Avancronică pentru ședința ordinară a Consiliului Local Bacău din 28 iunie 2018

Joi, 28 Iunie 2018 | Bacau | 1 comentariu

Astăzi, începând cu ora 10:00, ne vedem la Centrul de Afaceri și Expoziții “Mircea Cancicov”, unde se va desfășura ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Bacău aferentă lunii iunie.

Întrunirea are 40 de puncte pe ordinea de zi, printre ele numărându-se și o serie de investiții propuse de municipalitate, asocieri directe cu ONG-uri pentru organizarea unor diferite evenimente, decizii individuale de patrimoniu, dar și câteva operațiuni administrative cu impact semnificativ pentru cetățeni.

Ce vom dezbate și vom vota (sau nu) la ședința de astăzi, 28 iunie:

 • 1. alegerea președintelui de ședință;
 • 2. acordarea titlului de Cetățean de onoare doamnei Popa Mărioara (Centrul Daniel);
 • 3. modificarea bugetului pe anul 2018:

-85.000 lei de la modernizarea și reabilitarea clădirii în care a funcționat Starea Civilă;
+85.000 lei pentru plata sentinței civile din dosarul 3053/11/2015 din excedent;
+2,4 milioane lei de la bugetul de stat pentru realizarea închiderii inelare a magistralei de termoficare Sofert cu Cornișa;
+ 20.000 lei pentru continuarea proiectului UNICEF “Hai în pas cu noi”.

 • 4. numirea unui membru în comisia de validare a Consiliului Local;
 • 5. constituirea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism cu subcomisia de estetică urbană + aprobarea regulamentului de organizare și funcționare;
 • 6. aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) pentru construirea unei parcări în zona Catedralei Ortodoxe “Înălțarea Domnului” și amenajarea spațiului din jurul acestui obiectiv;

Investiția ar costa 1.434.508 lei, iar locurile de parcare nou înființate ar fi de 107. La prima vedere, toată lumea ar fi de acord cu acest proiect pentru că vocile care cer spații tot mai largi pe autovehicule sunt momentan, din păcate, cele care fac cel mai mult zgomot.

Totuși, acest proiect nu ține cont de recomandările experților incluse în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă, care prevede că în zona centrală avem nevoie de mai multe zone pietonale, nicidecum de majorarea ofertei de parcare – căci aceasta automat atrage trafic, zgomot și poluare, deci o calitate scăzută a vieții. Asta ne dorim de la zona Parcului Catedralei: trafic și parcări care să ocupe spațiul dintre o zonă cât de cât verde, un colegiu și un lăcaș de cult – deci o zonă cu potențial pietonal uriaș?

Parc-Catedrala01

 • 7. alocarea a 20.000 de lei pentru achiziționarea și distribuirea de apă potabilă în zilele caniculare;
 • 8. modificarea HCL 270/2016 privind susținerea costurilor transportului urban pentru anumite categorii de persoane defavorizate, în sensul alinierii regulamentului cu majorarea punctului de pensie;
 • 9. alocarea a 5.000 de lei către Complexul Muzeal “Iulian Antonescu” pentru evenimentul Saloanele Moldovei;
 • 10. alocarea sumei de 64.500 lei către Asociația Română de Marketing – AROMAR pentru organizarea Festivalului Antic “Tamasidava” (13-15 iulie);
 • 11. alocarea a 14.500 lei (30% din proiect) și punerea la dispoziție a Teatrului de Vară “Radu Beligan” către Asociația STEP (Surf The Earth Project) pentru desfășurarea festivalului Short To The Point;
 • 12. alocarea a 45.000 lei către Asociația Așchiuță pentru organizarea Hramului Bacăului 2018 (29 iunie – 1 iulie);
 • 13. alocarea a 13.177 lei (30% din proiect) către Asociația STEP (Surf The Earth Project) pentru organizarea Bacău Streetball Challenge (7-8 iulie);

bacau streetball challenge 2017-28

 • 14. îndreptarea unei erori materiale, strecurată în HCL 221/2018 privind premierea unor sportivi de la CSM Bacău și a antrenorilor acestora pentru performanțe naționale și internaționale obținute în anul competițional 2017-2018;
 • 15. modificarea organigramei Primăriei Bacău, prin transformarea unui post de consilier debutand în consilier asistent în cadrul Direcției Arhitect Șef;
 • 16. suplimentarea numărului de posturi de la CSM Bacău cu un economist și un consilier sportiv;
 • 17. modificarea organigramei Poliției Locale;

organigrama politia locala

 • 18. aprobarea organigramei Centrului Bugetar Creșe;
 • 19. aprobarea actului adițional nr. 9 la contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a municipiului, încheiat cu SOMA în 2005;

Prin acest act adițional, SOMA va fi obligată să colecteze și să transporte separat deșeurile municipale și deșeurile similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții (inclusiv fracțiile colectate separat), fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori.

În forma inițială, contractul prevedea colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor solide, cu excepția deșeurilor toxice, periculoase și a celor cu regim special, dar și preselectarea și organizarea reciclării deșeurilor.

 • 20. acordarea către Uniunea Armenilor din România cu titlu gratuit a dreptului de folosință asupra unui teren de 12 mp din str. Șoimului (capătul străzii) pentru edificarea monumentului “Khatchkar”, amplasat în proximitatea fostei Biserici armenești “Sf. Mihail și Gavril;
 • 21. închirierea prin licitație publică deschisă a unui spațiu de 19,53 mp din incinta halei de pește/carne a Pieței Centrale, cu prețul de pornire de 30 lei/mp/lună;
 • 22. acordarea dreptului de uz și servitute către Delgaz Grid SA pentru 3 suprafețe de teren din străzile Banu Mărăcine, Cronicar Neculce, Agudului și Arinilor însumând 1436,6 mp,  în vederea înlocuirii/extinderii unor conducte de gaz și a alimentării cu energie electrică a unor imobile;
 • 23. completarea inventarului domeniului privat al municipiului pentru o serie de balcoane și garaje, dar și câteva locuri de joacă ce urmează a fi amenajate (Cornișa Bistriței, Toamnei și Letea nr. 32);
 • 24. dezlipirea terenului de 2.000 mp din str. Izvoare 129, unde au fost realizate 8 locuințe de către Habitat for Humanity România;
 • 25. trecerea din domeniul public al municipiului în domeniul public al statului al imobilului din str. Oituz nr. 30 în vederea ridicării unui nou corp de clădire pentru Judecătoria Bacău;
 • 26. trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului a unor bunuri – mijloace fixe în scopul scoaterii din funcțiune, casării și valorificării acestora. Este vorba de stălpii de iluminat vechi de pe străzile I.L. Caragiale, Milcov și Vadu Bistriței;
 • 27. stabilirea consumurilor de combustibili pentru automobilele și utilajele din dotarea Direcției Salubrizare, Agrement, Parcuri;
 • 28. alipirea loturilor de 155 mp teren proprietate privată și 193,6 mp teren proprietate privată a municipiului într-un singur corp de proprietate în suprafață de 348 mp;
 • 29. concesionarea directă a unui teren de 5 mp de lăngă Casa de Cultură (latura sudică) pentru extinderea spațiului proprietate pentru desfășurarea de activități economice, pentru suma de 250 lei pe an;
 • 30. modificarea anexelor 1, 2, 3 și 4 din HCL 20/2013 prin care s-a aprobat concesionarea în cotă indiviză a terenului din str. Teiului nr. 13 (zona Bucegi III), în urma deciziei instanței;
 • 31. transmiterea dreptului de concesiune pentru un garaj din str. Ștefan cel Mare 50 BIS;
 • 32. transmiterea dreptului de concesiune pentru un teren din str. Letea, după înstrăinarea spațiului comercial;
 • 33. revocarea HCL 340/2017 prin care a fost concesionat un teren de 51 mp din str. I.S. Sturza către Helmert SRL întrucât există solicitări de revendicare din partea foștilor proprietari;
 • 34. emiterea acordului solicitat de Ștefănescu Daniela și Ștefănescu Cristian Vasile pentru obținerea autorizației de reparare și consolidare locuință din str. I. S. Sturza nr 36 prin refacerea fațadelor și înlocuirea tâmplăriilor din vecinătatea mai multor case naționalizate;
 • 35. aprobarea unui PUZ pentru constuirea unui spațiu comercial și a unor locuințe colective în str. Vadu Bistriței nr. 46-48 de către Nistor Cristinel și Bosingeanu Sorin și Mariana;

Screen Shot 2018-06-28 at 02.13.04

 • 37A. alocarea a 3950 lei și asigurarea salubrizării Parcului Trandafirilor pentru organizarea Caravanei Zilele Filmului Românesc (29 iunie-1 iulie);
 • 37B. aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) pentru construirea unei creșe lâmgă Școala nr. 4 “Georgeta Mircea Cancicov”, valoarea investiției ridicându-se la 2,9 milioane lei pentru 5 grupe de clasă;
 • 37C. soluționarea plângerii prealabile a Asociației de Proprietari “Evocasa Completa” prin care se solicită anularea HCL 169/2018 prin care a fost aprobat PUZ pentru construirea imobilului de locuințe colective P+9 din str. Ștefan cel Mare nr. 24D;

Screen Shot 2018-04-27 at 07.17.48

 • 37D. mandatarea împuterniciților în AGA Thermoenergy pentru garantarea cu suma de 15 milioane de lei prin cesiune creanță a livrărilor de gaze naturale necesare funcționării sistemului de termoficare.

Documentațiile complete ale proiectelor de hotărâre le găsiți aici. Vă reamintesc că întâlnirile Consiliului Local sunt publice și au loc la Centrul de Afaceri și Expoziții. Mai precis, în a doua clădire de la dreapta la stânga, la etajul 1. Repet, absolut toate ședințele sunt publice și deschise cetățenilor. Ședințele comisiilor au avut loc ieri și alaltăieri.

Întrebări, sugestii, lucruri care ar trebui adăugate, modificate sau spuse privind aceste proiecte?

1 comentariu la “Avancronică pentru ședința ordinară a Consiliului Local Bacău din 28 iunie 2018”

 1. Radu 29 Iunie 2018 at 14:06 Permalink

  Va rog sa contestati prin toate modalitatile realizarea parcarii in jurul Catedralei. Sunt destule spatii ocupate de masini in zona centrala, ca sa mai permitem inca una, pentru Benea. Ca sa nu mai vorbim despre arhitectura zonei.Primaria sa gaseasca alte solutii, inclusiv supraetajari de parcari, taxere, limitari, etc.


Lasa un comentariu