Avancronică pentru ședința ordinară a Consiliului Local Bacău din 24 iulie 2018

Luni, 23 Iulie 2018 | Bacau | 3 comentarii

Mâine, începând cu ora 10:00, sala de ședințe de la Centrul de Afaceri și Expoziții “Mircea Cancicov” găzduiește ședința ordinară aferentă lunii iulie a Consiliului Local al municipiului Bacău din care fac parte ca independent. Peste 40 de proiecte de hotărâre sunt propuse spre aprobare, unele dintre ele fiind foarte importante pentru viața orașului nostru.

De exemplu, soții Sergiu și Violeta Sechelariu cer municipalității un acord vital de vecinătate pentru ca în spațiul lor să fie ridicat un supermarket Carrefour fix în Piața Sud, spre criticile zecilor de localnici care își căștigă existența cu micile afaceri pe care le desfășoară acolo. Desigur, administrația Necula a dat undă verde includerii acestei propuneri pe ordinea de zi…

Apoi, aflăm că Primăria Bacău se află la un rușinos procent de 7% (ca valoare) în ceea ce privește realizarea investițiilor programate în bugetul pe anul 2018, deci ceea ce vedeți în realitate se confirmă în cifre: proiectele publice de dezvoltare ale Bacăului sunt ținute pe loc la nivelul actualei administrații, în ciuda faptului că există bani bugetați pentru ele.

Nu în ultimul rând, rectificarea bugetară este una importantă și chiar vă recomand să citiți cu atenție lista de investiții prioritizate de la punctul 4. Sunt curios câte dintre acestea chiar vor prinde contur până la finalul anului. Repet: bani pentru multe sunt alocați, însă execuția lasă de dorit.

Proiectele de pe ordinea de zi a ședinței de mâine ce urmează să fie dezbătute și supuse votului nostru:

 • 1. încetarea mandatului de consilier local al lui Mădălin Pârâianu (PSD) ca urmare a demisiei;
 • 2. încetarea mandatului de consilier local al lui Constantin Gherasim (ALDE) ca urmare a demisiei;
 • 3. validarea mandatului de consilier local al doamnei Enula Pricopoaea (PSD);
 • 4. modificarea bugetului local pe anul 2018:

Venituri suplimentare:
+ 9.700.000 lei din cotele defalcate din impozitul pe venit;
+ 1.168.600 lei ca venituri proprii;
Acestea vor fi împârțite astfel:
+ 500.000 pentru întreținere și funcționare;
+ 20.000 la alte servicii publice generale;
+ 1.351.000 la ordine publică și siguranță națională;
+ 2.408.590 lei la învățământ pentru reparații, iginienizări și dotarea cu calculatoare, bănci speciale, scaune și table pentru clasele pregătitoare;
+ 42.000 lei pentru acordarea de premii copiilor care au obținut rezultate deosebite la evaluarea națională și la bacalaureat;
+ 2.139.000 lei pentru acoperirea cheltuielilor cu salariile medicilor din cabinetele școlare;
+ 50.000 lei pentru obiecte de inventar la Spitalul TBC;
+ 160.000 lei pentru reparații la Teatrul Municipal Bacovia;
+ 1.275.000 lei pentru activități de salubrizare și reparații la Bazinul de înot;
+ 460.000 lei pentru activitatea cimitirelor;
+ 170.000 lei pentru culte religioase;
+ 250.000 lei pentru repararea locuințelor ANL;
+ 281.010 lei la protecția mediului (întreținere și funcționare);
+ 1.762.000 lei  pentru lucrări de reparații la străzi;
+ 230.000 lei pentru investiții la Spitalul TBC;
+ 313.000 lei pentru centrul de cazare temporară a persoanelor fără adăpost;
+ 240.000 lei pentru amplasarea de module comerciale și LTE în Piața Centrală;
+ 528.000 lei pentru modernizarea echipamentului de purare a levigatului;
+ 249.787 lei pentru închiderea inelară a magistralei de termoficare Sofert cu Cornișa;
+ 261.444 lei pentru modernizarea și construirea de străzi în municipiul Bacău.

De unde se taie bani:
– 225.231 lei de la modernizarea și reabilitarea clădirii fostei Stări civile;
– 155.000 lei de la reabilitarea termică a Școlii Gimnaziale “Constantin Platon”;
– 1.442.000 lei de la achiziția Hotelului Central (Teatrul Municipiul Bacău).

 • 5. aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul II al anului 2018:

Conform situației prezentate, municipalitatea stă bine la colectare, cu încasări de peste 10 milioane de lei mai mari decât cele preconizate (118 milioane față de ținta de 108), însă extrem de prost în ceea ce privește execuția bugetară în special la investiții. Din cele 78,9 milioane de lei previzionate pentru întreg anul, doar 5,4 au fost realizate.

Așadar, ca valoare, Primăria Bacău este la sub 7% la jumătatea anului în ceea ce privește realizarea obiectivelor de investiții propuse și aprobate în bugetul anual de investiții. Situația este jalnică, iar cifrele prezentate reflectă exact ceea ce afirmă cetățenii: nu se face nimic. Bani sunt, proiectele sunt bugetate, însă execuția lasă de dorit la nivelul administrației conduse de Cosmin Necula.

Screen Shot 2018-07-23 at 18.14.11

 • 6. alocarea a 9.500 lei către Asociația Națională Cultul Eroilor “Regina Maria” (filiala jud. Col. Corneliu Chirieș) pentru realizarea Revistei Bacăul Eroic (numerele 16 și 17);
 • 7. mutarea Festivalului Antic “Tamasidava” (organizat de AROMAR Bacău) din perioada 13-15 iulie în perioada 31 august-2 septembrie;
 • 8. punerea la dispoziție a Bazinului de Înot în data de 27 august și alocarea a 1.750 lei către DGASPC Bacău, Universitatea “Vasile Alecsandri” și DJST Bacău pentru organizarea ediției 58 a evenimentului sportiv “Decathlon” (27-29 august 2018);
 • 9. acordarea unui premiu de 500 de lei către 50 de familii care au împlinit 50 de ani de căsătorie și care au depus cerere până la 12 iulie 2018;
 • 10. modificarea organigramei de la Centrul Bugetar Creșe:

– comasarea celor 4 compartimente în 3 compartimente distincte;
– transformarea postului de instalator în muncitor întreținere și reparații.

 • 11. mutarea Bacău Streetball Challenge (Asociația STEP) din perioada 6-8 iulie în perioada 18-19 august;
 • 12. premierea cu 11.500 lei unui sportiv și a unui antrenor din cadrul SCM Bacău pentru medalia de aur (100m spate) și a medaliei de argint la Campionatele Europene de Juniori I de la Helsinki (Finlanda);
 • 13. recompensarea elevilor, absolvenților învățământului liceal teoretic și absolvenților învățământului liceal tehnologic pentru rezultate deosebite la activitățile școlare obținute în anul școlar 2017-2018: 42 de elevi, 42.000 lei alocați;
 • 14. stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalului contractual din municipalitatea băcăuană ca urmare a unor modificări la Poliția Locală și la Centrul Bugetar Creșe;
 • 15. mandatarea împuterniciților în AGA Thermoenergy pentru numirea auditorului staturat și fixarea duratei minime a contractului de audit: SC Proexpert SRL;
 • 16. aprobarea bilanțului termoenergetic ai a pierderilor aferente pe sistemul de alimentare centralizată cu energie termică din mun. Bacău:

– pierderi reale: 30,1% (transport), 31,46% la distribuție și 28,81% pe rețelele secundare ale centralelor de cvartal;
– pierderi tehnologice: 23,8% (transport), 25,26% (distribuție) și 25,30% pe rețelele secundare ale centralelor de cvartal.

 • 17. aprobarea organigramei, a statutului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției de Asistență Socială (DAS) Bacău;
 • 18. modificarea HCL 128/2015 prin care s-a aprobat Regulamentul privind modificarea comisiei de licitație și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru vânzarea terenurilor ce fac obiectul Regulamentului privind procedura de vânzare a unor bunuri – terenuri proprietate privată ce fac obiectul unor contracte de închiriere/concesionare;
 • 19. aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) pentru construirea unei grădinițe și a unei creșe la C.T.C. “N. V. Karpen”, valoarea investiției ridicându-se la 10,5 milioane lei;

Screen Shot 2018-07-23 at 18.45.13

 • 20. închirierea prin licitație publică a 4 loturi de teren:

– str. Henri Coandă nr. 2 (5 mp) – 35 lei/mp/lună;
– str. Mărășești nr. 96 (5 mp) – 35 lei/mp/lună;
– Parcul Catedralei (7,42 mp) – 35 lei/mp/lună;
– Calea Moldovei nr. 40 (340 mp) – 7 lei/mp/lună.

 • 21. închirierea prin licitație publică a două suprafețe de teren din Piața Sud pentru amplasarea unor tonomate de cafea;
 • 22. închirierea unei suprafețe de teren și a unui spațiu din Piața Centrală: teren de 19,08 mp (45 lei/mp/lună) și spațiu comercial de 14,47 mp – modul A6 (30 lei/mp/lună);
 • 23. închirierea a 5 suprafețe de teren din Oborul Șerbănești pentru amplasarea de construcții comerciale provizorii: 18 lei/mp/lună. Suprafețele au 50, 35, 35, 8 și 8 mp;
 • 24. emiterea acordului de vecinătate către Sechelariu Violeta pentru amenajarea unui spațiu comercial Carrefour în Piața Sud pe o suprafață de 653 mp;
 • 25. completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public;
 • 26. modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public prin schimbarea titulaturilor a două bunuri;
 • 27. modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat prin înscrierea a 5 terenuri ce au o suprafață între 4 și 22 mp pentru amplasarea unor balcoane, râmpi metalice, firme luminoase și construirea unor căi de acces;
 • 28. modificarea HCL 234/2018 prin care a fost aprobat dreptul de uz și de servitute către Delgaz Grid SA prin suplimentarea suprafețelor de teren vizate;
 • 29. aprobarea dreptului de uz și de servitute către Delgaz Grid SA asupra unor suprafețe de teren din str. Nicolae Bălcescu și str. Mărășești pentru reglementarea coexistentă a instalațiilor Delgaz Grid și proprietatea CEREALCOM (Hotel Moldova), respectiv alimentarea cu energie electrică a locației “Târguri de evenimente Primăria Bacău”;
 • 30. concesionarea directă a unui teren de 8 mp pentru realizarea unui balcon cu destinația de locuință;
 • 31. transmiterea dreptului de concesiune de la Nederi Cezara-Claudia și Nederi Mihai la domnii Floareș Oana-Maria și Floareș Alexandru;
 • 32. prelungirea cu un an a unui contract de concesionare încheiat în 2011 între municipiul Bacău și Cârnu Monica-Terezia-Lyana pentru un spațiu din str. Bicaz nr. 7-9 de 90 mp + teren de 31,82 mp în vederea desfășurării activității de medicină de familie;
 • 33. prelungirea cu un an a unui contract de concesionare încheiat în 2011 între municipiul Bacău și SC Dr. Filip SRL pentru un spațiu din str. Pictor Andreescu nr. 3-5, format din 9 încăperi ce au 80,87 mp și un teren de 28,65 mp în vederea desfășurării activității de medicină de familie;
 • 34. constituirea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism cu Subcomisia de Estetică Urbană și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare;
 • 35. aprobarea unui PUD pentru construirea Complexului rezidențial Unirea D+P+7+8R în str. Ștefan cel Mare nr. 40A de către SC General Construcții Tehnic Plus SRL;

Screen Shot 2018-07-23 at 19.21.45

 • 36. aprobarea PUZ pentru construirea unei hale de depozitare a produselor alimentare în str. Ciprian Porumbescu 28C (zona Izvoare) de către SC Compania de Logistică și Distribuție WIT SRL;
 • 37. aprobarea PUZ pentru introducerea în intravilan a unei suprafețe de teren de 958 mp din str. Capitan Ernest Tartescu nr. 2 (în spatele Peugeot) pentru construirea unei hale și comercializarea de produse de către SC Prisma Moldova SRL;

Screen Shot 2018-07-23 at 19.28.09

 • 38. alegerea președintelui de ședință pentru lunile august-septembrie 2018;
 • 39. diverse;
 • 40A. alocarea a 100.000 lei și punerea la dispoziție a Teatrului Municipal Bacovia către Asociația Ingenious Drama în perioada 25 iulie – 4 august pentru organizarea ID Fest – ediția 19;
 • 40B. alocarea a 37.084 lei către Fundația “Episcop Melchisedec” pentru organizarea programului educațional “Tânărul Băcăuan în An Centenar”;
 • 40C. completarea HCL 382/2010 prin care s-a aprobat SF pentru proiectul “Extinderea și reabilitarea infrstructurii de apă și apă uzată în județul Bacău” cu alte 10 investiții în valoare de 800.000 euro;

Screen Shot 2018-07-23 at 19.33.53

 • 40D. alipirea loturilor de 26 mp, 16 mp și 126 mp de teren din str. Mărășești nr. 98 (Piața Sudului) într-un singur corp de proprietate, toate fiind concesionate de SC AICBAC SA.

Documentațiile complete ale proiectelor de hotărâre le găsiți aici. Vă reamintesc că întâlnirile Consiliului Local sunt publice și au loc la Centrul de Afaceri și Expoziții. Mai precis, în a doua clădire de la dreapta la stânga, la etajul 1. Repet, absolut toate ședințele sunt publice și deschise cetățenilor.

Întrebări, sugestii, lucruri care ar trebui adăugate, modificate sau spuse privind aceste proiecte?

3 comentarii la “Avancronică pentru ședința ordinară a Consiliului Local Bacău din 24 iulie 2018”

 1. Drutu Daniel 24 Iulie 2018 at 09:19 Permalink

  Dupa protestul de duminica (cel legat de asfaltarea Caii Bârladului)si promisiunile facute de primar si viceprimar, ne asteptam ca pe ordinea de zi sa fie si un proiect de hotarare legat de problema mentionata.
  Sunt tare curios cum va evolua situatia.
  Locuitorii din zona sunt foarte nemultumiti.

 2. Eu 25 Iulie 2018 at 15:26 Permalink

  De creşa care ar fi trebuit sa se deschidă în cadrul grădiniței nr. 27 încă de anul trecut nu se mai aude nimic? Primim doar amânări și promisiuni.

 3. Mihnea 26 Iulie 2018 at 14:21 Permalink

  Blocul propus pe Ștefan cel Mare nr. 40A nu e pe terenul acela unde o firma spaniola (Fadesa) planuia sa construiasca un mic cartier prin 2008/2009, dar au ajuns in faliment? Tot acolo pe o alta parcela cei de la Arena Residence au construit deja un bloc.
  O sa iasa o porcarie daca toata suprafata respectiva a fost parcelata si construieste fiecare dupa cum le taie capul.


Lasa un comentariu