Primăria Bacău recunoaște oficial că nu știe ce se întâmplă la sistemul de alimentare cu apă a orașului

Joi, 2 August 2018 | Bacau | Comenteaza

Stați jos și trageți aer în piept, căci dacă locuiți în Bacău ceea ce urmează să vă relatez este foarte posibil să vă enerveze. Departe de mine să îmi doresc să vă aduc energii negative, dar, având în vedere că și voi plătiți taxe și impozite și aveți drept de vot, trebuie să știți care este răspunsul Primăriei Bacău în momentul când i se cer informații extrem de importante cu privire la problema apei din oraș.

Săptămâna trecută, Societatea Academică din România (SAR) a trimis către Primăria Bacău o solicitare în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public în care a cerut mai multe date și documente referitoare la sistemul de alimentare cu apă a orașului:

– 1. Câte avarii majore (însemnând că întreg orașul a rămas fără apă cel puțin jumătate de zi) s-au întâmplat la sistemul de alimentare cu apă a Bacăului în ultimii 4 ani (2014, 2015, 2016, 2017)? Vă rugăm să precizați, pentru fiecare avarie în parte: perioada, numărul de zile în care locuitorii Bacăului nu au avut apă, cauzele avariei, respectiv costurile intervențiilor efectuate pentru reparații și pentru suplinirea cererii de apă potabilă.
– 2. Care sunt planurile și deciziile Primăriei Bacău pentru prevenirea acestor avarii și pentru alimentarea cu apă a orașului în astfel de situații?
– 3. Pentru aducțiunea de apă de la Valea Uzului: – 3.1. o copie a contractului de finanţare; – 3.2. sursele exacte de finanţare a proiectului, cuantumul acestora, codul SMIS, fondul, axa şi domeniul de intervenţie ale proiectului, dacă e vorba de finanţare europeană; – 3.3. o copie a contractului de execuţie a aducțiunii de apă de la Valea Uzului; – 3.4. valoarea plăţilor efectuate pentru acest proiect, respectiv personale fizice sau juridice cărora le-au fost făcute aceste plăţi; – 3.5. documentaţia de atribuire a lucrării: fişa de date, caietul de sarcini, documentaţia descriptivă, formularele aferente, dar şi alte informaţii referitoare la clauzele contractuale obligatorii; – 3.6. componenţa comisiei de evaluare a ofertelor depuse în cadrul licitaţiei de atribuire; – 3.7. o copie după procesul verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor; – 3.8. raportul procedurii de atribuire; – 3.9. un rezumat al contestaţiilor formulate în cadrul procedurii de atribuire, însoţite de deciziile motivate pronunţate de CNSC; – 3.10. documentele constatatoare care conţin informaţii referitoare la îndeplinirea obligaţiilor contractuale de către contractant; – 3.11. o copie după ordinul de începere a lucrărilor şi toate avizele care au stat la baza acestei decizii; – 3.12. exproprierile realizate pentru acest proiect şi cuantumul lor pentru fiecare persoană expropriată în parte, respectiv suprafaţele şi imobilele expropriate; – 3.13. valoarea garanţiei de bună execuţie, termenul pentru constituirea ei şi stadiul actual. – 3.14. o copie după documentele de recepție a investiției.
– 4. Evoluția tarifelor la apă în ultimii 3 ani pentru persoanele fizice și pentru persoanele juridice.
– 5. Contractele și înțelegerile instituționale care se află la baza furnizării serviciului de apă către băcăuani între UATM, ADIB și CRAB.

Care credeți că a fost răspunsul oficial al Primăriei Bacău, semnat de însuși primarul Cosmin Necula?
Simplu și incredibil: instituția noastră nu deține datele solicitate de dumneavoastră.

Așadar, Primăria Bacău zice negru pe alb că nu cunoaște cauzele avariilor la sistemul de apă, că nu își știe propriile planuri pentru prevenirea acestor avarii ori pentru alimentarea cu apă a orașului în astfel de situații, că nu are documentele care au stat la baza realizării aducțiunii de apă de la Valea Uzului, că nu știe cât îi costă apa pe cetățeni și că nu are vreo idee despre relația instituțională pe care o are cu ADIB și CRAB.

Domnule primar, răspunsul acesta nu se poate solda decât cu o coală albă (de ce n-ai folosit-o pe cea pe care ți-am pus-o în față la începutul lunii aprilie, la penultima avarie?) pe care să o folosești pentru a-ți scrie demisia!

raspuns primaria bacau informatii documente sistem apa

Lasa un comentariu