanistice și multe alte proiecte de interes pentru cetățeni.

Ca de obicei, vă invit să citiți avancronica ședinței de mâine, cu rezumatul și explicațiile pe înțelesul tuturor ale proiectelor pe care le vom discuta și le vom vota sau nu:

 • 1. oferirea titlului de Cetățean de Onoare al mun. Bacău plutonierului adjutant principal Stanciu Costel;
 • 2. acordarea “Diplomei de Onoare” și a unui premiu în valoare de 500 lei celor 42 de familii care au împlinit 50 de ani de căsătorie și care au depus cerere până la data de 7 aprilie 2017;
 • 3. aprobarea contului de execuție al bugetului local pe trimestrul I al anului 2017;

Cu această ocazie, am aflat și excedentul pentru anul 2016: 55.347.956 lei. Aceasta este suma totală și finală din buget necheltuită anul trecut de Primăria Bacău. Oare câte lucruri se puteau face cu acest excedent bugetar uriaș înregistrat în primul an al administrației Necula? Câte străzi puteau fi reparate? Câte școli puteau fi modernizate și dotate? Câte burse în plus pentru elevi și studenți puteau fi acordate? Câte alte investiții necesare puteau fi derulate? Asta pare a fi “hidra” incompetenței!

cosmin necula popovici consiliul local constituire

 • 4. alocarea a 10.000 de euro pentru susținerea financiară a acordului de parteneriat cu Universitatea “Vasile Alecsandri” pentru funcționarea Centrului Europe Direct Bacău;
 • 5. acordarea dreptului de uz și de servitute către Delgaz Grid SA asupra unor suprafețe de teren de pe străzile 9 Mai, Lucrețiu Pătrășcanu, George Bacovia, Bulevardul Unirii și Pictor Theodor Aman, pentru înlocuirea unor conducte și branșamente de gaze naturale de presiune redusă;
 • 6. aprobarea bugetului pentru anul 2017 al fondului forestier de 325 ha de pe raza comunei Tamași deținut de municipiul Bacău:

– venituri: 35.000 lei din vănzarea de masă lemnoasă;
– cheltuieli: 33.334 lei.

 • 7. punerea la dispoziție a Teatrului de Vară “Radu Beligan” pentru două cursuri festive:

– 19 mai, ora 12:00 – Colegiul Național “Vasile Alecsandri”;
– 25 mai, ora 10:00 – Colegiul Național Pedagogic “Ștefan cel Mare”.

teatrul de vara bacau

 • 8. modificarea HCL nr. 58/28.02.2017 privind acordarea dreptului de uz și de servitute către Delgaz Grid SA asupra unor suprafețe de teren de pe străzile Aleea Parcului, Bucium și Arcadie Șeptilici, în vederea alimentării cu energie electrică a unor birouri aparținând SC Lemon Box SRL (Aleea Parcului 5), devierii LES 1Kv pentru construirea unei hale de către Sir Safety, respectiv pentru reabilitarea rețelei de joasă tensiune + modernizarea branșamentelor aferente din str. Bucium;
 • 9. aprobarea parteneriatului cu Asociația PartNET în vederea demarării proiectului “Sprijinirea municipiului Bacău pentru asigurarea managementului performanței și calității”, finanțat prin POCA (Programul Operațional Capacitate Administrativă);
 • 10. alocarea a 6.000 de lei către Asociația Națională a Veteranilor de Război – Filiala “General Eremia Grigorescu” pentru editarea și tipărirea publicației trimestriale “Veteranul de Război”;
 • 11. modificarea HCL nr. 2017/2016 prin care au fost desemnați reprezentanții municipalității în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Bacău;

Această modificare constă în scoaterea lui Dumitru Irofte (consilier local PMP) din C.A. al Colegiului Economic “Ion Ghica”.

 • 12. aprobarea documentației tehnico-economice (faza documentației de avizare) pentru înlocuirea conductei de apă Dn 600 mm de pe str. Frunzei, din stația de pompare Gherăiești și până la Calea Moldovei, cu o conductă Fgn Dn 700 mm, investiție cu o valoare totală de 3.844.360 lei;
 • 13. aprobarea documentației tehnico-economice (faza documentației de avizare) pentru realizarea unei conducte de legătură Dn 700 mm între conducta Dn 700 mm din str. Ștefan cel Mare și conducta Dn 800 mm din str. Digu Bârnat, investiție cu o valoare totală de 4.061.922 lei;
 • 14. concesionarea directă pentru 25 de ani către doamna Hodoroabă Elena a unei suprafețe de teren de 5 mp din Aleea Ghioceilor nr. 23, sc. C, ap. 2, în vederea “intrării în legalitate” a balconului construit;
 • 15. aprobarea documentației tehnico-economice (faza proiectului tehnic) pentru construirea străzii Mușcatelor, investiție ce valorează aproape 350.000 lei;
 • 16. concesionarea directă pentru 25 de ani către doamna Ivașc Mariana a unei suprafețe de teren de 15 mp din B-dul Alexandru cel Bun, nr. 4, sc. A, ap. 1, în vederea construirii unui balcon cu destinația de spațiu comercial;

balcon bacau alexandru cel bun-4

 • 17. introducerea în inventarul bunurilor din domeniul public al municipiului a instalațiilor de iluminat public preluate de la SC E-On Distribuție la sfârșitul anului trecut;
 • 18. concesionarea directă pentru 25 de ani către dl. Bălăiță Petru a unei suprafețe de teren de 9 mp din str. Cornișa Bistriței, nr. 23, sc. A, ap. 1, în vederea “intrării în legalitate” a balconului construit;
 • 19. alocarea a 26.489 lei către Asociației “Școala de Pian Dragoș Lungu” în vederea organizării Concursului Internațional de Pian “Frederic Chopin” în perioada 18-20 mai 2017 @ Sala Ateneu;
 • 20. actualizarea contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică societății Thermoenergy Group SA, prin introducerea bunurilor rezultate în urma realizării a 3 investiții: racordarea Școlii generale și a sălii de sport “G. M. Cancicov”, racordarea blocurilor ANL din Bucegi 136, 138, 140 (A+B) și Făgăraș 4, 6, 8 (A+B), respectiv racordarea blocurilor ANL din Letea 46 (A+B) și Letea 50 (A+B);
 • 21. concesionarea directă pentru 25 de ani către dna. Ilieș Adrian a unei suprafețe de teren de 4 mp din str. Martir Cloșca nr. 5 pentru construirea unui balcon care va avea destinația unui salon de înfrumusețare;
 • 22. completarea inventarului centralizat al domeniului privat al municipiului cu 4 suprafețe de teren însumând 51 de mp;
 • 23. concesionarea directă pentru 25 de ani către dl. Dăscălița Dumitru a unei suprafețe de teren de 8 mp din str. Nicu Enea, nr. 46, sc. A, ap. 3, în vederea “intrării în legalitate” a balconului construit;
 • 24. îndreptarea unor erori materiale din mai multe hotărâri ale Consiliului Local în care rapoartele Comisie 5 (din care și eu fac parte) au fost evidențiate greșit în respectivele documente de către cei care s-au ocupat cu redactarea lor;
 • 25. alocarea a 48.600 lei pentru susținerea financiară a unei mese festive pe care Uniunea Națională a Pensionarilor din jud. Bacău o organizează de “Ziua internațională a câștigării drepturilor și libertăților cetățenești la muncă egală”;
 • 26. concesionarea directă pentru 25 de ani către SC Hanul Cucilor SRL a unei suprafețe de teren de 21 mp pentru realizarea unei extinderi a spațiului comercial (cu menținerea unei suprafețe de 14 mp dinspre stradă pentru adăpostul călătorilor – stație de autobuz);
 • 27. alocarea a 295.050 lei către Asociația Club Sportiv Rally Spirit Onești în vederea organizării Raliului Moldovei în perioada 16-17 iunie 2017;

raliul moldovei 2014-15

 • 28. înființarea în cadrul Clubului Sportiv Știința Municipal Bacău a unor noi secții: volei, oină, sport ecvestru, badminton și gimnastică;
 • 29. concesionarea directă pentru 25 de ani către SC Vicmod SRL a suprafeței de teren de 61 mp din str. Decebal nr. 47, situat sub construcția cu destinația spațiu de producție și sediu firmă (Mizar);
 • 30. achiziționarea de servicii juridice în valoare de 150.000 lei pentru recuperarea prejudiciilor generate de nefinalizarea contractului de lucrări încheiat cu ICCO-Philips-Integrine pentru construirea Spitalului Municipal Bacău;

spitalul municipal bacau inaltime

 • 31. aprobarea unui parteneriat cu UNICEF pentru desfășurarea proiectului social “Informat și implicat 2017”, finanțat de reprezentanța UNICEF din România;
 • 32. concesionarea directă pentru 25 de ani către dl. Lăcătușu Iosif a unei suprafețe de teren de 14 mp din str. Orizontului, nr. 8, sc. D, ap. 1, în vederea construirii unui spațiu cu destinația de sediu firmă-birouri;
 • 33. alocarea a 118.050 lei către Federația Română de Tenis și Sport Club Municipal Bacău în vederea organizării Turneului internațional de tenis “Trofeul Municipiului Bacău” (19-28 mai 2017);

tenis trofeoul municipiului bacau 2012 (9)

 • 34. alocarea a 109.390 lei către Asociația Culturală Inanina Music Star și punerea la dispoziție a Teatrului de Vară în vederea organizării Festivalului Internațional “Mărul de Aur” (13-14 mai 2017);
 • 35. aprobarea transmiterii dreptului la concesiune asupra suprafeței de 18,9 mp din str. Alecu Russo nr. 46, stabilit în baza Contractului de Concesionare nr. 31206/26.09.2000, de la SC Cipstever SRL către dl. Ciobanu Stelian și modificarea destinației stabilită inițial în Contractul de Concesionare din “sediu firmă” în “locuință”;
 • 36. alocarea sumei de 15.500 lei către Asociația “Valoare Plus” în vederea organizării conferinței “Păstrează-ți libertatea! Traficul de persoane înrobește”, care va avea loc la Sala Ateneu în data de 6 mai 2017;
 • 37. alocarea a 2.100 lei către Retro Club România – Secția Aro M461 pentru organizarea evenimentului “Turul României cu ARO”, care va avea loc în Bacău în data de 21 mai 2017;
 • 38. aprobarea unui PUD pentru construirea de către Corbu Mircea și Pădurariu Daniela a unei clădiri de birouri și locuințe în str. Oituz, nr. 26A;

Vedeți peticul acesta de spațiu verde de pe strada Oituz, situat între Inspectoratul Școlar Județean și Judecătoria Bacău, o zonă extrem de aglomerată pe timpul zilei și fără prea multe locuri de parcare? Ei bine, doi cetățeni vor să tragă pe această suprafață un bloc de 2 etaje + mansardă, iar Primăria Bacău nu numai că nu se opune, dar acordă toate avizele și îl introduce ca PUD pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local de mâine. Sper ca ceilalți colegi ai mei din Consiliul Local să își dea seama că această construcție nu este oportună, astfel încât mâine să pronunțe în defavoarea aprobării PUD-ului propus.

bloc locuinte oituz isj judecatoria bacau

 • 39. aprobarea unui PUZ pentru introducerea în intravilanul mun. Bacău a unei suprafețe de 2.079 mp din str. Holtului nr. 30, pentru construirea unei locuințe cu garaj de către Lehăduș Ionuț;
 • 40. aprobarea PUZ pentru construirea unui imobil de locuințe colective, spații comerciale, medicale, birouri și amenajare parcare pe str. Pictor Theodor Aman nr. 40 (lângă McDonald’s) de către SC Urban Building SRL și SC Vamos International SRL; (proiect repus pe ordinea de zi după votul contra de luna trecută);

Pe scurt, un mastodont fără prea multe spații verzi.

screen-shot-2016-12-28-at-19-25-10

 • 41. respingerea documentației PUD pentru construirea unui bloc de locuințe pe str. Mărășești nr. 100A;

Proiecte anunțate peste ordinea de zi:

 • 42A. alocarea a 2.000 de lei către Asociația “Insula Cercetașilor” pentru organizarea Festivalului Luminii în data de 14 mai 2017;

festivalul luminii bacau 2011

 • 42B. punerea la dispoziție a Centrului de Afaceri și Expoziții către Colegiul Economic “Ion Ghica” pentru organizarea celei de a V-a ediții a Târgului Firmelor de Exercițiu “Viitorul începe astăzi” (18-19 mai 2017);
 • 42C. aprobarea PUZ pentru schimbarea funcțiunii unui teren de 9.864 mp din str. Izvoare pentru construirea de către Habitat For Humanity a unui ansamblu de locuințe sociale;
 • 42D. alocarea a 82.755 lei pentru deschiderea programului Bacău – Capitala Tineretului din România în data de 7 mai 2017;

cover bacau capitala tineretului

 • 42E. modificarea HCL nr. 266/2016 prin care s-au înființat grupe de educație antepreșcolară (0-3 ani) în cadrul unor grădinițe din municipiul Bacău prin transformarea acestor grupe în unele “având rolul de a oferi, pe timpul zilei, servicii integrate de îngrijire și supraveghere pentru copiii antepreșcolari”.

—————————————

Toate proiectele de hotărâre le găsiți aici. Vă reamintesc că întâlnirile Consiliului Local sunt publice și au loc la Centrul de Afaceri și Expoziții. Mai precis, în a doua clădire de la dreapta la stânga, la etajul 1. Repet, absolut toate ședințele sunt publice și deschise cetățenilor. Ședințele comisiilor au avut loc ieri și alaltăieri.

Întrebări, sugestii, lucruri care ar trebui adăugate, modificate sau spuse privind aceste proiecte?

8 comentarii la “Avancronică pentru ședința ordinară a Consiliului Local Bacău din 28 aprilie 2017”

 1. Adi 27 Aprilie 2017 at 22:55 Permalink

  extrem de util si la obiect! Multumim, asta da transparenta!

 2. Remus Lupu 28 Aprilie 2017 at 01:35 Permalink

  Multumesc pentru informatii!!! PRACTIC si eficient. Sustin comentariile de la punctele 3 si 40, am nedumeriri sau sunt comentabile punctele 6, 10, 42D si raportat la punctul 38, trebuie gasit raspunsul corect, avand in vedere ca este un spatiu privat (am teren si vreau sa imi fac o casa)

 3. Stan 28 Aprilie 2017 at 05:16 Permalink

  Ce inseamna intrare in legalitate? Adica pot construi ceva neautorizat si apoi intru in legalitate?
  La pct 40 se respecta gradul de ocupare al terenului si spatiul verde sau se va face spatiu verde pe bloc ca la cel de la Comalrid(fostul). Se poate incerca si varianta cu spatii verzi in ghivece😎

 4. gafiuc cristian 28 Aprilie 2017 at 09:41 Permalink

  Am depus si eu o cerere pentru concesionarea unui spatiu din incinta Punctului Termic nr. 18, nu ar trebui sa apara si el ??? Sau dupa cate sedinte trebuie sa intre ?

  • Kristofer 28 Aprilie 2017 at 10:11 Permalink

   Nu stiu, primarul (executivul) face ordinea de zi. Daca prind pe cineva de la patrimoniu astazi la sedinta, voi intreba.

 5. Alex 28 Aprilie 2017 at 14:33 Permalink

  Punctele 38 si 40 trebuie respinse definitiv.

  • Kristofer 28 Aprilie 2017 at 20:24 Permalink

   Doar 40 a fost respins și asta cel mai probabil pentru că dezvoltatorii blocului de la Tic-Tac erau percepuți drept oameni ai liberalilor. E doar o impresie.

   În partea cealaltă (privind proiectul imobiliar de pe str. Oituz), majoritatea de la putere (PSD+ALDE+PMP) și PSRO au votat pentru, iar proiectul a fost aprobat. Eu și consilierii PNL ne-am opus. Chiar îmi pare rău că trebuie să vă dau această veste.

 6. Bacauan Scarbit 30 Aprilie 2017 at 19:13 Permalink

  Adica daca in Municipiul Bacau exista peste 4000 de solicitari de apartamente sau garsoniere si Primaria se opune construirii de locuinte dar aproba doar spatii pentru birouri sau comert ?
  Niste …………. conduc Municipiul .
  P.S.
  In locul punctelor scrieti fiecare ce doriti .


Lasa un comentariu