Ședința Consiliului Local Bacău din 29 mai 2020 (rezumatul proiectelor)

S-a încheiat starea de alertă, deci după două luni de ședințe ale Consiliului Local Bacău desfășurate exclusiv online revenim la întrunirile fizice ale organului deliberativ al municipiului Bacău din care fac parte ca membru al PLUS.

Ședința va avea loc astăzi, începând cu ora 10:00, în sala de conferințe de la parter a Centrului de Afaceri și Expoziții, având pe ordinea de zi 31 de inițiative: 28 anunțate în termenul legal, respectiv 3 peste ordinea de zi, comunicate abia ieri.

Ca de obicei, am analizat și rezumat proiectele pentru voi, astfel încât în câteva minute să aflați despre ce este vorba în toate inițiativele introduse pe ordinea de zi, lucru pe care l-am făcut neîncetat în acești 4 ani de mandat. Voi avea câteva intervenții și amendamente mâine, în plen, urmând să vi le comunic imediat după ședință.

 • 01. aprobarea contului de execuție bugetară pe anul 2019;

La capitolul venituri, încasările s-au situat, la finele anului trecut, la 287 milioane lei, asta în timp ce previziunile inițiale (la începutul anului 2019) au fost de 310 milioane, iar cele de final de an la 369 milioane lei.

Din totalul cheltuielilor de aproape 311 milioane lei în 2019 la nivelul Primăriei Bacău, 279 milioane s-au dus în funcționare (deci vorbim de un procent de 89%), în timp ce doar restul de 11% dintre banii publici cheltuiți s-au dus pe dezvoltare, investiții: adică 31,5 milioane lei. O sumă foarte, foarte mică dedicată investițiilor după 4 ani de mandat al actualui primar.

La capitolul fonduri europene, doar 1,52% din veniturile de la bugetul din 2019 sunt de la Uniunea Europeană, adică undeva la 1 milion de euro. După 4 ani de mandat, dezastru.

 • 02. rectificarea bugetului local pe anul 2020:

+817.520 de la DSP pentru stimulentul de riusc pentru personalul implicat în transportul, echiparea, evaluarea, diagnisticare și tratamentul pacienților infectați cu Covid-19
+ 320.000 de la DSP pentru personalul din cabinetele medicale;
+ 412.500 de la DSP pentru personalul de la Spitalul TBC;
+ 85.020 de la DSP pentru personalul de la Centrul bugetar Creșe implicat în triaj.
+ 35.474 de la CJ pentru plata cheltuieliloir privind carantina și luarea unor măsuri din domeniul sănătății: 25.580 pentru alocația de grană de la Căminul pentru persoane vârstnice și 9.893 lei pentru angajații Serviciului de Asistență Socială Bacău aflați în izolare la locul de muncă;
+ 81.125 lei de la Guvern pentru decontarea cheltuielilor pentru persoanele asimptomatice;
+ 10.000 lei pentru proiectul „Viață independentă și sănătate” în partenerit cu UNICEF;
+ 4,69 milioane lei de la CJ pentru amenajarea etajelor 4 și 5 de la Spitalul Municipal.

Introducerea în buget a cinci proiecte cu fonduri europene care vor genera, își propune municipalitatea, cheltuieli de circa 1 milion de euro:
I. Modernizarea, dotarea și extinderea corpurilor Ambulatoriului Spitalului de Pneumoftiziologie (TBC): valoare totală de 11,75 milioane, eligibil 10,70 milioane, pentru anul 2020 fiind prevăzută suma de 398.450 lei;
II. Reforma – investiții pentru creșterea capacității instituționale și eficiența serviciilor administrației publice locale: valoare totală de 956.901 lei, pentru anul 2020 fiind prevăzută suma de 471.500 lei;
III. Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local și a deplasărilor cu bicicleta: valoare totală de 91,44 milioane lei, pentru anul 2020 fiind prevăzută suma de 3 milioane lei;
IV. Modernizare și reabilitare Colegiul Grigore Antipa: valoare totală de 5,83 milioane lei, pentru anul 2020 fiind alocată suma de 394.969 lei;
V. Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru-Gara Bacău-Cartier CFR-Sala Polivalentă-CAEX: valoarea totală fiind de 12,15 milioane, suma prevăzută pentru anul 2020 fiind de 534.516 lei.

 • 03. actualizarea unor contracte privind dispensarele medicale preluate de la CJ Bacău în 2010;
 • 04. aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) pentru ridicarea interdicției de construire pentru suprafața de 1.418 din Bulevardul Vasile Pârvan nr. 29 și realizarea lucrărilor pentru un centru rezidențial pentru persoane vârstnice și extindere cu restaurant, beneficiari fiind Cucoranu Marinel și Cucoranu Paula;

Screenshot 2020-05-28 at 23.29.38

 • 05. aprobarea Planului urbanistic zonal (PUZ) pentru schimbarea destinației din locuințe cuplate în locuințe colective și spațiu comercial la parter în Calea Moldovei nr. 51, beneficiar SC AdiGab Urban Mobiliare SRL;

Screenshot 2020-05-28 at 23.29.51

 • 06. concesionarea directă a unei suprafețe de teren de 82,11 mp (reprezentând cota indiviză) unui beneficiar al unei locuințe din cartierul Habitat din Izvoare;
 • 07. transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în unele contracte de concesionare;
 • 08. aprobarea prelungirii duratei prevăzută în Contractul de concesionare nr.10596 din 28.04.1995, încheiat între Municipiul Bacău și S.C. ANICRIS-IMPEX S.R.L.;
 • 09. aprobarea prelungirii duratei prevăzută în Contractul de concesionare nr.68757 din 11.04.2011, încheiat între Municipiul Bacău și C.M.I. Dr. MIRON DELIANA pentru spațiul cu destinația cabinet medical și a terenului aferent din municipiul Bacău, Str. Mihai Eminescu nr.28 A;
 • 10. aprobarea unor schimburi de locuințe ANL;
 • 11. continuarea derulării și în anul 2020 a proiectului Centrul European de Informare Europe Direct Bacău în cadrul Universității din Bacău, prin alocarea sumei de 10.000 de euro;
 • 13. aprobarea participării Municipiului Bacău prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău la proiectul social ”V(iață)I(ndependență)S(ănătate)”, finanțat prin reprezentanța UNICEF România, a bugetului proiectului de 8.000 lei și a surselor de finanțare;
 • 14. mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău în vederea aprobării Situațiilor financiare aferente anului 2019:

– cifră de afaceri de 72,5 milioane lei;
– pierderi de 9,2 milioane lei (față de 6,6 milioane în 2o18).

 • 15. revocarea HCL nr.70/ 2020 prin care s-au adoptat unele măsuri de protecție a mediului privat precum și a persoanelor fizice din municipiul Bacău odată cu instituirea stării de urgență pe teritoriul României cauzată de apariția virusului SARS-COV 2, după ce prefectul l-a declarat ilegal;

Este vorba despre proiectul populist propus de unii dintre consilierii PNL (nu toți), votat la unison de frăția USL la ședința trecută și despre care am spus suficiente în declarația oferită Ziarului de Bacău: nu am putut vota un astfel de proiect fără un răspuns clar la cele două întrebări pe care le-am pus în cadrul ședinței: Care este impactul bugetar? De unde luăm banii care nu vor mai fi colectați la buget astfel încât să nu intrăm în incapacitate de plată? Astfel de măsuri nu pot fi luate decât cu toate cifrele pe masă și cu o analiză temeinică, nicidecum din rațiuni strict populiste care, pe deasupra, arată că USL la Bacău încă trăiește.

 • 16. actualizarea organigramei Teatrului Municipal Bacovia după o serie de promovări în grad profesional (economist, actor, actor mânuitor păpuși) și după transferul unui mânuitor decor de la dramă la animație;
 • 17. plata cotizației de 14.431 lei la Asociația „Oraș Energie în România” (OER);
 • 18. plata cotizației de 500.000 lei la Asociația de Dezvoltare Interomunitară Bacău (ADIB);
 • 19. plata cotizației de 600.000 lei la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare (ADIS) Bacău;
 • 20. actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului;
 • 21. actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului;
 • 22. actualizarea unor HCL-uri privind însușirea inventarelor public și privat cu privire la proiectul ISPA al apei potabile (bunuri retur);
 • 23. îndreptarea unei erori materiale din HCL 79/2019 prin care s-a aprobat documentația tehnico-economică faza DALI pentru obiectivul de investiții ”MODERNIZARE PT 33, str. Aviatorilor, cu destinația de Club al Pensionarilor”;
 • 24. darea în administrare către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a unui teren din intersecția Mioriței-Ștefan cel Mare pentru amplasarea unei stații automate de monitorizare a calității aerului, care va face parte din Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului;
 • 25, 26, 27, 28 – drepturi de uz și de servitute către Delgaz Grid SA pentru amplasarea unor rețele de utilități;

Proiecte peste ordinea de zi, anunțate și comunicate abia ieri dimineață:

 • 29A. aprobarea actelor procedurale pentru punerea în aplicare a Legii nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general;
 • 29B. aprobarea dreptului de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău, strada Frunzei;
 • 29C. alegerea președintelui de ședință pentru lunile iunie și iulie 2020.

Documentația completă pentru toate proiectele de hotărâre o găsiți aici, în Monitorul Oficial Local.

Vă reamintesc că întâlnirile Consiliului Local sunt publice și au loc la Centrul de Afaceri și Expoziții. Mai precis, în a doua clădire de la dreapta la stânga, la etajul 1. Prin urmare, absolut toate ședințele sunt publice și deschise cetățenilor, deci vă aștept la Centrul de Afaceri și Expoziții! Altfel se comportă majoritatea aflată la conducere când cetățenii le suflă în ceafă.

Ne vedem la ședință!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *