Ședința Consiliului Local Bacău din 28 aprilie 2023 (rezumatul proiectelor)

Astăzi are loc o ședință ordinară a Consiliului Local al municipiului Bacău ce include 36 de proiecte pe ordinea de zi, fiind programată la ora 9:00 la Centrul de Afaceri și Expoziții. Mai jos aveți rezumatul complet al proiectelor:

 • 01. actualizarea documentației DALI pentru amenajarea atelierelor de instruire practică și a laboratorului de alimentație la Colegiul „Grigore Antipa”, astfel încât valoarea investiției ajunge la 1,98 milioane lei;
 • 02. aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și aprobarea declanșării exproprierii pentru cauză de utilitate publică pentru reabilitarea și modernizarea Parcului Cancicov. Valoarea estimată: 58,8 milioane lei;

 • 03. aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și aprobarea declanșării exproprierii pentru cauză de utilitate publică pentru reabilitarea și modernizarea Parcului Gherăiești. Valoarea estimată: 41,6 milioane lei;

 • 04. transmiterea fără plată către Spitalul Județean de Urgență a unor bunuri mobile-mijloace fixe și obiecte de inventar aferente fostului Spital Municipal;
 • 05. actualizarea numărului elevilor beneficiari de burse pentru anul școlar 2022-2023:

– burse de performanță: 84;
– burse de merit: 4181;
– burse de studiu: 1187;
– burse de ajutor social: 2310.

 • 06. alocarea a 66.000 lei pentru organizarea evenimentului „Cinema în aer liber”;
 • 07. ajustarea tarifelor la titlurile de călătorie practicate de SC Transport Public SA prin indexarea cu indicele prețului de consum;
 • 08. aprobarea contului de execuție al bugetului local pe anul 2o22:

– venituri preconizate inițial: 691 milioane lei;
=> venituri colectate la final (încasări): 515 milioane lei.
– cheltuieli preconizate inițial: 753 milioane lei;
=> cheltuieli realizate (plăți): 520 milioane lei.

Din cheltuielile realizate, 425 milioane lei s-au dus către funcționare, în timp ce doar 95 de milioane (sub 20% din cheltuieli) au fost plătite pentru dezvoltare (investiții), asta în ciuda faptului că la începutul anului prognoza de dezvoltare era de 301 milioane lei. Aceste cifre spun multe despre (in)capacitatea administrativă a primarului Lucian Daniel Stanciu Viziteu.

 • 09. aprobarea contului de execuție al bugetului local pe trimestrul I al anului 2023:

– încasări de 192 milioane lei față de veniturile preconizate până la 31 martie în sumă de 282 milioane lei;
– plăți efectuate în valoare de 125 milioane lei față de cele 402 milioane previzionate pe primele 3 luni dintre care doar 14 milioane s-au dus către investiții.

 • 10. îndreptarea erorii materiale din HCL 524/2022 referitoare la premierea unor sportivi de la diferite cluburi din municipiul Bacău în sensul modificării unui nume redactat eronat;
 • 11. aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor acordate de la bugetul local pentru activități sportive în baza Legii 69/2000;
 • 12. prelungirea duratei dintr-un contract de concesionare încheiat cu CMI Demișă Antonieta-Paulina pentru cabinetul din str. Miron Costin 70;
 • 13. emiterea acordului vecinilor domnului Enea Constantin Liviu pentru construirea unei locuințe individuale pe str. Câmpului nr. 51;
 • 14. aprobarea Planului urbanistic zonal (PUZ) pentru construirea unui imobil de cabinete medicale și laborator dental pe Calea Romanului 47, beneficiar Pavăl Dent SRL;

 • 15. aprobarea Planului urbanistic zonal (PUZ) pentru construirea unei locuințe individuale P+1E în str. Poet Andrei Mureșanu nr. 16, beneficiari Moisă Bogdan-Ionuț și Moisă Laura;

 • 16. aprobarea Planului urbanistic de detaliu (PUD) pentru construirea unor galerii comerciale în str. Narciselor nr. 14 bis pe terenul de 33.379 mp al SC Transport Public SA;

pud transport public galerii comerciale narciselor

 • 17. acordarea diplomei de onaore și plata unui premiu de 1.000 de lei celor 40 de familii din municipiul Bacău care au împlinit 50 de ani de căsătorie și care au depus cerere până la 31 martie 2023;
 • 18. acordarea avizului privind schimbarea denumirii Serviciului public de protecție a plantelor Bacău în Serviciul Public de protecție a animalelor și plantelor Bacău;
 • 19. modificarea organigramei Primăriei Bacău prin schimbarea gradației a trei posturi vacante în vederea scoaterii la concurs;
 • 20. modificarea organigramei Primăriei Bacău pe fondul finalizării perioadei de stagiu de către un angajat debutant (Bujor Diana – achiziții publice);
 • 21. modificarea organigramei Poliției Locale Bacău ca urmare promovării unui polițist local;
 • 22. dezlipirea imobilului cu nr. cadastral 83052 din str. Nicolae Titulescu nr. 2 în două loturi în vederea vânzării cu drept de premțiune a suprafeței de sub spațiul comercial;
 • 23. modificarea anexelor la HCL 335/2022 și HCL 107/2022 în sensul introducerii unor bunuri achiziționate prin proiectele POIM la Compania Regională de Apă Bacău;
 • 24. revocarea dreptului de folosință gratuită în favoarea Agenției Naționale pentru Locuințe (ANL) și restituirea suprafeței de 30.000 mp din str. Lunca Bistriței nr. 21 (Gherăiești);
 • 25. actualizarea inventarului domeniului privat în sensul actualizării unor valori de inventar și suprafețe;
 • 26. aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției Publice de Evidență a Persoanelor;
 • 27. modificarea HCL 425/2022 privind desemnarea reprezentanților în consiliile de administrație ale unităților de învățământ din municipiul Bacău (două locuri de la C.N. Pedagogic „Ștefan cel Mare” Bacău);
 • 28. desemnarea reprezentantului în consiliul de administrație al Grădiniței Căsuța Magică;
 • 29. analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol și stabilirea unor măsuri pentru eficientizarea acestei activități;
 • 30. aprobarea dreptului de uz și servitute către SC Delgaz Grid SA asupra unor suprafețe de teren pentru lucrări la rețeua de gaz;
 • 31. alegerea președintelui de ședință pentru lunile mai-iulie 2023.

Proiecte peste ordinea de zi:

 • 32A. modificarea și completarea HCL 96/28 februarie 2023 privind eșalonarea datoriei de 30 de milioane de lei pe care municipalitatea o are la Thermoenergy Group SA reprezentând subvenții neachitate și pierderile de pe rețea, astfel încât se introduce posibilitatea finanțării acestei datorii printr-un credit bancar ale cărui costuri să fie suportate de municipalitate în cuantum de 2.500.000 lei;
 • 32B. mandatarea împuterniciților în AGA Thermonergy Group SA pentru aprobarea contractării unui credit de 30.000.000 lei pentru asigurarea fluxului financiar în lipsa plății datoriilor menționate mai sus;
 • 32C. rectificarea bugetului local pe anul 2023;
 • 32D. modificarea HCL 599/2022 privind impozitele și taxele locale;
 • 32E. aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ din municipiul Bacău pentru anul școlar 2023-2024.

Documentația completă pentru toate proiectele de hotărâre o găsiți aici, în Monitorul Oficial Local.

Vă reamintesc că întâlnirile Consiliului Local sunt publice și au loc la Centrul de Afaceri și Expoziții. Mai precis, în a doua clădire de la dreapta la stânga, la etajul 1. Prin urmare, absolut toate ședințele sunt publice și deschise cetățenilor, deci vă aștept la Centrul de Afaceri și Expoziții. De altfel, acestea sunt transmise live pe pagina de Facebook a municipiului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *