Avancronică pentru ședința ordinară a Consiliului Local Bacău din 29 mai 2017

Duminica, 28 Mai 2017 | Bacau, stiri | 4 comentarii

55 de proiecte avem mâine pe masă, la ședința ordinară aferentă lunii mai a Consiliului Local al municipiului Bacău din care fac parte ca independent. Dacă primele 41 au fost anunțate inițial de executiv, ordinea de zi a fost ulterior suplimentată cu alte 14 inițiative pe care le vom discuta și vota (sau nu) la întrunire.

Ca de obicei, ședința se desfășoară la Centrul de Afaceri și Expoziții, iar ora de începere a celei de mâine este 14:00. Dacă doriți să participați (și chiar vă rog și vă recomand dacă vă interesează mersul lucrurilor în comunitatea locală), e bine să aveți cel puțin o sticlă de apă la voi, dacă nu și ceva de mâncare. Nu de alta, dar întâlnirea de mâine va dura suficient de mult.

Vă invit să citiți avancronica ședinței de mâine, cu rezumatul și explicațiile pe înțelesul tuturor ale proiectelor pe care le vom discuta și le vom vota… sau nu:

 • 1. aprobarea contului de execuție al bugetului local pe anul 2016:

– încasări realizate: 347.508.932 lei;
– plăți efectuate: 318.962.656 lei.

Pe zona de dezvoltare (adică cea care privește investițiile), Primăria Bacău a fost extrem de neperformantă anul trecut. În timp ce cheltuielile bugetare inițiale (planificate la începutul anului la votarea bugetului) ale secțiunii de dezvoltare erau de 94.538.130 lei, situația finală a plăților la final de an e dezastruoasă: 19.995.931 lei. Așadar, investiții de peste 75 de milioane de lei care nu au fost realizate și care au fost planificate.

Tot în acest raport final privind execuția bugetară pe anul 2016, întocmit și semnat de primarul municipiului Bacău, la pagina 17 apar cel puțin 6 minciuni vizibile din avion! Urmând să intre la vot în ședința de luni a Consiliului Local, acest raport arată că Spitalul Municipal și blocurile cu risc seismic I din centrul orașului ce trebuie consolidate ar fi figura deja la capitolul investiții finalizate. Ce trebuie să verificăm acum este dacă nu cumva au fost făcute plăți pentru aceste investiții realizate doar pe hârtie. Oricum, mi se pare e uluitor să găsim astfel de date false în documentele oficiale prezentate de Primăria Bacău.

 • 2. concesionarea directă către Țîmpu Gheorghe și Țîmpu Cristina a unui teren de 9 mp pe str. Vasile Alecsandri pentru extinderea unui cabinet stomatologic la proiecția balcoanelor de la etajele superioare, cu o redevență de 600 de lei/an;

extindere cabinet stomatologic str vasile alecsandri

 • 3. modificarea organigramei Primăriei Bacău ca urmare a susținerii examenului de promovare în grad și treaptă profesională de către o serie de funcționari și persoane ce dețin posturi contractuale în instituție. E vorba de Butnaru Andreea Maria, Daniela Năstase, Anca Anti, Elena Dovleag, Gabriel Grițcu, Adrian Ionescu, Vasile Popescu, Gheorghe Ciuraru (8 modificări);
 • 4. modificarea organigramei Agenției de Dezvoltare Locală (ADL) Bacău pentru reorganizarea statului de funcții și crearea unui “Compartiment Planificare Strategică și Monitorizare Programe” la pachet cu 3 posturi de inspector de specialitate;
 • 5. concesionarea directă către Ionică Petronela a unui teren de 3 mp din str. Florilor nr. 4A pentru realizarea unui balcon cu destinația de locuință la proiecția balcoanelor de la etajele superioare, cu o redevență de 95 de lei/an;

extindere balcon str florilor 4

 • 6. aprobarea cotizației municipiului Bacău pentru anul 2017 către Asociația “Orașe Energie România”, în cuantum de 2.500 de lei;
 • 7. modificarea regulamentului de organizare și funcționare, a organigramei și statului de funcții pentru Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacău;

De la 130 de posturi se ajunge la 115.

 • 8. concesionarea directă către SC Excelent SRL a unui teren de 126 mp din str. Dumbravei nr. 2 (lângă Piața Centrală) cu destinația de alimentație publică, cu o redevență de aproape 10.000 de lei/an;

Oare cum se împacă această concesiune cu planurile de resistematizare a zonei ale executivului? Întreb și eu. :)

concesiune terasa piata excelent

 • 9. achiziționarea și distribuirea de apă potabilă în valoare de 20.000 de lei pentru zilele de caniculă;
 • 10. stabilirea consumurilor medii și lunare de carburanți, respectiv a consumurilor medii și anuale de lubrifianți pentru vehiculele Direcției de Asistență Socială, precum și măsuri de raționalizare a cheltuielilor administrative cu privire la utilizarea acestora (Dacia Duster BC-06-RZJ și BC-07-CSZ);
 • 11. concesionarea directă către Grigoraș Petronela a unui teren de 3 mp pentru realizarea unui balcon cu destinația de locuință la proiecția balcoanelor de la etajele superioare, cu o redevență de 95 de lei/an;
 • 12. completarea inventarului centralizat al domeniului privat al mun. Bacău cu 10 suprafețe de teren cu suprafețe cuprinse între 3,48 și 22 mp;
 • 13. darea în administrare către Teatrul Municipal Bacovia a unui apartament din str. Pictor Aman nr. 94D, aflat în domeniul public al mun. Bacău, în vederea închirierii către salariații din subordine;

Aici am formulat deja împreună cu Daniel Miclăuș (consilier local PNL) prin care să fie stipulată clar condiția ca potențialii beneficiari să nu aibă în proprietate o locuință pe raza mun. Bacău.

 • 14. concesionarea directă către Avasâlcăi Lili a unui teren de 4 mp din str. Neagoe Vodă 31 pentru realizarea unui balcon cu destinația de locuință la proiecția balcoanelor de la etajele superioare, cu o redevență de 125 de lei/an;
 • 15. completarea inventarului bunurilor din domeniul public al mun. Bacău cu 5 scări și terenuri: scările din str. Alecu Russo 22-26, Alecu Russo 33, Pictor Aman – vizavi de Universitatea “George Bacovia”, Pictor Aman – Cascada, respectiv terenul de 482 mp din Bulevardul Unirii în fața Autogării);
 • 16. modificarea organigramei Poliției Locale Bacău în urma susținerii examenelor de promovare în grad profesional (10 funcții): Balan Mihai, Gâscă Ovidiu-Constantin, Pleșuvu Lucian, Adam Eusebiu, Chiriac Cosmin-Constantin, Enache Ovidiu, Podoleanu Florin-Costel, Dumbravă Adriana, Butnaru Anica, respectiv Diaconu Otilia;
 • 17. concesionarea directă către Ivasc Mariana a unui teren de 9 mp din str. Alexandru cel Bun pentru realizarea unui balcon cu destinația de spațiu comercial, la proiecția balcoanelor de la etajele superioare, cu o redevență de 657 de lei/an;
 • 18. dezlipirea unui teren în suprafață de 39.322 din str. General Ștefan Gușe nr. 4 în trei loturi: 13.093, 26.050, respectiv 179 mp;
 • 19. închirierea prin licitație a “Lăcușorului” din Parcul Cancicov, în suprafață de 155 mp, cu un preț de pornire de 20 lei/mp/lună (3.100 lei/lună), pe o perioadă de 10 ani. Viitorul chiriaș, dacă va exista unul, este obligat să execute investiții minime de 100.000 de euro;
 • 20. concesionarea directă către Niță Constantin-Teofil a unui teren de 3 mp pentru realizarea unui balcon cu destinația de locuință la proiecția balcoanelor de la etajele superioare, cu o redevență de 95 de lei/an;
 • 21. modificarea Regulamentului de Urbanism Comercial și a procedurii de eliberare a Autorizației de Funcționare și Profil de activitate, precum și Autorizației de Amplasare și profil de Activitate, prin introducerea unei prevederi privind dovada neîncadrării spațiului în prevederile art. 2 alin. (5) lit. “a” din OG 20/1994 privind măsurile pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente;
 • 22. concesionarea directă către Ifrim Paul-Valentin a unui teren de 4 mp din str. Livezilor pentru realizarea unui balcon cu destinația de locuință la proiecția balcoanelor de la etajele superioare, cu o redevență de 125 lei/an;
 • 23. alocarea a 9.500 de lei către Asociația Națională Cultul Eroilor “Regina Maria” – Filiala Județeană “Col. Corneliu Chirieș” pentru editarea Revistei “Bacăul eroic”, numelre 14 și 15;
 • 24. concesionarea directă către Isăcescu Dumitru-Daniel a unui teren de 11 mp din str. Oituz pentru extinderea unui spațiu comercial la proiecția balcoanelor de la etajele superioare, cu o redevență de 800 lei/an;
 • 25. alocarea a 18.004 lei către Asociația “TART” pentru organizarea simpozionului internațional “Școala – Principalul mijloc de păstrare a libertății sufletului în mediul penitenciar” în perioada 9-10 iunie 2017;
 • 26. concesionarea directă către Bărbuț Ana a unui teren de 9 mp din str. Aleea Metalurgiei pentru realizarea unui balcon cu destinația de locuință la proiecția balcoanelor de la etajele superioare, cu o redevență de 228 lei/an;
 • 27. punerea la dispoziție către Fundația Comunitară Bacău a Bazinului de Înot, în data de 15 iunie 2017, între orele 15:00 și 20:00, pentru organizarea Swimathon – ediția a V-a;

swimathon 2017

 • 28. concesionarea directă către Șova Corneliu a unui teren de 80 mp din str. Viorelelor pentru o construcție cu destinația de spațiu de depozitare, cu o redevență de 4.063 lei/an;
 • 29. alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al mun. Bacău pentru ședințele din iunie-iulie 2017;
 • 30. transmiterea dreptului de concesiune asupra a 3,96 mp din str. Republicii nr. 9 de la SC Nadoni SRL către Năstase Dănut;
 • 31. aprobarea comisiei de selecție și a structurii de guvernanță corporativă, respectiv atribuțiile acestor organisme, în vederea demarării selecției membrilor Consiliului de Administrație și a Directorilor Executivi la Thermoenergy Group SA;
 • 32. schimbarea destinației unei concesiuni a unui teren de 10 mp din str. I.L. Caragiale nr. 1 din “comerț” în “spațiu depozitare”;

spatiu i l caragiale

 • 33. aprobarea fazării proiectului “Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău”, implementat de Compania Regională de Apă și finanțat prin fonduri europene, cu o contribuție de 458.385 euro din partea mun. Bacău;
 • 34. luarea la cunoștință de intenția Salbac SA Bacău de a construi și amenaja strada Brândușei (Cartier CFR) pe cheltuiala societății;
 • 35. alocarea a 25.831 lei către Ordinul Arhitecților – filiala Bacău-Neamț și punerea la dispoziție a Centrului de Afaceri și Expoziții pentru organizarea Forumului Zonal de Arhitectură și Urbanism “Moldova REPER 2030 – MoRe” în perioada 9-11 iunie 2017;

Screen Shot 2017-05-28 at 23.50.37

 • 36. punerea la dispoziție către Fundația de Sprijin Comunitar (FSC), pe perioada deținerii de către mun. Bacău a titlului de “Capitala Tineretului”, a două căsuțe de lemn din Piața Tricolorului pentru amenajarea unui punct de informare, în parteneriat cu Federația Tinerilor din Bacău, pentru programul “Bacău – Capitala Tineretului din România”;
 • 37. aprobarea bugetului pe anul 2017 al societății Thermoenergy Group SA Bacău:

– venituri: 92.247.000 lei;
– cheltuieli: 90.673.000 lei;
– profit: 1.547.000 lei.

 • 38. prelungirea, prin act adițional, a contractului de închiriere prin care PNL Bacău ocupă un imobil din str. Vasile Alecsandri nr. 10, cu un cost de doar 821,66 lei/lună;

Mi-am exprimat deja poziția cu privire la acest proiect: În timp ce se fac că plâng pe umerii afaceriștilor și se pozează la bustul lui Mircea Cancicov simulând că sunt devotați trup și suflet istoriei și doctrinei liberale, membrii PNL Bacău beneficiază de un imobil ultracentral din patrimoniul public al municipiului pentru care plătesc 821,66 lei/lună, adică sub 10 lei pe metru pătrat. Chilipir.

 • 39. mandatarea împuterniciților mun. Bacău în AGA de la Thermoenergy pentru a vota situațiile financiare anuale la data de 31 decembrie 2016;
 • 40. înlocuirea lui Adrian Gavriliu în Comisia pentru locuințe sociale cu un alt consilier local PSD, Dănilă Gheorghe;
 • 41. aprobarea dreptului de uz și de servitute legală către Delgaz Grid SA din str. Nordului pentru amplasarea unei stații de reglare-măsurare gaze naturale (SRM) ce va fi folosită pentru reglarea și contorizarea exclusivă a consumatorilor din cadrul C.T.C. “N.V. Karpen”.

Proiecte suplimentare, anunțate și introduse peste ordinea de zi:

 • 42A. modificarea Bugetului local pe anul 2017 al mun. Bacău prin suplimentarea cu 262.046 lei din partea MDRAP pentru finanțarea contractului de reabilitarea termică a blocurilor, respectiv cu alți 20.000 lei din partea UNICEF pentru proiectul centrului comunitar de prevenire a situațiilor de risc la nivelul familiilor și copiilor;
 • 42B. aprobarea unui act adițional la contractul de asistență încheiat între mun. Bacău, jud. Bacău, CRAB și BERD și a contractului de confirmare în legătură cu Contractul de Garanție încheiat pe data de 15 iulie 2013 între mun. Bacău și BERD;
 • 42C. constituirea noii Comisii Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Municipiului Bacău:

– președinte: Cosmin Necula (primar);
– vicepreședinte: Daniel-Dragoș Ștefan (viceprimar);
Membri:
– Nicolae-Ovidiu Popovici (secretarul municipiului);
– Vasile-Alexandru Geliman (arhitect șef al municipiului);
– Viorel-Ștefan Boiciuc (OAR);
– Laura Beuran (OAR);
– Dan Petrușcă (OAR);
– Gelu Tudorache (OAR);
– Florin Mateuță (director Direcția de Drumuri Publice a municipiului);
– Cătălin Ionescu (șef serviciu Poliția Locală);
– Irinel Asaftei (compartimentul cadastru);
– Marius Bălan (subcomisar Biroul Rutier);
Secretar: Nicoleta-Lăcrămioara Ciobanu (compartiment evidență concesionări);
Membri supleanți:
– Crizantema Sofronea (OAR);
– Doina-Doinița Szabo (OAR).

 • 42D. alocarea a 45.000 lei către Asociația Surf The Earth Project (STEP) pentru deplasarea în Germania, la festivalul Ruhr Games;
 • 42E. constituirea municipiului Bacău ca parte civilă în dosarul 161/P/2016 privind Sport Club Bacău în care Leonard Pădureanu și Liviu Goian sunt inculpați, iar Cristian Sava Găină, Claudiu Robert Goian și Remus-Mihail Pozînărea sunt suspecți;

Prejudiciul urmează să fie stabilit în urma expertizei dispuse prin ordonanța procurorului.

 • 42F. aprobarea unui regulament privind acreditarea reprezentanților mass-media la Primăria Bacău;

O propunere deja foarte criticată de mai mulți reprezentanți ai presei băcăuane prin care se pare că primarul Cosmin Necula vrea să îngrădească accesul presei la activitățile municipalității.

Câteva dintre propunerile din acest proiect:
– ca să ai acces la activitățile, ședințele și conferințele de presă ale municipalității, trebuie să ai acreditare (art. 2);
– cu excepția cazurilor aprobate numai de primar, filmările și fotografiile urmează să devină strict interzise în birourile și sălile destinate activităților desfășurate de executivul mun. Bacău și personalul instituției, dar și în perimetrul echipamentelor de control al accesului în clădire (art. 11);
– instituția poate refuza sau retrage acreditarea dacă, atenție, un jurnalist “aduce grave prejudicii de imagine instituției” (art. 7 și 8). 

Așadar, dacă un jurnalist publică o anchetă, scrie despre mizeria din oraș, contractele cu probleme, lipsa apei sau despre tot felul de alte nereguli din cadrul Primăriei Bacău, gata, i se poate retrage acreditarea și automat să i se interzică accesul pentru că “a prejudiciat imaginea instituției”.

 • 42G. concesionarea directă către Mihalcea Remus a unui teren de 7 mp din str. Ștefan cel Mare, ocupat în prezent de o construcție cu destinația de sediu de firmă, cu o redevență de 400 de lei/an;

Screen Shot 2017-05-29 at 00.33.51

 • 42H. eliminarea din Regulamentul privind protejarea spațiilor verzi din parcurile de agrement și zonele urbane ale mun. Bacău a interdicției privind circulația cu biciclete în parcuri sau în locurile de joacă pentru copii;

biciclete parcul cancicov

 • 42I. alocarea a 11.500 pentru organizarea Crosului Olimpic, în data de 11 iunie, în parteneriat cu DJST Bacău;
 • 42J. alocarea a 103.780 lei către Asociația Ingenious Drama pentru organizarea proiectului ZidArt, în urma căruia vor fi realizate picturi murale de mari dimensiuni pe 10 suprafețe de clădiri, dar și un festival reprezentativ dedicat artei și culturii în perioada 10-11 iunie;
 • 42K. transmiterea în folosință gratuită pe o perioadă de 5 ani a unui autoturism VW Passat (BC 01 WMA) către Poliția Locală;
 • 42L. aprobarea dreptului de uz și de servitute către Delgaz Grid SA asupra unor suprafețe de teren din str. Pictor Theodor Aman (lângă Casa Grande), în vederea alimentării cu energie electrică a unor birouri aparținând SC Laura SRL;
 • 42M. alocarea a 1.500 lei și punerea la dispoziție a Bazinului de Înot pentru organizarea Campionatului Național Universitar de Înot, în perioada 10-11 iunie 2017, în parteneriat cu Universitatea “Vasile Alecsandri”;

Campionatul-National-de-inot-Juniori-la-Bazinul-de-Inot-Bacau

 • 42N. alocarea a 91.385 lei către Federația Tinerilor din Bacău pentru organizarea evenimentului Street Delivery, pe str. Iernii, în perioada 30 iunie – 2 iulie 2017.

——————————————————

Documentațiile complete ale proiectelor de hotărâre le găsiți aici. Vă reamintesc că întâlnirile Consiliului Local sunt publice și au loc la Centrul de Afaceri și Expoziții. Mai precis, în a doua clădire de la dreapta la stânga, la etajul 1. Repet, absolut toate ședințele sunt publice și deschise cetățenilor. Ședințele comisiilor au avut loc ieri și alaltăieri.

Întrebări, sugestii, lucruri care ar trebui adăugate, modificate sau spuse privind aceste proiecte?

4 comentarii la “Avancronică pentru ședința ordinară a Consiliului Local Bacău din 29 mai 2017”

 1. Stan 29 Mai 2017 at 18:21 Permalink

  1. Apa este pentru zilele caniculare sau ne pregatim de o noua avarie la faimoasa conducta?
  2. La ce le este util VW la politia locala?

 2. Trofin 30 Mai 2017 at 07:51 Permalink

  Salut, domnu Cristi de curiozitate din toate cererile acestea de concesiune câte sau aprobat?

  • Kristofer 31 Mai 2017 at 14:16 Permalink

   Toate, cu excepția celor de la punctele 8 și 28.
   Din păcate, “balconiada” continuă…

 3. Claudiu Minea 17 Iulie 2017 at 22:01 Permalink

  Si la Bacau e aceeasi filozofie de a da cate 5 m2 unuia si altuia, sa mai extinda cate o cladire in stanga si in dreapta. Jale…


Lasa un comentariu