Ședința Consiliului Local Bacău din 31 octombrie 2019 (rezumatul proiectelor)

Miercuri, 30 Octombrie 2019 | Bacau | 1 comentariu

O importantă ședință a Consiliului Local Bacău va avea loc mâine, la Centrul de Afaceri și Expoziții, începând cu ora 10:00. Convocată de primarul Necula, întrunirea cuprinde peste 50 de proiecte pe ordinea de zi, multe dintre ele fiind determinante pentru ceea ce înseamnă atât funcționarea administrației, cât și condițiile de trai din oraș.

Principalele subiecte sunt rectificarea bugetară, traseele pentru bicicliști realizate în baza Planului de Mobilitate Urbană Durabilă, noua organigramă a Primăriei Bacău, majorarea substanțială a tarifului la gigacalorie, achiziția unui nou sediu al primăriei cu 1,8 milioane euro, modificarea contractului cu SOMA etc.

 • 01. aprobarea execuției bugetare pe trimestrul III al anului 2019:

– venituri încasate de 214 milioane din 268 previzionate până la 30 septembrie (dintre care 193 milioane fiind venituri proprii);
– plăți de 210 milioane din 338 milioane previzionate până la 30 septembrie (ținta pe tot anul fiind de 370 de milioane);
– doar 16,1 milioane cheltuite pentru dezvoltare (investiții) din 91,4 planificate.

 • 02. modificarea bugetului local pe anul 2019:

+ 3,3 milioane pentru întreținerea și funcționarea unităților de învățământ;
+ 1,48 milioane pentru plata drepturilor salariale și a cheltuielilor pentru medicamentele și materialele sanitare din cabinetele de medicină generală din unitățile de învățământ;
+ 411.000 lei pentru întreținerea și funcționarea autorităților executive;
+ 1,76 milioane pentru întreținere, funcționare alte servicii publice generale și sărbători de iarnă;
+ 887.000 pentru întreținere și funcționare (plată TVA la Bazin de Înot din câte am înțeles);
+ 2,5 milioane pentru acordarea tichetelor sociale;
+ 1,61 milioane pentru iluminatul public al municipiului;
+ 9,775 milioane pentru plata fondului de mediu, salubritate și plata apei pluviale;
+ 4 milioane pentru pierderele de pe rețea ale agentului termic;
+ 3,4 milioane pentru reparații străzi, reparații mașini, cheltuieli de întreținere și funcționare;

-99.000 lei de la investițiile pentru autorități executive;
-219.000 lei de la construirea grădiniței și creșei de la CTC “N.V. Karpen”;
-160.000 lei pentru modernizarea sălii de sport de la LPS Bacău;
+104.000 lei pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu la Școala Gimnazială George Bacovia;
+50.000 lei pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu la cantina Colegiului Anghel Saligny;
+20.000 lei pentru reparațiile capitale la acoperișul Colegiului Economic “Ion Ghica”;
+10.000 lei pentru amenajarea grupurilor sanitare la Grădinița nr. 25;
+44.362 lei pentru construirea grădiniței și creșei de la Școala “Nicu Enea”.

+182.809 lei pentru modernizarea și reabilitarea Creșei nr. 3;
+126.342 lei pentru modernizarea și reabilitarea Creșei nr. 9;
+ 110.000 lei pentru scrierea a două proiecte care urmează să obțină finanțare UE (POCU): Primii pași spre educație, respectiv Dezvoltare antepreșcolară prin educație;
+ 354.072 lei pentru traseul pentru deplasări nemotorizate Sud: Centru-Aeroport;
+ 500.000 lei pentru pentru coridorul pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov-Stadion-Bazinul de Înot-Universitatea Vasile Alecsandri;
+255.755 lei pentru modernizarea stațiilor de transport public.

 • 03. aprobarea proiectului european Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru – Gara Bacău – Cartier CFR – Sala Polivalentă – CAEx în baza PMUD, valorând 12,1 milioane lei;
 • 04. modificarea HCL 310/20.08.2019 prin care a fost aprobata documentatia tehnico – economica faza SF pentru obiectivul de investitii „Coridor pentru deplasari nemotorizate Centru – Gara Bacau – Cartier CFR – Sala Polivalenta – CAEx/Parc Industrial (CFR)”.

Se modifică anexa, dar expunerea de motive nu ne spune ce anume exact în sutele de pagini. Totuși, am aflat astăzi, la ședința Comisiei juridice, ce ascunde expunerea de motive: a fost scos din proiect pasajul subteran pietonal de la gară, iar toate amenajările se vor opri la ambele capete. E de neacceptat să faci un proiect cu fonduri europene, să îl pregătești ani de zile și să nu reușești să te înțelegi cu CFR astfel încât cetățenii să aibă în sfârșit o legătură civilizată între centru și Cartierul CFR.

pasaj subteran gara

 • 05. rectificarea bugetului SC Thermoenergy Group SA:

Veniturile din exploatare se diminuează cu 1,27 milioane, cele financiare se majorează cu 11.000 lei, în timp ce cheltuielile de exploatare se majorează cu 1,821 milioane lei. De asemenea, alte cheltuieli se majorează cu 4,52 milioane, reprezentând contravaloarea certificatelor CO2. Astfel, pierderea totală a societății crește de la 4,619 milioane lei la 7,703 milioane lei.

 • 06. completarea Actului Constitutiv al Thermoenergy cu două noi activități secundare: repararea articolelor fabricate din metal, respectiv comerț cu amănuntul al altor bunuri noi în magazine specializate.
 • 07. mandatarea împuterniciților în AGA Thermoenergy pentru aprobarea prelungirii cu 12 luni a Scrisorii de Garantie Bancara de Buna Plata cu valoarea de 50.000 lei de la GARANTI BANK Sucursala Bacau;
 • 08. aprobarea datoriei de 4 milioane de lei, reprezentând valoarea pierderilor de pe rețea pe care municipalitatatea o datorează către Thermoenergy pentru lunile mai și iunie 2019 parțial;
 • 09. majorarea consistentă a costului gigacaloriei:

– pentru consumatorii casnici racordați la rețeaua de transport: de la 181,58 lei -> 294,01 lei;
– pentru consumatorii casnici racordați la rețeaua de distribuție: de la 181,58 lei -> 472,75 lei;
– pentru consumatorii casnici racordați la rețelele de distribuție ale centralelor de cvartal: 181,58 lei -> 579,95 lei.

Scopul: infuzia unor venituri consolidate de încă 8,56 milioane lei pe an la Thermoenergy.

 • 10. mandatarea reprezentantului muncipalității în ADIS să voteze modificarea și completarea comisiei de evaluare pentru derularea și finalizarea procedurii de licitație organizată în vederea atribuirii contractului de concesiune servicii: „Delegarea prin concesionare a serviciilor de colectare si transport deseuri in municipiul Bacau si in 22 comune limitrofe”:

– Carmen Stoican (director ADIS) devine președinte în locul lui Bogdan Seto;
– Gianina Rarinca (CJ Bacău) o înlocuiește pe Nina Chiper;
– Daniela Andriescu (CJ Bacău) o înlocuiește pe Despina Covaci;
– Ciprian Nica (CJ Bacău) o înlocuiește pe Diana Ilișanu ca rezervă;
– se adaugă Cătălin Moise (ADIS) ca rezervă.

Culmea, municipiul nu are niciun reprezentant în comisie!

 • 11. mandatarea AGA Societății de Servicii Publice Municipale (SSPM) să propună membrii în Consiliul de Administrație ca urmare a finalizării procesului de selecție:

Rămân aceiași în CA SSPM: Ciuhat Delia Adina, Filip Bogdan, Palea Valentin, Zaharia Nicolae și Scorțanu Sorin.

Așa cum am precizat și ieri după ce am analizat propunerea primarului Necula, proiectul nu ține cont de recomandările din proiectul POCA privind asigurarea managementului performanței și calității, realizat cu fonduri europene, care țintea direct problemele din aparatul de specialitate al Primăriei Bacău.

Organigrama nu e a primarului ca să le facă loc favoriților pe funcții de conducere, ci a instituției care trebuie să livreze proiecte, investiții și servicii publice de calitate pentru cetățeni.

organigrama

Anunț de pe acum public că nu voi vota o astfel de structură administrativă fără viziune, fără cap, fără coadă, fără atribuții clar delimitate, dar mai ales fără a respunde nevoilor viitoare ale orașului.

 • 13. aprobarea noii organigrame a Direcției de Asistență Socială;
 • 14. acordarea diplomei de onoare și câte 500 de lei celor 51 de familii din mun. Bacău care au împlinit 50 de ani de căsătorie și care au depus cerere până la 1 octombrie;
 • 15. demararea procedurilor de cumpărare a unui imobil cu destinația de sediu al Primăriei Bacău, suma vehiculată ridicându-se la 1,8 milioane euro;
 • 16. dezlipirea unui teren de 12 mp din str. Erou Gh. Rusu nr. 2;
 • 17. darea în folosință gratuită, pe perioada existenței construcției, a terenului în suprafată de 601 mp, situat în Bacau, str. Tolstoi, nr. 18 către Parohia Ortodoxa „Izvorul Tămăduirii” Bacău;
 • 18. înlocuirea lui Lucian Bogdănel (fost consilier al primarului) cu Diana Marin (arhitect șef) în AGA Asociației Grup de Acțiune Locală (GAL) “Inovare și Dezvoltare Durabilă” Bacău;
 • 19. alocarea a 35.450 lei și punerea la dispoziție a Teatrului Municipal Bacovia către Asociația Centrul Daniel pentru realizarea Festivalului STEA printre Stele;
 • 20. prelungirea unui contract de concesionare încheiat cu Chioreanu Rodica pentru un spațiu cu destinația de cabinet medical și a terenului aferent în str. Martir Horea, nr.1;
 • 21. prelungirea unui contract de concesionare încheiat cu Horubet Didina pentru un spațiu cu destinația de cabinet medical și a terenului aferent din str. Mihai Eminescu nr. 28A;
 • 22. alocarea a 9.200 de lei către CS Regional de Șah Nord-Est pentruy realizarea Cupei Municipiului Bacău la Șah 2019;
 • 23. alocarea a 550.000 lei pentru organizarea Sărbătorilor de Iarnă: aprindere brad și iluminat festival, recital ansambluri, 1 Decembrie, artiști, program Revelion 2019, foc de artificii, management și regie speciacole, două scene (45 mp și 100 mp);
 • 24. transmitere dreptului de concesiune prevăzut în unele contracte de concesionare;
 • 25. alocarea a 14.830 lei către Asociația Propedagogic Bacău pentru realizarea evenimentului “Pedagogic 100” (15-22 noiembrie);
 • 26. concesionarea directă a unui lot de teren de 84 mp în str. George Bacovia nr. 12 către Ramona Neagu și Petru-David Neagu;
 • 27. plata cotizației de 145.000 lei către Asociația “Grup Inovare și Dezvoltare Durabilă” Bacău (GAL IDD Bacău);
 • 28. aprobarea actului adițional nr. 10 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a Municipiului Bacau, incheiat cu SC Soma SRL;

soma gunoi bacau ploaie 2015

 • 29. alocarea a 18.875 lei către Universitatea George Bacovia pentru organizarea Manifestărilor Științifice Anuale (12-15 noiembrie 2019);
 • 30-38. concesionarea directă a unor suprafețe de teren din str. Izvoare nr. 129 către beneficiarii locuințelor construite de Asociația Habitat for Humanity România;
 • 39. completarea asocierii Federației Române de Natație și Pentaton Modern cu încă un eveniment care se va desfășura la Bazinul de Înot: Cupa României la Sărituri în apă (15-17 noiembrie);
 • 40. prelungirea contractului de concesionare încheiat cu Crizantema SRL pentru terenul de 30 mp din str. Lucrețiu Pătrășcanu nr. 2;
 • 41. plata seumei de 3.000 lei reprezentând cotizația de membru către Asociația Administratorilor de Piețe din România;
 • 42. aprobarea regulamentului de organzizare și funcționare și a regulamentului intern ale Centrului Bugetar Creșe Bacău;
 • 43. alocarea a 400.000 lei pentru continuarea prestării serviciilor de asistență juridică pentru recuperarea prejudiciilor de la spital;
 • 44. modificarea HCL nr. 16/2019 prin care s-a aprobat achizitionarea de servicii juridice de consultanta, de asistenta si/sau de reprezentare in anul 2019;
 • 45. completarea HCL nr. 343/2019 prin care au fost desemnati reprezentantii Consiliului Local al Municipiului Bacau in consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar din municipiul Bacau pentru anul scolar 2019 – 2020;
 • 46-48. drepturi de uz și servitute către Delgaz Grid SA pentru branșamente sau extinderi rețele gaz/electricitate;
 • 49. Raportul aferent trim. III pe anul 2019 privind stadiul realizării măsurilor din Planul de calitate a aerului în municipiului Bacău pentru dioxid de azot (NO2/NO) și oxizi de azot;
 • 50. atribuirea denumirii de strada “Academician Solomon Marcus” străpungerii care face legătura între str. Nicolae Bălcescu și str. Mihai Viteazu;
 • 51. revocarea HCL 87/2018 prin care se ia act de încetarea funcției de consilier local a lui Eusebiu Diaconu (PSRo) și revenirea acestuia în Consiliul Local;
 • 52A. modificarea HCL nr. 375 din 07.10.2019 prin care s-a aprobat proiectul “Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local si a deplasarilor cu bicicleta” (mici modificări la sume);
 • 52B. aprobarea documentatiei tehnico-economice faza SF pentru obiectivul de investitii „Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local si a deplasarilor cu bicicleta”.

Documentația completă pentru toate proiectele de hotărâre o găsiți aici. Vă reamintesc că întâlnirile Consiliului Local sunt publice și au loc la Centrul de Afaceri și Expoziții. Mai precis, în a doua clădire de la dreapta la stânga, la etajul 1. Repet, absolut toate ședințele sunt publice și deschise cetățenilor.

Ne vedem la ședință!

1 comentariu la “Ședința Consiliului Local Bacău din 31 octombrie 2019 (rezumatul proiectelor)”

 1. Kros 31 Octombrie 2019 at 14:45 Permalink

  Nimic de sport.In continuare sute de copii care fac performanta la fotbal stau ingramaditi pe doua baze de fotbal.


Lasa un comentariu